Page 7

Reflex nr 5 2017

Nu är Neuroförbundet ”Neuro” en paraplyorganisation där olika intresseföreningar kring neurologiska diagnoser och specialfrågor kan bildas under förbundets skydd. Neurosjukvård och rehabilitering är särskilda fokusområden. Det beslutades under förbundets kongress 2017 där också Lise Lidbäck enhälligt valdes för ytterligare fyra års förbundsordförandeskap. Även övriga styrelsen valdes enligt valbered ningens förslag. Nya Neuro samlar fler diagnoser S REFLEX #5 2017 7 amstämmighet är nog ett begrepp som väl kan sammanfatta kongressen 2017, då 120 kongressombud samlades på det klart tillgängliga konferenshotellet Quality Friends i Solna strax norr om Stockholms centrum. Tillsammans med många brukares assistenter och den 15-hövdade kanslipersonalen, var kongress deltagarna totalt 220 personer. Överallt i de aktuella lokalerna fördes samtal om förbundets framtidssatsningar. Under en paus samtalar Anette Pettersson och Emma Åverling från Småländska höglandet med varandra inför nästa pass i plenum. De är klart engagerade och stolta över att få representera sin lokalförening och få prata om Neuro:s framtidsfrågor. – Vi har riktat in oss på att fortbilda våra medlemmar i våra rättigheter i vården och jobbar nu också mot sjukvårdsledningen i länet så att övergången från specialistvård till hemsjukvård ska fungera bättre i Småland, säger Anette Pettersson. Neuro det nya namnet Neuro är den nya benämningen på Neuroförbundet i den utåtriktade kommunikationen. Ett beslut som jobbats fram av kansliet och förbundsstyrelsen och som fick kongressens gillande vid presentationen. Det var också en intention på sikt när organisationen bytte namn för fyra år sedan från NHR till Neuroförbundet. Detta gör att lokalföreningarna nu får ett kortare namn och kan kalla sig för till exempel Neuro Uppsala eller Neuro Jämtland. TEXT & FOTO: HÅKAN SJUNNESSON kongressordförande och flankerades av och Maria Johansson. ›


Reflex nr 5 2017
To see the actual publication please follow the link above