Page 41

Rörelse nr 4 2015

RBU:s verksamhetsberättelse 2014 Delar av den nya styrelsen: från vänster Matz Wahlkvist, Rolf Johannesson, Anneli Jordansson, Agneta Vikänger och Maria Persdotter. Ny förbundsstyrelse Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag om ny förbunds styrelse, revisorer och valberedning. Det innebar bland annat att RBU:s förbundsordförande sedan år 2000 Agnetha Vikenger omvaldes som förbundsordförande t o m den 31 maj 2015 och att Maria Persdotter valdes till ny förbundsordförande fr o m den 1 juni 2015 t o m, kongressen 2017. Kongress 2014 RBU höll kongress den 16–18 maj i Stockholm. 44 ombud deltog och till kongressens ordförande valdes Hanna Broberg. Kongressen inleddes med en politikerdebatt med deltagare från fyra av riksdagens partier som fick ge sin syn på frågor kring den hård are bedömningen av grundläggande behov inom LSS, hur skolan rustar elever med funktionsnedsättning samt möjligheterna till arbete eller sysselsättning. Moderator var Annika Dopping med RBU- medlemmen Emma Bergdahl vid sin sida. De politiker som medverkade var Ylva Johansson (S), vice ordförande arbets marknadsutskottet, Hanif Bali (M), ledamot arbetsmarknadsutskottet, Agnetha Luttropp (MP), ledamot socialutskottet, Emma Henriksson (KD), ledamot socialförsäkringsutskottet, KD:s gruppledare riksdagen. Kongressbeslut Kongressen beslutade om en handlingsplan med fyra övergripande mål för verksamheten 2015–2017: 1. Ett synligare RBU – RBU ska årligen öka sin mediala närvaro och annan synlighet för allmänheten. 2. Ett starkare RBU – RBU ska vid ingången av 2017 ha ökat antalet medlemmar jämfört med 2014. 3. Ett effektivare RBU – RBU ska visa konkreta resultat inom vart och ett av de angivna fokusområdena. 4. Ett stabilt RBU – RBU ska säkerställa en långsiktigt trygg ekonomi. » Kongressen beslutade också om sju fokusområden för RBU:s arbete: • Skola och förskola • Socialförsäkringar • Hälsa och sjukvård • Övergång till vuxenlivet • Tillgänglighet • Attrahera nya medlemmar • Ett modernt RBU 41


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above