Page 28

Skånebollen nr 1 – 2018

Under lördagspassen knyts kontakter och barnen får kompisar som de i många fall träffar under andra förhål-landen än enbart vid den gemensamma fotbollsträningen, nämner Madeleine: Barnen kommer inte bara från Staffanstorp. Vi har deltagare från näraliggande orter som Malmö och Lund och just i dag kom det några från Trelleborg. Flera av barnen spelar i något av Staffantorps Uniteds ungdoms-lag, det ser vi inte som något hinder. Den tävlingshets som oftast uppstår är oundviklig. En del trivs inte med den. Syskon får gärna följa med och delta. Det vi vill erbjuda ungdomarna är kombinationen fysisk träning och social gemenskap i kravlös miljö. Vi vet att fotbollsövningarna inte är det viktigaste för alla. Vi ser också som vår uppgift att lotsa in och försöka göra barnen intresserade av föreningsliv i största allmän-het, förklarar Madeleine. En sak som Madeleine betonar som ytterst viktig är att ta hänsyn till de rutiner som många av barnen är vana vid och kräver. Förberedelserna inför veckoträffen är därför viktiga – helst ska varje detalj klaffa och avbrott ska und-vikas i görligaste mån. Föräldrarna är en betydelsefull resurs för oss. Vi vet också att många föräldrar knyter kontakter som inte fun-nits tidigare, berättar Madeleine lågmält utan att kunna dölja sitt starka engagemang för att kunna göra något riktigt bra av det hon håller på med. Vi som leder verksamheten märker ju barnens lust och glädje. För många är lördagstimmen här i hallen något av veckans höjdpunkt, förklarar Madeleine Nimby. Samtidigt måste vi vara vakna för att vårt sätt att utöva verksamhet omöjligt passar alla. När jag frågar Madeleine om det är något hon saknar svarar hon snabbt: Jag ska försöka få tid att lära mig teckenspråk. Det skulle vara till hjälp att kunna det. Stor glädje för gemensam dräkt Verksamheten bedrivs i treveckorsintervaller. Under pe-rioden gäller ett program. Innan träningen inleds samlas alla sittande i en ring på golvet. Madeleine berättar om dagens och de närmaste veckornas program för barnen. Det inleds med uppvärm-ning och därefter tar sig alla runt en hinderbana. Redskap av alla de slag placeras med föräldrarnas hjälp ut på golvet. Övningarna skiftar och består i att skjuta bollen mot mål, gå balansgång, gå armgång, slå kullerbyttor och mycket annat. Alla barn går in för övningarna med stor koncentration och räcker inte förmågan till finns alltid en ledares eller en förälders hjälpande hand i närheten. Som avslutning spelas fotboll. Då får föräldrarna vara med och deras insatser är smått imponerande. De hjälper till på olika sätt men står aldrig i vägen eller försöker att briljera. Vid höstsäsongens avslutning fick alla barn som deltar en fotbollsutrustning, samma för alla. Föräldrar har berättat att flera barn blev så glada och stolta över den gemensamma dräkten att de ville ha på den när de gav sig i väg till avslutningen av skolans höst-termin, säger Madeleine. Nu finns det fler sätt att älska fotboll! 3 mot 3 • Mer bollkontakt • Fler får spela mer • Teknikfrämjande Pris sarg + 2 mål 33 000 .- Moms och frakt Sarg 10x15 m inkl. vagn och 2 st mål ”Fun to Play” TRAFIK-FRITID.SE Pris/st inkl. nät 12 630 .- Moms och frakt 5-/7-manna Mixgoal 5x2 / 3x1,5 m Två mål i ett – rotera 180° för annan målstorlek! Pris/st inkl. nät 15 650 .- Moms och frakt 9-/11-manna Semisvetsat aluminiummål Kombi 9-/11-manna tillkommer tillkommer tillkommer - Bäst på plan 28 Skånebollen nr 1 # 2018


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above