Page 35

Skånebollen nr 1 – 2018

Bussarna från Klippan går varv efter varv runt jorden Behovet av att förflytta sig är under ständig utveckling. Från det som var medeltidens revo-lutionerande att förflytta sig, av hästar dragna vagnar eller slädar, fram till dagens luxuösa bilar, bussar, flygplan och tåg. Lika intensiv som kampen i dag är mellan olika slags transportsätt, lika intensivt är kravet på bekvämlighet: tidsåt-gång, komfort, säkerhet och inte minst pris är viktiga delar som tas hänsyn till när kunderna ska bestämma sig. TEXT: Roger Gottfridsson För oss lite äldre, åtminstone vi som bodde på lands-bygden, är minnena av bussresor med den tidens mått ofantliga fordon där upp till 40 passagerare fick plats innan resan på skakiga vägar inleddes. Där fanns hålig-heter i asfalten eller på grusvägarna, graden berodde på hur långt från en storstad resan drog fram. Bussresorna var ett resesätt, som innan bilen blev var mans egendom, egentligen saknade alternativ. I de fall järnvägsresor, ofta kombinerade med buss på vissa sträckor, var möjliga till vissa orter var de oftast ett dåligt alternativ. För ett fot-bollslag som skulle spela på ett avstånd på över fem mil, Medlem i Skånelaget Åka långfärdsbuss i dag innebär hög komfort, kort restid och en resa utan byte av fordon. enkel resa, innebar det ofta att hela söndagen – dessutom veckans på den tiden enda lediga dag – gick åt för att spela match. Då liksom nu avverkad på drygt en och en halv timma. Kraven på bekvämligheter var, jämfört med dagens, ytterst måttliga. Inga toaletter ombord, inga behov av elektricitet – höjden av lyx var en taklucka som kunde öppnas (och stängas) bidrog till att hålla en åtminstone jämn temperatur, Men då krävdes förstås att det inte reg-nade eller att grusvägarna var alltför torra. Allt har blivit bättre I takt med att vägstandarden ökade (och tågen minskade antalet avgångar) samtidigt som behovet att hålla ihop laget/truppen började ses som en viktig faktor började bussresor snart ses som nära nog enda möjligheten. Vilket ökade konkurrensen och ledde till lägre priser men har också inneburit en markant höjning av transportgrenens kvalitet: åka långfärdsbuss i dag innebär hög komfort, kort restid och inte minst att man släpps av där man ska utan byte av fordon. Allt detta har bussbranschen tagit fasta på och är i dag en stor aktör när det gäller att frakta människor. – I dag är busstransporter en självklarhet för väldigt många. Körningar för staten, regionen och kommunerna är den bas vilken bussbolagen står på. Fler och fler organi-sationer väljer att åka buss till sina evenemang. Det inne-bär åtminstone för vår del att beställningarna ökar, säger Lars Olofsson, försäljningsansvarig på Klippans Buss. >>> Stina Almqvist och Lasse Olofsson är de som ansvarar för att de många bussarna från Klippans Buss finns på rätt tid och på rätt plats när skånska idrottstrupper ska förflytta sig över hela landet och ibland utomlands. Skånebollen nr 1 # 2018 35


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above