Barnbarn genom adoption

5 Länge beskrevs barnbarn som ”livets efterrätt”. Med en piggare äldre generation, som också lever längre, blir snarare barnbarnen huvudmålet. Aldrig tidigare i världs- historien har så många barn haft så många mor- och farföräldrar i livet. Och med fler friska äldre får också dagens föräldrar ofta mer hjälp av mor- och farföräldrar med ”livspusslet” under småbarnsåren. Det gör att den äldre generationen ofta kan knyta starka känslomässiga band med sina barnbarn. Givetvis finns också exempel på kon- takt som inte är så frekvent - den äldre generationen kanske inte har så nära kontakt med sina vuxna barn, jobbar fortfarande mycket själva, har en ny partner och/eller många andra aktiviteter de vill prioritera. Liksom kvinnor i fertil ålder förväntas ha en vilja att skaffa barn, kan många i åldrar 65+ förväntas vara mor- och farföräldrar. Önskan kan ofta vara stark att de egna bar- nen ska få uppleva ett föräldraskap, att man själv ska få barnbarn och att se genera- tioner i familjen växa vidare. Men hur blir det när de egna vuxna barnen har svårt att bli gravida? Och om de väljer att bilda familj genom internationell adoption? Kan ett barnbarn som är adopterat väcka lika starka känslor hos mor- och farföräldrar som ett biologiskt? En barnlös- hetskris väcker ofta frustration och sorg hos flera generationer i familjer, som det inte alltid är självklart att man pratar öppet om. Som anhörig till en blivande förälder som ska adoptera har man ofta många frågor och funderingar, men känner sig inte alltid bekväm med att ställa dem och/eller vet inte vem som kan svara. Vissa frågor och funderingar har inte heller några självklara svar, utan det finns en mångfald av olika upplevelser som bara de som redan är familj eller mor- och farföräldrar genom adoption kan berätta om. Den här skriften vänder sig främst till blivande mor- och farföräldrar, men också till andra släktingar och anhöriga som vill förbereda sig inför det nya släktband ett barn innebär. Forskning visar att barnbarn, för de allra flesta, upplevs som en glädje och blir en slags bekräftelse på ett meningsfullt liv. Det är inte en mindre genomgripan- de livserfarenhet att adoptera än att föda ett barn. För att de blivande föräldrarna och barnet ska känna sig bekräftade och älskade av sina nära och kära är den äldre generationens stöd oerhört viktigt. I n l edn i ng ”De är så gu l l i ga och t i l l gi vna och j ag kan f å skäm- ma bor t dem…för det är j u mi n dot ter som uppfos t rar dem.”

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=