Page 20

Arbetsterapeuten nr 7 - 2015

TEMA: ÖVERVIKT ”Stillasittande är vår tids rökning” Personer som äter dåligt, rör på sig för lite och dricker för mycket kan nu få hjälp på de nya hälsomottagningarna i Stockholm. Tanken är att insatserna ska ge en bestående förändring av deras levnadsvanor. Det är två personer utanför hälsomottagningen 20 den här tisdagen. Arbetsterapeut Malin Einarsson och distriktssköterska Susanne Rahm ska ta med dem på stavgång. Stina och Yara får låna handskar och stavar. Stina har extra stöd kring sina svaga knän och Yara har svårt att greppa stavarna. De får lära sig lite teknik och så går de i väg. Från mottagningen är det bara ett stenkast till naturområdet Järvafältet i norra Stockholm. Solen skiner och stavgång/ gång klockan 8:30–9:30 är ordinerad av teamet på Hälsomottagningen i Järva. Satsningen på specialistmottagningar för hälsosamma levnadsvanor i Stockholm inleddes i september 2014. Först ut var en mottagning i Handen, följt av Södertälje i november och Kista/Järva i mars i år. Man valde medvetet att förlägga dem till socioekonomiskt svagare regioner. Områden med större ohälsa. – Stillasittande är vår tids rökning. Bara ett fåtal av dem som kommer till oss röker, men de allra flesta är överviktiga, säger Malin Einarsson. Teamet på mottagningen består av arbetsterapeut, dietist, distriktssköterska, fysioterapeut, hälsopedagog, läkare och psykolog. Deras uppdrag är att ”öka patienternas livskvalitet och minska risken för sjukdom relaterad till ohälsosamma levnadsvanor”. De som uppfyller kriterierna (se faktaruta), är 18 år fyllda, folkbokförda i Stockholm och har fått en remiss från sin hus läkare och träffar i första skedet distriktssköterskan eller hälsopedagogen. Vid första besöket mäter man bland annat BMI och midjemått och talar om sömn, stress, sjukskrivning, förväntningar och gör självskattningar. Därefter kan fysioterapeuten utföra ett konditionstest eller lämna ut levnadsvaneformuläret RAND- 36. Läkaren går igenom sjukberättelsen, labbprover, aktuella läkemedel och kollar till exempel status på hjärta och lungor. Vid behov gör också arbetsterapeuten, dietisten eller psyko logen en initial bedömning. När alla rapporter finns på papper samlas teamet. Man diskuterar möjliga behandlingar, rimliga mål och utser en primärbehandlare. Den ansvariga träffar sedan personen tillsammans med distriktssköterskan eller hälsopedagogen. Gruppen kommer gemensamt överens om en behandlingsplan och så kör man i gång. – De allra flesta vi möter vill förändra sin situation. Vi utgår alltid från deras motivation och försöker få en fysisk aktivitet till ett ”måste”. Att röra på sig ska vara lika viktigt som att borsta tänderna, sova och äta, säger Malin Einarsson. Arbetsterapeuten är inte listad i landstingets uppdragsbeskrivning av vilka professioner som ska ingå i teamet och Malin är den enda arbetsterapeuten på specialistmottagningarna i Stockholm. Att verksamhetschefen i Järva själv råkar vara arbetsterapeut kan förstås ha haft något att göra med att Malin ingår i teamet. Hembesöken ligger på hennes bord. Malin berättar om ett besök nyligen där hon dels ville kolla vad det kunde bero på att personen missat besökstider och dels titta på hur han satt på sin träningscykel – han hade inte gått ner så mycket från sina dryga 100 kg. – Jag kommer att jobba med struktur och schema med honom, där brister det lite. Men han har börjat cykla varannan dag och också simmat ett par gånger nu. Han kommer kanske inte att gå ner så mycket, men han kommer ut och det kommer att göra honom gott! För att personen ska fortsätta vara aktiv i vardagen arbetar teamet mycket på plats där de bor – går på gym, till närköpet eller Text: Pontus Wikholm Foto: Alexander Mahmoud Fyra av tolv Husläkare kan remittera till en hälsomottagning om minst fyra av dessa tolv kriterier är uppfyllda: • Känd hjärt-kärlsjukdom orsakad av åderförkalkning. • Högt blodtryck. • Höga blodfetter. • Övervikt/fetma. • Diabetes typ 2. • Ärftlighet för något av ovanstående tillstånd. • Sömnapné. • Otillräcklig fysisk aktivitet. • Ohälsosamma mat vanor. • Dagligt tobaksbruk. • Riskbruk av alkohol. • Psykisk ohälsa relaterat till ohälso samma levnadsvanor som sömnproblem och stress.


Arbetsterapeuten nr 7 - 2015
To see the actual publication please follow the link above