Page 26

Arbetsterapeuten nr 7 - 2015

LEDARSKAP boktips! NÄR LEDARSKAPET KRACKELERAR Mats Alvesson, Anna Jonsson, Stefan Svenningsson, Robert Wenglén Studentlitteratur Det blir inte alltid som man tänkt Upplever du att du har svårt att få dina idéer om ledarskap att fungera i praktiken? Varför? Författarna till boken anser att det ofta finns ett glapp mellan ledarskapsidealen och den komplexa verkligheten. När ledarskapet krackelerar Från avskalat till ombonat Gruppchefen Katarina Bokell brinner för att förbättra äldreomsorgen. Hon tycker att fler arbetsterapeuter borde söka sig till området – de skulle kunna göra mycket nytta. På väggarna hänger samlartallrikar 26 i blått. Två gammaldags lampor lyser upp matsalsbordet i trä. I vardagsrummet är det ombonat med tavlor på väggarna och fåtöljer att sitta i. Inredningen ger känslan av att komma hem till en äldre person. Så var det inte riktigt när Katarina Bokell började arbeta på Olivens dagverksamhet för personer med demenssjukdom i Danderyds kommun. Då var miljön mer av skalad och vårdlik, och utifrån sina arbets terapeutiska kunskaper om delaktighet, aktiv itet och bemötande kände hon att den behövde förändras. Tidigare hade det inte funnits någon arbetsterapeut bland de fasta medarbetarna, utan enbart undersköterskor. Till en början var det en utman ing att genomföra förändringar eftersom rollerna inte var tydliga om vem som hade mandat att bestämma. Det blev lättare när hon för ett år sedan erbjöds, och tackade ja till, att bli gruppchef för dagverksamheterna Oliven och Soltorpet, samt en öppen verksamhet för seniorer. Till dagverksamhet erna kommer äldre personer med demens som bor hemma, efter biståndsbeslut. Målet är att de ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och få en strukturerad vardag med stimulerande aktiv iteter och social gemenskap. Samtidigt ger det avlastning för de anhöriga. – Jag drivs av en vilja av att utveckla och förbättra vården för personer med demens. Det finns en otrolig utvecklingspotential, säger Katarina Bokell och berättar att hon själv också arbetar i verksamheten. Hon tror att arbetsterapeuter har en viktig roll att spela i äldreomsorgen – och måste ta för sig mer. – Det finns en mängd olika arbetsområden inom äldreomsorgen där arbetsterapeut - er har rätt kompetens, till exempel på dagverksamheter och äldreboenden, med allt från handledning i bemötande, och ADL till utformningen av aktiviteter. Hon poängterar att den arbetsterapeutiska kunskapen säkerställer att aktiviteterna blir på rätt nivå, anpassade till de äldres förmågor och behov. Även som chef tycker Katarina Bokell att hon har nytta av att vara arbetsterapeut. Att hon har provat på olika områden, arbetat i hela vårdkedjan i såväl landsting, kommun som privata verksamheter är också värdefullt. – Jag vet hur man utformar en bra verksamhet, och kan ta den ett steg till. Därför gläds hon över att presenterar fem fallstudier av mellanchefer i Sverige. Forskarna har följt dem i deras dagliga arbete, observerat hur de försöker lösa konflikter och hantera vardagliga situationer. Boken visar på hur lätt ledarskapet riskerar att krackelera, och ger Oliven och Soltorpet tilldelades andra pris när Danderyds kommun delade ut ett kvalitetspris för äldreomsorgen 2014. Juryn fäste stor vikt vid det utvecklings och förbättringsarbete som skett, bland annat uppmärksammades det elektroniska veckobrevet till anhöriga som Katarina Bokell infört. – Den positiva responsen på ”Jag är ingenting utan bra personal.” Text & foto: Katja Alexanderson Katarina Bokell tycker att hon i sitt arbete som chef inom äldreomsorgen har dubbel nytta av att vara arbetsterapeut.


Arbetsterapeuten nr 7 - 2015
To see the actual publication please follow the link above