Page 34

Arbetsterapeuten nr 7 - 2015

3KOLL PÅ fakta oregelbundna arbetstider om Blir lätt ond cirkel När dag blir kväll och helg Det finns signaler om att fler arbetsterapeuter kommer att jobba på kvällar och helger i framtiden. Men oregelbundna arbetstider kan fresta på både hälsan och det sociala livet. Stressforskaren Göran Kecklund har studerat samspelet mellan arbete, sömn och hälsa. obbannonser har börjat dyka upp där arbetsterapeuter förväntas arbeta såväl kvälls- som helgpass. Denna lösning gör att patienterna erbjuds fler valmöjligheter. – Men arbetsgivaren kan inte enbart ta hänsyn till verksamheten, utan måste också se till att arbets miljön inte försämras, säger Göran Kecklund. Han är docent och forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Göran Kecklund och hans kolleger har under många år forskat om arbete, sömn och hälsa. Forskningen visar ett tydligt samband mellan oregelbundna arbetstider och olika former av hälsoproblem. Enligt Göran Kecklund är det viktigt att arbetstiderna är långsiktigt hållbara. För det krävs att de är bra både för verksamheten och för de anställdas hälsa och sociala behov. – Tyvärr finns det ingen ”quick fix”, det vill säga ett enda sätt att lägga skiftscheman som passar för alla verksamheter och alla anställda, säger han. Göran Kecklund tror att många arbetsterapeuter har valt sitt yrke delvis för att slippa jobba kväll och helg. – Om man vill jobba med att vårda människor men hatar tanken på att jobba skift, då har arbetsterapeut varit ett bra yrkesalternativ. Men jag är rädd att de som haft dagjobb som ett starkt skäl för att välja yrket kommer att drabbas ännu hårdare vid en övergång till skiftarbete, säger Göran Kecklund. Om en verksamhet ska gå från enbart dagschema till att också vara tillgänglig på kvällar och helger, bör det enligt Göran Kecklund ske med försiktighet. Att arbeta oregelbundna arbetstider är stressande för kroppen. När även arbetsuppgifterna är stressiga blir effekten förstärkt. Det som sker i kroppen vid stress är ökad utsöndring av kortisol från binjurebarken, vilket höjer ämnesomsättningen, trycker ner anabola hormoner och försämrar immunförsvaret. Kortisol försämrar sömnen och störd sömn ger högre kortisolhalter, det vill säga en ond cirkel. Återhämtning viktigt … Stress i sig är inte ett problem, det är bristen på återhämtning som skapar stressrelaterade problem. Om hög arbetsbörda kombineras med ett komprimerat jobbschema ges inte tillräckligt med tid för att varva ner. Då störs sömnen och den anställde blir på kort sikt till exempel sämre på att göra helhetsbedömningar, blir lättare distraherad och får svårare att kommunicera. … liksom möjligheten att påverka sitt arbete Goda möjligheter att påverka sina egna arbetstider, exemp el vis genom inflytande över scheman, ger positiva effekt er som mindre sömnbesvär, lägre sjukfrånvaro, bättre balans mellan arbete och privatliv samt förlängning av arbetslivet. Preliminära data från svensk forskning visar också en lägre risk för arbetsolyckor. J Text: Linda Swartz Illustration: Helena Lunding Hultqvist ... och hälsan 34


Arbetsterapeuten nr 7 - 2015
To see the actual publication please follow the link above