Page 35

Arbetsterapeuten nr 7 - 2015

Kan du tänka dig att jobba kvällar och helger? Maud Hagberg, Stockholm – Kvällar möjligtvis ibland, men inte nätter. Kanske någon helg ibland. Det har antytts på jobbet – att vi arbetsterapeuter inte ska vara så priviligierade ... Carina Öberg, Stockholm – Som vårdare arbetade jag med oregelbundna arbetstider i flera år och vill inte göra det igen. I mitt arbete inom primärvården har vi utökat våra öppettider till 19.00, men jag vill kunna utöva fritidsaktiviteter på kvällar och helger. Sofia Foutsitzidis, Stockholm – Min familjesituation tillåter inte det just nu, och jag tror inte att jag som arbetsterapeut skulle göra mitt bästa på natten. Det skulle vara att jobba med sömnen då. 35 Göran Kecklund, stressforskare vid Stockholms universitet, betonar vikten av att arbetsgivaren ser till att arbetsmiljön inte försämras om de anställda ska börja jobba kvällar och helger. – Från verksamhetens sida måste man respektera individerna som ska utföra detta. Det går inte att sno ihop ett schema lite fort. Många arbetsgivare tror att så länge man följer arbetstidslagen är allt okej, men det enda den lagen ser till är att det inte blir urusla scheman. För långsiktig hållbarhet krävs att man går längre än lagen. Att ha ett arbetspass som ligger eftermiddag/kväll, exempelvis klockan 13–21, är inte kopplat till sämre arbetsprestation eller fler arbetsolyckor. Däremot kan det vara påfrestande för den anställdas sociala liv. Den viktigaste aspekten vid kvällsjobb är dock att inte direkt gå på ett tidigt morgonpass dagen efter. Då komprimeras arbetstiden och det ges för litet utrymme till återhämtning. Sömnkvaliteten försämras och tröttheten under nästa arbetspass blir större. – De som kommer att drab - b as ännu hårdare av detta är de äldre anställda. Arbetsschemat måste fungera för alla på arbetsplatsen, inte bara för unga friska singlar, säger Göran Kecklund. En faktor som i forskning visat sig vara viktig för att förebygga problemen med skiftarbete är att personalgruppen får vara med och påverka schemat. Dock är det viktigt att arbetsgivaren tar ett tydligt ansvar för helheten. Annars finns det risk för att verksamheten och/eller enskilda anställda drabbas. Ett annat sätt att minska stressande arbetsbelastning är arbetstidsförkortning. Just nu pågår försök med sextimmarsdag på Svartedalens äldrecentrum i Göteborg. Göran Kecklund tror att arbetstidsförkortning som görs på rätt sätt kan vara jättebra. – Men om man bara kortar arbetstiden utan att nyanställa leder det till sextimmarspass där anställda måste tokjobba hela tiden och säga adjö till allt vad rast och paus heter. Kort sagt utföra ett litet mirakel varje arbetspass. Då blir det jättedåligt. Göran Kecklund understryker att det ännu inte finns tillräckligt med forskning kring arbetstidsförkortning för att kunna dra några generella slutsatser. – Som forskare avskyr jag att behöva säga det. Det behövs nationell samordning kring den här frågan, så att vi forskare kan få vara med från början när den här typen av försök med arbetsscheman görs. ¶ ”Kort sagt utföra ett litet mirakel varje arbetspass. Då blir det jättedåligt.” FOTO: CECILIA BRUZELIUS


Arbetsterapeuten nr 7 - 2015
To see the actual publication please follow the link above