Page 15

Arko nr 3 - 2015

NARKOTIKAFRI SKOLA Njudungsgymnasiet i Vetlanda. Foto: Tobias Wiklund Skola kritiseras för drogtester Skolinspektionen kritiserar skarpt en gymnasieskola i Vetlanda för att felaktigt drogtesta och stänga av elever. Men tvingas ändra beslutet på en punkt om behörighet då man hänvisat till en äldre lag som inte gäller. ”Förvirrande, myndigheten skapar osäkerhet”, anser lärare inom drogprevention. Njudungsgymnasiet i Vetlanda uppmärksammades i våras av oroliga elever om att droger förekom på skolan, rykten om langning och att några unga var påverkade. Ledningen reagerade och införde nolltolerans på den kommunala skolan med över tusen elever. Drogpåverkade elever utgör en säkerhetsrisk och inverkar negativt för andra elevers trygghet. Kommunen skrev kontrakt med ett privat företag om att låta narkotikahundar kontrollera lokaler efter skoltid. Och misstankebaserade drogtester skulle göras av socialförvaltningen och elever avstängas tillfälligt om provsvar gav utslag för narkotika. Totalt testades nio elever under våren, alla visade positiva prov och hos en av dem hittade polis narkotika i hemmet. Tre andra elever vägrade lämna prov, vilket tolkades som att de använt droger. Eleverna stängdes av en tid och socialtjänst och elevhälsa kopplades in. Men Skolinspektionen – som på eget initiativ gjorde anmälan – anser att skolan gått för långt. Att det är en grundlagsskyddad rätt att slippa påtvingade kroppsliga ingrepp – såsom drogtest – av det allmänna. Det ska vara frivilligt att delta och elever som inte vill ska inte hotas av sanktioner. Inspektionen anser i beslutet att skolan inte säkerställt att elever informerats tillräckligt om att deltagande med drogtest är frivilligt. Och hävdade dessutom först att rektor inte är behörig att besluta om drogtester. På den senare delen så har dock myndigheten tvingats backa då den stödde sig på en äldre och utgången skollag, ny gäller från 2010. (Även i gamla lagen var rektor på gymnasiet behörig att agera, men inte på grundskolan). En dryg vecka efter första beslutet i augusti så upphävde inspektionen beslutet om behörighet. Övriga kritiken om drogtester och disciplinära åtgärder (avstängningar) står fast. Senast i november måste Vetlanda kommun vidta åtgärder. – Vi har tagit del av Skolinspektionens beslut och ser att vi kan ha varit för hårda. Vi vill arbeta för en drogfri skola, men måste givetvis följa lagen. Får se hur vi går vidare, säger gymnasiechef Henrik Wågesson i Vetlanda till Drugnews. Barn- och ungdomsnämndens avsikt med skärpta policyn var att drogtesterna skulle vara en väckarklocka för att hjälpa unga som kommit lite på glid. – De flesta av dem har fått stöd, haft kontakt med socialförvaltningen och de flesta har återkommit till sina studier, några tog examen i våras, berättar Wågesson. ` Läs mer om Narkotikafri Skola på www.narkotikafriskola.se Narkotikafrågan 3/2015 15


Arko nr 3 - 2015
To see the actual publication please follow the link above