Page 16

Arko nr 3 - 2015

Höstterminen är nu igång på Njudungsgymnasiet. För elever på yrkesprogram med flera praktiska inslag bedömer gymnasiechefen att drogtestning vid misstanke och avstängning kan fortsätta för säker arbetsmiljö. För elever på teoretiska program får man fundera vidare. Vad gäller narkotikahundar (vilket inte Skolinspektionen invänt emot), men som blivit fördröjt, så avser kommunen låta hundar avsyna skollokaler några gånger under läsåret. Skolinspektionen har i flera år agerat mot skolor runt landet som försökt använda drogtester, både misstankebaserade och slumpvisa. Myndigheten rekommenderar på sin hemsida att ”då det är så svårt att bedöma om ett drogtest faktiskt genomförs frivilligt – det vill säga med ett fullt och reellt samtycke, utan tvång – avråder Skolinspektionen från att genomföra drogtester i skolan.” Har inspektionen omvänt kritiserat några skolor för att göra för lite mot befarade drogproblem? – Nej, inte vad jag känner till, svarar Sofia Wirlée, jurist på Skolinspektionen. Under augusti debatterade Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler frågan om drogtester med läraren i socialpedagogik och drogprevention, Staffan Hübinette på tidningen Dagens Samhälles internetsajt, dagenssamhalle.se. Det var Hübinette som upptäckte att inspektionen i Vetlanda- ärendet försökt stödja sig på en utgången lag. Han menar att det är viktigt att lagar och regler följs i skolans drogförebyggande arbete och ansvar om arbets- och studiemiljön. – Men Skolinspektionens tolkning av lagen och information Henrik Wågesson, rektor på Njudungsgymnasiet i Vetlanda. till skolan har återkommande varit motstridig, ofullständig och ibland direkt felaktig. Det skapar osäkerhet om drogförebyggande arbete och kan ibland leda till att vissa skolor i sin ambition går för långt i att motverka elevers droganvändning. Medan andra av rädsla för att göra fel inte gör någonting, säger han. Kontentan av tvisten kring Vetlandaskolan är att inget egentligen förändrats rättsligt, menar Hübinette som arbetat många år med drogprevention i skolor: • Rektorer har behörighet att fatta beslut om drogpolicy, inklusive användande av drogtester. • Både misstankebaserade och slumpvisa drogtester får användas på gymnasieskolan, om elevers frivillighet att delta kan säkras. Drogtester kan också vara ett krav för att delta i vissa praktiska moment eller praktik. „ SVEN LILJESSON, DRUGNEWS Heldagskurs i Stockholm - Ungdomar, droger och förebyggande arbete i skolan RNS och Narkotikafri Skola bjuder in personal inom gymnasieskolan till en heldagskurs om ungdomars drogvanor och förebyggande arbete i skolan. Fokus kommer ligga på policy och handlingsplaner och frågor som rör mål, regler, rutiner och åtgärder. Datum: Måndag 26 oktober Plats: Scandic Hotel Sergel Plaza, Stockholm Kostnad: 500 kr/deltagare Anmälan görs på: www.narkotikafriskola.se eller genom att kontakta: linnea@rns.se Cannabis och den unga hjärnan Fred Nyberg, professor Uppsala Universitet Vad kan, får och bör skolan göra i sitt drogförebyggande arbete? Att arbeta med drogpolicy och handlingsplan i skolan. Patrik Gustavsson, rektor gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby Drogtester – svårigheter/möjligheter Kerstin Käll, överläkare Universitetssjukhuset Linköping. FÖRELÄSNINGAR 16 Narkotikafrågan 3/2015 FOTO: TOBIAS WIKLUND NARKOTIKAFRI SKOLA


Arko nr 3 - 2015
To see the actual publication please follow the link above