Avfall och Miljö nr 1 2022

Nr 1 2022 AVFALL OCH MILJÖ | 25 INSAMLING Per Gunnarsson ser fram emot att den behovsanpassade tömningen hos 230 fastighetsägare kan köras igång. ”Det är ingen som har gjort det här tidigare i hela världen”, säger han. Potential Efter NSR:s försök har Lotta Lewis fått kontakt med många intresserade från såväl svenska som utländska kommuner. Hon är övertygad om att det kommer att hända mycket framöver. – Fler borde testa varianter, något mellan schemalagt och helt fri behovsstyrd tömning. Man kan fortfarande ha en fast dag, men att kunderna får berätta om de vill ha tömning eller inte. Jag tror absolut att det finns möjligheter med digitaliseringen och vi har lärt oss mycket om kundernas behov. Det finns potential, men det gäller att göra det på rätt sätt och fundera över vad man vill uppnå. Komplex samordning Det är Bintel som har levererat IoT-­ lösningarna till såväl NSR som till Växjö. Möjligheterna att få goda resultat hänger till stor del på förmågan att knyta samman de många olika delarna, menar marknads- och försäljningschefen på Bintel, Mårten Persson: – Vi tilldelar vilka kärl som ska tömmas, men det är administrationssystemet EDP som ruttoptimerar turen. Komplexiteten ligger i tekniken, men också i att få olika organisationer att samarbeta på ett nytt sätt över gränserna och i att införa nya rutiner. Data från sensorerna skickas till Bintel. Utifrån den skapas en AI-optimerad körtur, som SSAM dagligen skjuter ut till EDP Mobile. Körturen används slutligen av PreZero för att utföra tömningarna. – Samtidigt ska vi komma in i 230 fastighetsägares miljörum, hantera kommunikationen till dem och hyresgästerna samt få PreZeros transportledare och chaufförer att styra driften efter nya rutiner. – En viktig lärdom från samarbetet med NSR är att tidigt också få med hela organisationen, det sitter mycket kompetens där ute. Grund för affärsutveckling Framöver ser Mårten Persson att nivåmätarna kommer att bli centrala för affärsutvecklingen, där de används för att undersöka, kartlägga och anpassa tjänsterna. – Avfallsbranschen har varit väldigt traditionell. Vi måste börja tänka efter hur vi kan börja leverera högre kundnytta. Vilka tjänster och abonnemang efterfrågas? Hade H&M tänkt som avfallshanteringen hade de bara sålt One size fits all. – Chaufförerna vet var det är halvtomt, men hur styr du din verksamhet utifrån det? Först och främst vet vi hur avfallsmängden ökar och när över hela tömningscykeln. Finns informationen dessutom digitalt kan du dela den med fler personer. På ett år får vi in 12 miljoner mätvärden från SSAM. När vi lär kunderna att använda den informationen blir de mer handlingskraftiga och mer proaktiva. Nu börjar organisationer, som SSAM, att inse att informationen kan användas för att skapa värde inom verksamheten på fler sätt än att enbart tömma kärlen behovsstyrt. Jag tror att vi kommer att styra verksamheter mycket mer via data framöver. DET FINNS POTENTIAL, MEN DET GÄLLER ATT GÖRA DET PÅ RÄTT SÄTT OCH FUNDERA ÖVER VAD MAN VILL UPPNÅ. Lotta Lewis, NSR FOTO MÅRTEN PERSSON FOTO EDDIE ANDERSSON

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=