Avfall och Miljö nr 1 2022

24 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 1 2022 INSAMLING Snart ska 1 400 kärl i flerfamiljshusen i Växjö bara tömmas när det behövs. Det beräknas ge en ekonomisk besparing på fem procent – och värdefulla erfarenheter av hur de många inblandade aktörerna bäst kan samordnas. digitala satsningen Här görs största TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE En fjärdedel av alla kärl i Växjö har försetts med nivåmätare, uppkopplade mot kommunens Lorawan- nätverk. Det är den största installationen för behovsanpassad tömning i Sverige och kanske i världen. Studier har visat att det finns mycket luft i Växjöbornas sopkärl, hälften av dem skulle kunna tömmas mer effektivt baserat på fyllnadsgrad istället för på statiska körturer. Kärlen för mat- och restavfallet i närmare 450 miljörum är först ut att kopplas upp. – Den stora frågan är om vi kan nyttja den här tekniken med IoT-lösningar så att vår bransch kan bli smartare, säger Per Gunnarsson, projektledare i Växjö. – När vi har fått in mätvärdena tar AI hand om det och beräknar när det behöver tömmas. Det är ett självlärande system. En utmaning har varit att att koppla ihop Bintels molnlösning med våra befintliga system, så att det kan trilla ut en behovsanpassad körlista varje dag i bilens dator. Vi har precis fått till en automatiserad koppling mellan Bintel och vårt verksamhetssystem från EDP som löser detta. Nyckelproblem Det kommunala trådlösa nätverket för datatrafik, Lora, har byggts ut för att klara den ökade belastningen. Men det gäller ändå att alla sensorer inte skickar signaler samtidigt. En fördel med att använda tekniken i flerfamiljshus är att kärl kan tömmas när som helst, ingen är beroende av att villaägare ska komma ihåg att sätta ut dem. Utomlands har tekniken främst installerats i underjordsbehållare. Här är det vanliga sopkärl som gäller, vilket innebär en utmaning eftersom det i ett och samma miljörum kan finnas flera kärl för samma avfallsslag. Låsta miljörum ställer också till problem. Chauffören för den sopbil som har avdelats för den behovsanpassade tömningen vet ju inte på förhand vilka miljörum hen behöver komma in i. – Det är i stort sett omöjligt att bygga ut det här om man inte byter ut till ett digitalt nyckelsystem, konstaterar Per Gunnarsson. Det regionala avfallsbolaget, SSAM, har länge varit intresserade av att testa digitaliserade lösningar. Nu har priserMårten Persson, Bintel Lotta Lewis, NSR na sjunkit och projektet har efter en innovationsupphandling beviljats stöd från EU-programmet Urban Innovation Actions. Det genomförs i ett brett samarbete med näringsliv och akademin. Alla resultat kommer att sammanfattas i en rapport, inklusive en klimatutvärdering. Helsingborg tänker om Det var Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR, som var först ut att i större skala testa behovsanpassad tömning. 250 villahushåll kunde själva välja när de ville ha sitt kärl tömt. En utvärdering visar att kunderna var väldigt nöjda. – Alla gillar att få något on demand, det ger en känsla av att kunna styra själv, att ha rådighet över sin egen avfallshantering, säger Lotta Lewis, projektledare på NSR. Tekniken som de testat har i huvudsak fungerat väl, ändå har NSR avslutat försöket. Ett mål var att förbättra logistiken, men att hämta inom två arbetsdagar från det att villaägaren signalerat lyckades inte alltid och resulterade inte i färre körda mil. Att det var fyrfackskärl som skulle tömmas försvårade, eftersom det då är mängden för fyra olika avfallsslag som ska optimeras. NSR har även testat behovsanspassad hämtning av trädgårdsavfall, och här ser de större möjligheter. – Det blir enklare med en fraktion, och här är variationerna så himla stora. Det kan skilja mellan olika tider på säsongen, och vissa kvarter har jättemycket fruktträd och stora odlingar, medan nya områden inte har så mycket. Då passar behovsanpassad hämtning bra, men det krävs fortfarande någon typ av styrning.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=