Avfall och Miljö nr 2 2023

Nr 2 2023 AVFALL OCH MILJÖ | 11 RESULTATET VISAR ATT ÀHUD YDUSK|JDU RFK VDQGPDJDVLQ KDU P\FNHW I|UK|MGD KDOWHU DY PHWDOOHU VRP ¿QQV PHG Sn (8 V kritiska lista, men ofta i relativt begränsad mängd. Förutom järn och basmetaller handlar det om exempelvis antimon, kobolt, sällsynta jordartsmetaller, titan, volfram och vismut. Analyserna av rödfyr visar bland annat förhöjda medelhalter av vanadin, molybden och nickel. Men, menar rapportförfattarna, det behövs ökad kunskap om sekundära resursers potential för att kunna utvinna kritiska mineral och metaller. Gruvavfall beskrivs ändå som en potentiellt viktig pusselbit i omställningen till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Gruvavfall undersökt Sannolikt är det ekonomiskt intressant att utvinna metaller ur gruvornas avfallshögar, men bara om det går att kombinera med primär brytning. Det är en slutsats från mätningar som SGU genomfört. LÄS MER i rapport SGU RR 2023:01 Hållbar utvinning och återvinning av metaller och mineral från sekundära resurser, som kan laddas ner från resource.sgu.se Lyft matoljan i avfallstrappan Vinsterna blir många när matoljan samlas in och blir biobränsle istället för att orsaka stopp i ledningsnäten. Tillsammans kan vi hitta en lösning för insamling och återvinning i din kommun. www.miljotratten.com Karin Sundby, karin@ideando.se FOTOTFREDRIK KARLSSON/SGU MIG VETERLIGEN FINNS DET INGEN LIKA OMFATTANDE FÖRUNDERSÖKNING AVSEENDE MILJÖBROTT. FÖRUNDERSÖKNINGSMATERIALET BERÄKNAS UPPGÅ TILL 40 000 SIDOR.” Linda Schön, en av åklagarna i ärendet kring Think Pink. Åmotfors Energi får ny ägare Energiinfrastrukturföretaget Nevel kommer att förvärva Åmotfors Energi i Eda kommun från Nordic Paper. Idag energiåtervinner anläggningen kommunalt avfall från både Sverige och Norge för produktion av ånga, värme och el. – Med ett nytt leveransavtal säkerställer vi att energitillförseln till vår kraftpappersproduktion i Åmotfors sker till långsiktigt stabila villkor. Samtidigt kan vi arbeta tillsammans för en minskad klimatpåverkan, kommenterar Anita Sjölander, vd för Nordic Paper. Nevel ägs av Ardian, ett privatägt investeringshus med verksamhet i mer än 50 länder. NYHETER AFFÄRSNYTT

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=