Hållbarhetsrapport 2022

2 HÅLLBARHETSRAPPORT 2022 KONCERNCHEFENS ORD Vårt långsiktiga engagemang för en hållbar utveckling har tagit nya spännande steg under 2022. Efter turbulenta år präglat av Corona kan vi återigen träffas på vår härliga arbetsplats, vilket känns väldigt bra. Fokusområde för 2022 har varit ”Skicka vidare”, ett arbete som syftar till att alltid lämna över bästa möjliga arbete till nästa led. Det handlar också om att vid fel slå larm i tid, för vi vet att kostnaden ökar markant ju senare i processen ett fel uppdagas. Målbilden har varit att öka engagemang och medvetande bland alla medarbetare och att över tid uppnå både mindre bristkostnader och miljöpåverkan. Exakta har under 2022 tagit nya viktiga steg mot långsiktig hållbarhet. Vi har jobbat både med små och stora frågor. Inte minst de små frågorna är viktiga att belysa, då vi alla kan göra något. Tillsammans skapar vi en bättre värld för oss alla. Mindre projekt som genomförts med lyckat resultat är förbättringar inom återvinning, där vi lyckats minska mängden material som inte går till återvinning. En del i detta projekt är att vi har börjat källsortera avfall även i kontorsmiljön, där inte minst papper är återvinningsbart. Vidare har vi tagit beslut och genomfört några omvälvande steg för mindre miljöpåverkan. Först och främst har vi gjort ett framgångsrikt projekt med energieffektivisering, där vi jobbar med att minska Exaktas energiförbrukning. Sedan september 2022 minskade energiförbrukningen med 15 %. På ett år skulle det motsvara 30 - 40 normalstora villors årsförbrukning. Utöver detta har vi tagit beslut om att investera i Malmös största solcellspark på tak. Installationen är nästan klar i skrivande stund, där vi räknar med driftsstart under april månad 2023. Övrig el handlas in som miljövänlig el, men det känns såklart ännu bättre när vi själva kan producera vår el. Vår största tillgång är alla medarbetare på Exakta. Vi har under 2022 fortsatt utveckla Exakta Awards, där medarbetare som utmärkt sig på ett extra positivt sätt blir uppmärksammade i samband med vår Julgala. Under året har vi även startat Exakta Academy, där vi förädlar våra ledare inom Exakta. Ett gott ledarskap är grunden för trivsel på lång sikt. Vi ser fram emot att följa hur Exakta utvecklas i takt med Exakta Academy. Medarbetare i fokus är temat för 2022, gällande vår organisation. Detta tar sig många uttryck, där vi i första hand har jobbat hårt för att få en uppfattning om vilka behov som finns för att utveckla Exakta som arbetsplats till nästa nivå. Det innefattar många olika delar, där vi nu har tagit nästa steg i Exakta Academy och 2023 års fokusområde, hälsa i fokus. Jag får återkomma med spännande slutsatser i nästa hållbarhetsrapport. Sammantaget har vi tagit ytterligare steg i att öka vårt positiva miljöavtryck. Vi är bara i början av vår resa, där många både stora och små steg finns kvar att göra. Jag är oerhört stolt över det arbete vi hittills uppnått, där många kolleger i Exakta visat på enastående engagemang och uppfinningsrikedom. Det är vi tillsammans om utvecklar Exakta vidare till ett föredöme inom hållbarhet! Håkan Larsson, Koncernchef

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=