Hållbarhetsrapport 2022

INTERVJU MED KVALITETS- OCH MILJÖKOORDINATORN Exaktas Kvalitets- och miljökoordinator är Peter Åhlin, men vad gör Peter Åhlin? Vad är ditt uppdrag på Exakta? Främst att handha och förvalta Exaktas certifikat samt vara delaktig för såväl interna revisioner jämte externa revisioner. Reklamationshantering på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Hur länge har du jobbat med kvalitet och miljö? Vid Exakta sedan 2009, men i min totala yrkesroll sedan 1998. Vad är det bästa med att jobba med kvalitet och miljö? Vara delaktig i förbättringsarbete, behjälplig vid frågeställningar ifrån kollegor samt ge vägledning till kunder i ett tidigt skede. Vad har hänt under verksamhetsåret 2022 som du är extra stolt över, när det kommer till kvalitet och miljö? En mer frekvent registrering av ärenden (kanske ses som negativt, men för Exakta innebär det en mognadsgrad att ifrågasätta tidigare med ett registrerat ärende) Minskade bristkostnader i förhållande till omsättningen. Vad är utmaningen med kvalitet och miljö på Exakta? Dels att Exakta är väldigt investeringsvilligt, nya maskiner, nya produkter medför också att det aldrig står stilla i vardagen, alltid något nytt att ta in och lära. Samtidigt är fortfarande offsettryckning och dess efterföljande processer till stor del ett hantverk och varje produkt mer eller mindre helt unik. Det ställer höga krav och förväntningar på samtliga medarbetare inom varje enskild avdelning. Peter Åhlin HÅLLBARHETSRAPPORT 2022 9

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=