Allergia_4-13

10 Kontaktallergi innebär att huden reagerar när den kommer i kontakt med ett visst ämne. Det är ett mycket vanligt problem, och kan till exempel utlösas av konserveringsmedel och parfymer. Den allra vanligaste orsaken till kontaktallergi är dock metallen nickel. Så stor andel som 15 procent av kvinnorna och fem procent av männen i Sverige är enligt nordiska studier nickelallergiska. I hela Europa beräknas 30 miljoner människor lida av nickelallergi. Därför kom i september 2005 ett direktiv från EU, som skärpte de tidigare regler som fanns. Direktivet, vars syfte är att minska risken att drabbas av nickelallergi och skydda dem som redan drabbats, reglerar bland annat vilken mängd nickel olika föremål får avge. Ringar, stift eller liknande som placeras i öronen eller andra delar av kroppen ska till exempel avge mindre mängd nickel än 0,2 mg nickel/cm2/ vecka för att vara godkända, medan föremål som brukar ha långvarig ytlig kontakt med huden, till exempel klockor, blixtlås, smycken och glasögon har fått en något högre gräns. Vad avgör om man blir allergisk mot ett föremål? Det som avgör hur stor risk det är att bli allergisk av ett nickelhaltigt föremål är inte hur stor andel nickel det innehåller, utan i vilken utsträckning nickeljoner frisätts från det, det vill säga hur mycket nickel det läcker. Eftersom nickel är en förhållandevis billig metall som inte rostar används den ofta i till exempel klockor, jeansknappar, blixtlås, nycklar och glasögonbågar. Det är också vanligt att man använder nickel i legeringar och ytbehandlingar när man tillverkar saxar, nycklar och verktyg. Ofta avger dessa legeringar stora mängder nickel. Det gör att det är en metall vi kommer i ständig kontakt med via huden, och att de yrkesgrupper som hanterar sådana föremål varje dag, till exempel frisörer, är en extra utsatt grupp. Vad händer i kroppen vid nickelallergi? Hud som är ömtålig och utsatt ökar risken för att utveckla nickelallergi, men själva allergin utlöses oftast av att man blivit exponerad, utsatt, för nickel under en längre period, till exempel genom att använda oäkta örhängen. Traditionellt sett har nickelallergi genom detta varit vanligare bland kvinnor, men i takt med att till exempel håltagning blivit mer vanligt bland män har nickelallergin hos män också ökat. När nickelatomerna reagerar med molekylerna på hudcellernas yta sker en förändring i huden. Kroppens immunförsvar känner inte längre igen sina egna celler och försöker bryta ned dem, vilket ger eksem. När nickelallergin väl brutit ut är den livslång, vilket innebär att varje gång man exponeras för nickel blossar utslagen upp. Ungefär 30-40 procent av nickelallergikerna får som en följd av allergin också handeksem. Särskilt vanligt är det bland dem som har mycket kontakt med tvål, vatten eller lösningsmedel i sitt arbete. Det kan leda till svårbehandlade, kroniska problem som gör att man i förlängningen tvingas att byta yrke eller arbetsuppgifter. Hur yttrar sig allergin? Allergin ger eksem där huden exponerats för nickel. Huden kan bli knottrig, röd och svullen och man kan få blåsor, sprickor och klåda. NICKELALLERGI – vår VANLIGASTE kontaktallergi Att vara nickelallergisk kan krångla till de enklaste vardagsaktiviteter. Vad beror allergin på, hur kan du minska risken att drabbas, och vad gör man när allergin är ett faktum? Allergia reder ut begreppen. TEXT SUSANNAH ELERS FOTO COLOURBOX Nickel är en billig metall och används därför ofta i till exempel knappar och blixtlås. ” I Europa lider 30 miljoner människor av nickelallergi.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=