Allergia_4-13

19 Fram till 2007 vaccinerades ungefär 10 000 svenskar per år mot någon allergi. Sedan dess har det skett en ökning, och förra året fick ungefär 14 000 svenskar allergivaccinering. Det berättar Magnus Kwant, medicinsk rådgivare på ALK Nordic, och han förklarar ökningen med godkännandet av Grazax, en tablettbehandling mot gräsallergi. STORT BEHOV. Behovet av botande allergibehandling är dock långt mycket större, säger Magnus Kwant. Han hänvisar bland annat till Astma- och Allergiförbundet, som fört fram att 200 000 svenskar uppfyller kriterierna för att få en allergivaccinering. För att nå en så stor målgrupp satsar bolaget på fler produkter i tablettform. BEHANDLA SJÄLV. Fördelen är att patienten kan sköta sin behandling själv, vilket gör den mer tillgänglig än behandlingar som behöver ges på sjukhus av specialister, som är fallet med injektioner, säger Magnus Kwant. Han hoppas att företaget ska få två nya produkter godkända inom ”tre till fem år”. Det är vaccinering mot björkpollen samt mot kvalster, som finns i våra sängar. Även dessa kommer att ges i tablettform. – Om de produkterna tas väl emot ger det oss pengar till ny forskning. CINERING mot hund – Fler tablettvaccineringar är i pipe-line att vare sig personal eller patienter visste vem som fick vad. När patienterna följdes upp efter ungefär ett år hade vaccinet haft god effekt, jämförbar eller bättre än dagens godkända allergivaccinationer med extrakt, enligt studien. Kattallergi anses dock lättare att behandla än hundallergi. Detta eftersom kattallergenet Fel d 1 är så dominerande – det är vad i princip alla kattallergiker reagerar på. FLER ALLERGEN. När det gäller hundar finns fler allergener och det är individuellt vad som utlöser en reaktion. Det individuella svaret på hundvaccinationer kan därför vara mycket olika, beroende på vilka allergener som fanns i höga doser i extraktet. EXAKT MIX. Hans Grönlund tror sig dock ha hittat en bra cocktail av hundallergener: Can f 1, Can f 2, Can f 4 och Can f 6. Hans forskarlag har dessutom lyckats skapa en enda molekyl som innefattar alla dessa allergener, producerat med rekombinant teknik. Enligt planen ska detta protein nu testas i en förstudie, där målet är att vaccinera hundallergiker med ett fåtal injektioner. – Fördelen med ett rekombinant protein är att man vet exakt vad man ger. Man exponerar patienten för exakt samma mix av hundallergener vid varje behandling, något som är svårt att uppnå med extrakt från hundpälshår. Olika hundar ger ifrån sig olika allergener och det påverkar mixen i extrakten, säger Hans Grönlund. Allergenet Can f 6 är lite extra intressant. Det upptäcktes relativt nyligen av Hans Grönlunds forskargrupp och har visat sig vara mycket snarlikt de allergener som hästar och katter vanligen utsöndrar. Eventuellt kan det rekombinanta proteinet Can f 1-2-4-6 ge visst skydd även för häst- och kattallergi – men det återstår att visa. ■ Hans Grönlund. FOTO JENS SØLVBERG Tablettbehandling som patienten sköter själv. Det är framtidens melodi, tror de ansvariga på ALK Nordic, det enda läkemedelsbolag med allergivaccinationer godkända i Sverige. Först ut väntas tabletter mot kvalster och björkpollen. TEXT ANNIKA LUND Och då kan det bli aktuellt att försöka få fram ännu fler behandlingar i tablettform, som till exempel behandling mot katt- eller hundallergi, säger Magnus Kwant. KANSKE INTE NÅR FRAM. Han berättar att det pågår viss forskning kring rekombinanta proteiner, alltså tillverkade proteiner där flera olika allergener kan ingå. När det gäller kattallergi vore det allra bästa en tablettbehandling med ett rekombinant protein. Men det ligger många år bort – om vi ens kommer dit, säger Magnus Kwant. ■ 200 000 anses behöva vaccinering

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=