Allergia_4-13

25 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET är en intresseorganisation för personer med allergi. Förbundet arbetar för en bättre miljö, bättre vård, ökad kunskap och förändrade attityder samt stöder forskning. Astma- och Allergiförbundet har läns- och lokalföreningar över hela landet. ADRESS Box 17069, 104 62 Stockholm. Besöksadress: Rosenlundsgatan 52, 2tr. Tel: 08 - 506 282 00, fax: 08 - 506 282 49 E-post: info@astmaoallergiforbundet.se HEMSIDOR www.allergia.se www.astmaoallergiforbundet.se www.alltomallergi.se www.allergiforskning.se FONDER OCH GÅVOR Barnallergifonden, pg 90 09 06-9 Blomsterfonden, pg 90 09 32-5 Forskningsfonden, pg 90 03 74-0 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS STYRELSE Maritha Sedvallson, Ovanåker, Leif Henriksson, Lidköping, Mikaela Odemyr, Örnsköldsvik, Anna-Lena Didic, Bergslagen, Solveig Enberg, Katrineholm, Robert Hejdenberg, Kungsbacka, Christina Hermansson Norberg, Östhammar, Emma Larsson, Ängelholm, Gisela Petersson, Malmö, Siv Pettersson, Södra Närke, PerÅke Wecksell, Tullinge. Ersättare: Birgitta Alstergren, Luleå, Marie Göthe, Skövde, Ann-Cristin Östling, Ovanåker. FORBUNDETFORBUNDETFORBUNDETFORBU KONGRESS 2013 FOTO ANNIKA OLSSON 8EGO -RKEPMPP ³ ZmPOSQQIR 1EVMXLE Kongressdeltagarna röstade fram den nya ordföranden Maritha Sedvallson. Den 24-26 maj samlades strax över 100 ombud på Älvsjömässan i Stockholm för kongress. Detta blev kongressen då Ingalill Bjöörn tackade för sig och avgick som ordförande efter 17 år. Ombuden valde en ny styrelse och en ny ordförande för förbundet: Maritha Sedvallson. – vi ska föra er talan, sa Maritha Sedvallson till ombuden som representerade landets astma- och allergiföreningar. Jag tackar för förtroendet och uppmanar er att höra av er, inte bara när saker och ting inte fungerar utan även med goda exempel. Till kongressen hade det kommit in 84 motioner, vilket var rekord. Många av dem behandlade den organisationsutredning som initierades vid den kongressen, 2012. Nya stadgar antogs, där man nu tagit bort kravet på att en förening måste ha ordförande, kassör och studieorganisatör. Nu får föreningen större frihet att själv välja hur styrelsen ska se ut. Man införde också en ny organisationsnivå i förbundet; nätverk. Kongressen beslutade även att avskaffa stadgekommittén. I höst inleds en satsning på att förbättra situationen för barn med allergi, Barnallergiåret 2013-14. När så många aktiva föreningsmänniskor var samlade togs tillfället i akt att inspirera till ett år fyllt med arrangemang och påverkansarbete av olika slag. En stor barnkör förmedlade glädje och kraft och ett par filmer visade hur det kan vara att växa upp med svår allergi och hur mycket det kan betyda att till exempel få åka på läger under trygga förhållanden. Kongressen antog också ett uttalande med rubriken Nu krävs ett helhetsgrepp på allergisjukdomarna! Det avslutas med orden ”Astma- och Allergiförbundets kongress, bestående av ombud från 130 lokala föreningar, uppmanar regeringen att äntligen ta ett initiativ på allergiområdet och därigenom tydligt visa för hela samhället att ökningen av allergisjukdomarna är ett allvarligt problem. Nu krävs en nationell mobilisering.”

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=