Allergia_4-13

8 NOTISER DÅLIG HÄNSYN PÅ JOBBET Enligt en undersökning som företaget Novus har gjort bland medlemmar i tjänstemannafacket Unionen uppgav 62 procent av pollenallergikerna att deras arbetsprestation påverkas negativt under pollensäsongen. De vanligaste problemen uppgavs vara trötthet, att man inte känner sig klar i huvudet och att man blir sur och irriterad. Varannan som drabbas säger att det inte tas hänsyn till deras problem på arbetsplatsen, skriver tidningen Kollega som har beställt undersökningen. EKSEM-GEN FUNNEN HOS HUNDAR Trots intensiv forskning inom området är kunskapen om de genetiska riskfaktorerna för allergiskt eksem begränsad. I en nyligen publicerad studie har forskare från Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Broad Institute i Boston jämfört arvsmassan hos en stor grupp schäferhundar med eksem med den hos en lika stor grupp friska schäfrar. Därigenom har de kunnat identifiera en region i arvsmassan där det finns en genvariant som ökar risken att utveckla sjukdomen. VARNING FÖR E-CIGARETT Det kan finnas hälsorisker med de elektriska cigaretter som blivit allt vanligare att rökare använder för att sluta röka eller dra ned på rökningen, varnar ett tyskt cancerforskningscenter. Vätskan i cigaretten kan innehålla ämnen som irriterar luftvägarna och kan orsaka allergiska reaktioner. En del vätskor innehåller nickel, bly och formaldehyd. Partiklar från cigaretten drabbar inte bara användaren utan även människor i omgivningen. ● ATTITYDEN HAR BETYDELSE. Resultaten från en stor europeisk astmaundersökning kastar nytt ljus över varför många astmapatienter fortsätter att leva med symtom som starkt påverkar deras liv, trots att symtomen ofta kan förebyggas. Resultaten pekar på att en större förståelse för patientens attityd till sin astma och ett individualiserat förhållningssätt kan vara nyckeln till att förbättra kontrollen av sjukdomen. Undersökningen, som genomfördes av läkemedelsföretaget Mundipharma i samarbete med astmaexperter, frågade 8000 personer med astma i åldrarna 18–50 i elva länder om deras erfarenheter och attityder till astma. Två av fem personer säger att de har tagit ledigt från jobbet minst en gång under det senaste året på grund av sin astma. Två av fem får andnöd när de skyndar på plan mark eller går upp för en liten kulle. En av fem säger att astman påverkar deras sexliv. Mindre än hälften av dem som ordinerats en inhalator använder den enligt rekommendation av läkaren. Vissa anser att inhalatorn är besvärlig eller pinsam att använda. Studien visar också att personer med astma tenderar att hamna i en av två grupper – den första gruppen kan klassificeras som "trygga". Dessa människor upplever att de är pigga och hälsosamma och är oberörda av sin astma. Endast 14 procent av denna grupp beskriver sina symtom som allvarliga och de tror inte att de behöver hjälp från en läkare. Trots detta har 25 procent haft astmasymtom tre eller flera dagar under den senaste veckan. Den andra gruppen av personer med astma kan klassificeras som ”sökande”. Dessa människor erkänner att deras hälsa är sämre än andra människor i samma ålder och de söker aktivt efter information om astma. De känner av sin astma mer än en gång i veckan och oroar sig för hur sjukdomen kommer att påverka deras framtida hälsa. 45 procent beskriver sina symtom som "allvarliga" och 56 procent anser att deras astma hindrar dem från att leva livet fullt ut. Endast 6 procent av denna grupp har klinisk kontroll av sin astma och 78 procent känner frustration av att inte kunna hantera den bättre. Identifieringen av dessa två grupper av patienter med olika attityder till astma tyder på att sättet en person uppfattar sitt tillstånd på spelar roll för hur han eller hon hanterar sin astma. Detta i sin tur kan också påverka vilket stöd och vilken behandling de behöver i sin sjukdom. Astma påverkar miljontals liv i Europa ● LÄDER ÄR BÄTTRE. I passagerarflygplan med tygklädda säten är halterna av allergiframkallande ämnen från hund, katt och häst mångdubbelt högre än i plan med lädersäten. Det visar forskare vid Uppsala universitet i en studie. Studien omfattar arton större passagerarplan, bland annat Airbus 340 och Boeing 737. Nio av planen hade tygklädda och nio läderklädda säten. Genom att dammsuga säten och golv under mellanlandningar innan planen hade städats ur fick forskarna prover för analys. Dammsugningarna bekräftar att textilier är dammfällor. Fastän dammsugningstiden var densamma samlades nästan dubbelt så mycket damm i planen med textilsäten jämfört med planen med lädersäten. Än större än skillnaderna i mängden damm var dock skillnaderna i sammansättningen av dammet. I dammet från planen med tygklädda säten var halterna av allergiframkallande ämnen från katt, hund och häst mellan 27 och hela 75 gånger högre än i dammet från planen med lädersäten. Allra högst var halterna av hästallergen. Allergenen kommer in via kläder och hår. Också halterna av mögel-dna var högre i proverna från planen med textilsäten än i planen med lädersäten. Tygsäten en allergifälla Attityden till ens astma påverkar hanteringen

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=