Allergia_7-15

21 Det finns ingenting i livsmedelslagstiftningen som reglerar ersättning till den som drabbas av en felmärkning, men som privatperson kan man åtalsanmäla ett företag som man anser varit oaktsamt, och det finns fall där producenter dömts för vållande av kroppsskada och blivit skadeståndsskyldiga. Om det upptäcks att ett livsmedel som har passerat landsgränser – genom export eller import – innehåller odeklarerade allergener eller av annan orsak är farligt, kan kontrollmyndigheterna i EU-länderna se till att information om detta når alla de berörda länderna genom en EU-alert i en stor databas. Livsmedelsverket bevakar vilka produkter som rapporteras i databasen, och meddelar de kommuner som berörs i Sverige när en producent eller importör har produkter som omfattas. SPÅR AV ALLERGEN. För att ett livsmedel ska få märkas med att det kan innehålla spår av ett allergen krävs det till exempel att andra produkter som innehåller allergenet tillverkas på samma produktionslinje, eller att det anses omöjligt för företaget att kontrollera hela tillverkningsprocessen. Även om det inte är tillåtet för företagen att friskriva sig från ansvar genom att märka produkter med att de kan innehålla spår av olika allergen, kan det vara svårt för allergiker att ta ställning till vilken risk det innebär att äta en produkt som har denna typ av märkning. Betyder det att produkten är farlig, eller är det så lite allergen att jag inte kommer att reagera? Här manar Ylva Sjögren Bolin till försiktighet. – Det finns ingen lagstiftning bakom just vad den här märkningen innebär. Att det står “kan innehålla spår av” ska alltid ses som en varningsmärkning. Ibland kan det vara obefintliga halter, men ibland kan det istället handla om ganska höga halter. Därför kan man inte säga att vissa tål produkter när det står “spår av”, och andra inte. – I Sverige har vi branschriktlinjer för när företagen bör använda märkningen, och anser att märkningen ska användas så restriktivt som möjligt. Vi kommer snart att titta mer på det här i ett projekt inom Sverige, Norge, Finland och Danmark, då vi ska analysera produkter på marknaden, och se i vilken utsträckning det egentligen finns odeklarerade allergener i livsmedel, säger Ylva Sjögren Bolin. ANMÄL GÄRNA. – Det är alltid bra att man rapporterar händelser då man misstänker att produkter är felmärkta. Det gör att vi på Livsmedelsverket och inspektörerna på kommunen får reda på hur utbrett problemet är, och kan föra statistik över om det är någon särskild bransch som det här händer oftare i, om det är vanligare att det händer med någon viss produkttyp eller om ett allergen förekommer oftare än andra, sammanfattar Ylva Sjögren Bolin. n När tillverkare byter förpackning eller ändrar recept på ett livsmedel händer det att märkningen blir fel. Det kan innebära en stor risk för personer med matallergi.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=