Allergia_3-22

10 – Kanske kan den andra föräldern sköta matningen, eller om du kan be en anhörig. Det som är viktigt är att det inte räcker med att bara smaka en gång på till exempel jordnötssmör, utan att ge barnet detta regelbundet åtminstone tre gånger i veckan för att immunsystemet ska kunna utveckla en tolerans mot det. För att inte barn ska sätta hela nötter i halsen går det i stället bra att ge nötsmör eller nötmjöl. Går det att behandla nöt- och jordnötsallergi? Allergi mot nötter och jordnötter finns ofta kvar livet ut. Men det pågår försök där människor med bland annat jordnötsallergi får träna upp sin förmåga att börja tåla jordnötter bättre. Metoden kallas för oral immunterapi och går ut på att man får äta mycket små doser av ett livsmedel. Doserna trappas långsamt upp, enligt ett strikt schema. Forskning tyder på att den här typen av behandling kan vara effektiv framför allt på små barn, även om det fortfarande är oklart hur varaktig effekten är. Nyligen publicerades till exempel en internationell metaanalys, en forskningsstudie som går igenom tidigare forskning på området, där 2 100 personer ingick. Metaanalysen visade att forskningsläget är mest tillförlitligt för just jordnötsallergi. De vanligaste biverkningarna var klåda i munnen, kräkningar, buksmärta och diarré. Inga dödsfall har rapporterats och anafylaktiska reaktioner var ovanliga. I de flesta länder, som i Sverige, används behandlingen fortfarande bara i forskningsstudier. Det är framför allt jordnötter, mjölk och ägg som studerats, men forskarnas förhoppning är att behandlingen i framtiden ska kunna användas även vid andra matallergier, som till exempel nötallergi. Finns det någon annan behandling? Det finns en annan, liknande sorts behandling av just jordnötsallergi. För ett par år sedan godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, läkemedlet Palforzia. Det är ett standardiserat jordnötspulver som blandas i mat. Först i små mängder, sedan trappas mängden gradvis upp. Syftet är att minska risken för allvarliga reaktioner om man av misstag råkar få i sig jordnötter. FDA har godkänt läkemedlet för barn mellan 4 och 17 år. För ett drygt år sedan godkände även den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, läkemedlet, som nu används i flera europeiska länder. Det är godkänt i Sverige och enligt Caroline Nilsson är förhoppningen att det ska kunna erbjudas även svenska patienter framöver. – Det kan bli ett bra komplement till annan behandling, säger hon. Finns luftburen allergi mot jordnötter? Bland personer med svårare nöt- och jordnötsallergi finns en oro för att drabbas av luftburna reaktioner, efter att ha vistats i närheten av någon som till exempel äter jordnötter. Men i studier som gjorts har luftburna proteiner från jordnötter inte kunnat påvisas i den mängd som krävs för att orsaka en allvarlig allergisk reaktion, enligt Caroline Nilsson. Inte heller har forskare kunnat hitta bevis för att jordnötter orsakat dödsfall eller svåra, allergiska reaktioner – och inget sådant fall finns heller beskrivet i den vetenskapliga litteraturen. – Forskare från olika håll har försökt att hitta underlag för den här typen av reaktioner, men inte lyckats med det, trots flera studier där jordnötsallergiska patienter exponerats för jordnötter på nära håll. Förra året publicerades en studie i tidskriften Clinical & Experimental Allergy, där 84 jordnötsallergiska barn fått genomgå en provokation med jordnötter. De fick sitta en halvmeter från en skål med jordnötter under 30 minuter. Inga reaktioner rapporterades, utom hos två av barnen som fick milda besvär i ögon och näsa. Deltagarna visste själva om att de exponerades för jordnötter. Forskarna undersökte också hur mycket jordnötsprotein som kunde uppmätas i luften nära en burk med tre hg jordnötter, från någon centimeter till flera meter runt burken och vid olika tidsintervall. Eftersom det handlade om extremt små mängder var forskarnas slutsats att det verkar omöjligt att jordnötter kan orsaka en måttlig till svår reaktion på det sättet. Enligt Caroline Nilsson går det inte att helt utesluta att en person kan drabbas av en luftburen allergisk reaktion. Hon menar också att det är viktigt att vara ödmjuk och ha respekt för den rädsla många känner inför detta. – Men jag tycker ändå att man ganska säkert kan säga att man inte behöver vara orolig för att få en svår, livshotande allergisk reaktion av jordnötter i luften. Varför finns det ändå personer med jord- nötsallergi som upplever att de fått en allergisk reaktion av att någon ätit jordnötter? – Jag tänker att de kan ha fått i sig jordnötter av misstag, kanske efter att ha tagit på armstöd eller andra ytor med jordnötsproteiner på. Men också att rädslan och lukten av jordnötter kan påverka kroppen i stor utsträckning. Det är ändå viktigt att komma ihåg att personer med nöt- eller jordnötsallergi kan reagera allvarligt av att få i sig mycket små doser nötter eller jordnötter, som kan finnas på ytor eller som kontaminerat annan mat, menar hon.■ Rädslan och lukten av jordnötter kan påverka kroppen i stor utsträckning. ” TEMA MAT ▲

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=