Allergia_3-22

17 TEMA INNEMILJÖ personal i förskola och skola, eller när barnet är hemma hos kompisar och vid besök på restaurang. – De upplever en brist på förståelse från andra människor, och är oroliga över att andra inte förstår sig på barnets allergier. Även nära familjemedlemmar kan ha svårt att förstå. TAR MYCKET TID. Föga förvånande framkommer också att det påverkar vardagen väldigt mycket, rent praktiskt. Det tar tid att alltid ingående läsa innehållsförteckningar, det tar tid att laga speciell mat, och man kanske även lagar olika sorters mat till familjemedlemmarna. – Det blir både en praktisk och en emotionell börda, kan man säga. Dessutom tillkommer den finansiella bördan. Studierna visar alltså att familjer med barn med matallergi har högre kostnader som kan påverka ekonomin. Dessa brukar delas in i direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader är saker som läkemedel eller resor till och från sjukvården. Indirekta kostnader handlar om att man förlorar tid och lön för att man är tvungen att vara hemma mycket med barnet, när man vabbar eller behöver ta barnet på olika vårdbesök. – Det ekonomiska är inte jättetydligt, man skulle behöva studera det vidare och det är på gång vet jag. KAMP MED OMGIVNINGEN. Vad skulle då behövas för att underlätta för dessa föräldrar, av omgivningen och av sjukvården? Nina Gunnarsson påpekar att mycket handlar om att förstå situationen som de här föräldrarna lever i. Att allergiska reaktioner kan slå olika vid olika tillfällen, att man aldrig vet hur allvarlig en reaktion kommer att bli. – Den osäkerheten i tillvaron skapar naturligtvis en oro. Jag vet att föräldrarna är experter själva på sina barns allergier, men de får verkligen kämpa med omgivningen för att få dem att förstå. Det betyder inte att det inte går att lita på någon, förmodligen kan man lita på väldigt många. Men det räcker ju med att man inte kan lita på en person, vid ett tillfälle, för att det skulle kunna hända något. Förr pratade man enligt Nina Gunnarsson om att allergi var överrapporterat och satt ”mellan öronen”. – Det är lite skrämmande att det tycks vara en uppfattning som fortfarande finns. Men med tanke på att många, framför allt mödrar, upplever stress och ångest kanske man borde erbjuda mer psykosocialt stöd och inte bara stöd i det medicinska. ■ Föräldrar är experter på sina barns allergier. Ojämlikt mellan föräldrar År 2019 gjorde Kantar Sifo en undersökning för Astma- och Allergiförbundets räkning om hur föräldrar till barn med astma, allergi och annan överkänslighet fördelar omsorgen mellan sig. Läs om resultatet i rapporten Pappor inte lika delaktiga i barnens vårdbesök på förbundets webbsida, sök på ordet jämställdhet. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=