Allergia_3-22

28 Bredden bland de frågor som Funktionsrättsbyrån hittills fått är stor. Ett fåtal har rört Astma- och Allergiförbundets verksamhetsområde, främst kring doftöverkänslighet. Desto vanligare är det med frågor om myndighetskontakter, som många upplever som frustrerande. – Personer med funktionsnedsättning behöver ofta flera kontakter för att få vardagen att fungera. Många tycker att det är svårt att veta vem som är ansvarig och vart man ska vända sig för att få hjälp. För oss handlar det om att lyssna på deras berättelser och lyfta fram de problem de möter, för att se hur vi kan stärka individen och hur de kan komma framåt, säger Mia Ahlgren. – Utifrån de frågor som kommer in kan vi bygga upp och förbättra rådgivningen. För att underlätta ytterligare planerar vi även att publicera vanliga frågor och svar på vår webbplats, fortsätter hon och påpekar att Funktionsrättsbyrån endast möter individer. Intressepolitisk påverkan hänvisas till Funktionsrätt Sverige och mer specifika frågor om en viss funktionsnedsättning till de enskilda medlemsförbunden. HELA LANDET. Så här långt har Funktionsrättsbyrån främst marknadsfört sig mot organisationer som finns inom Funktionsrätt Sverige, eller som på annat sätt arbetar med frågor kring funktionshinder. Många som tar kontakt har kognitiva funktionsnedsättningar. Det beror, enligt Mia Ahlgren, på att många organisationer arbetar med dessa frågor. STÖD FÖR VUXNA med funktionsnedsättning Funktionsrättsbyrån Den som lever med någon form av funktionsnedsättning möter ofta hinder och upplever vardagen som komplex. Då är det skönt att vända sig till någon som lyssnar och ger stöd. Funktionsrättsbyrån hjälper vuxna med funktionsnedsättning att värna sina rättigheter. TEXT NICLAS SAMUELSSON ILLUSTRATION CHRISTINA ANDERSSON unktionsrättsbyrån är ett utvecklingsprojekt som drivs av Funktionsrätt Sverige med stöd från Allmänna arvsfonden. Huvudsyftet är att ge rådgivning och samla in individers erfarenheter, med målet att stärka vuxna med funktionsnedsättning att ta tillvara sina rättigheter. – Vi arbetar på ett rikstäckande plan med att samla in kunskap och utreda hur vi kan använda den för att identifiera luckor, problem, hinder och glapp i välfärdssystemen. Detta ska sedan publiceras i våra årsrapporter och ligga till grund för dialoger med olika aktörer, säger Mia Ahlgren, projektledare för Funktionsrättsbyrån. FÖR VUXNA. Projektet startade i september 2021 med uppbyggnad av rutiner, datastöd med mera. I januari 2022 öppnade rådgivningen, dit vuxna med funktionsnedsättning kan vända sig med sina frågor och funderingar. – Vi har avgränsat rådgivningen till vuxna över 18 år och deras anhöriga. För barn finns det redan andra ställen att vända sig till, men vuxna har i dagsläget inget motsvarande. På så sätt fyller vi en yta som ingen annan gör, fortsätter Mia Ahlgren. Hon berättar att rådgivningen är öppen via telefon två gånger i veckan samt via e-post. – Det är två personer som sitter i rådgivningen, en jurist och en socionom. Redan efter några månader har vi hanterat drygt 180 ärenden, men vi inser att behoven är större. Många behöver mer handfast stöd, samtidigt som det är svårt för oss att svara på allt. Mia Ahlgren. F FOTO: CHRISTIN PHILIPSON

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=