Allergia_5-21

2 LEDARE Förbundet har mycket att fira MARITHA SEDVALLSON FÖRBUNDSORDFÖRANDE ilken höst vi har i år! Pollenmätningarna kom äntligen med i den budget som läggs fram till riks- dagen. Ett så stort kliv framåt att forskare, som tillsammans med förbundet arbetat för ett nationellt och långsiktigt ansvar för mätningarna, signalerade ”Äntligen – detta har jag väntat på i 40 år!”. Att arbeta till- sammans och att vara ihärdiga ger långsiktigt ett resultat och här har verkligen såväl nationell, regional som lokal nivå inom förbundet varit aktiva. JUBILEUM. I september firade också Astma- och Allergiförbun- det hela 65 år. Det skedde genom ett digitalt evenemang där föreningsaktiva, kanslipersonal, tidigare och nuvarande för- bundsordförande och generalsekreterare summerade och blick- ade tillbaka på förbundets arbete och framgångar genom åren. 1956 kan på flera sätt ses som ett riktigt lyckosamt år då Astma- och Allergiförbundet, Björn Borg och Ingemar Sten- mark föddes. Dessutom slog Elvis Presley igenom med låten Love me tender. Förbundet är i gott sällskap! De nio föreningar som det året beslöt sig för att gå sam- man och bilda paraplyorganisationen som i dag är Astma- och Allergiförbundet var Borås, Göteborg, Jönköping-Hus- qvarna, Malmö, Skene, Stockholm, Ulricehamn, Uppsala och Östersund. Det är frestande att sända en tanke till hur läget sett ut om Astma- och Allergiförbundet med sina lokala föreningar inte hade funnits under dessa 65 år. Då hade inte den gemenskap och de aktiviteter som varit så viktiga för den som blivit sjuk i andra sammanhang, startats upp. Röda fjädern-kampanjen, som lade grundplåt för Astma- och Allergiförbundets forsk- ningsfond, hade knappast genomförts 1989 och forskningen hade inte nåtts av de miljoner fonden genom åren delat ut. MÅNGA FRAMGÅNGAR. Utan förbundets påverkansarbete hade Folkhälsoinstitutets viktiga och avgörande allergi- program knappast kommit till på 90-talet och inte heller hade 120 kommuner i landet bildat allergikommittéer, som tillsammans med föreningar gjort skillnad för tillgängligheten i närsamhället. Astma- och Allergiförbundets trygga produkt- märkning Svalan, som nu är Asthma Allergy Nordic, hade saknats som stöd när man handlar i butik och vi hade inte haft allergiombud i skolor och förskolor. Vi hade fortfarande haft nickel i mynt, rökning vid res- tauranger och uteserveringar och varken Barnallergiår eller Allergistämmor hade genomförts och bidragit till kunskaps- spridning runt om i landet. Så nog finns det mycket att fira! Men firar det gör man optimalt fysiskt och tillsammans med andra. En särskild utlysning ur Blomsterfonden under hösten gör det möjligt för astma- och allergiföreningar att ordna ett lokalt firande. Om det ordnas något på din ort hoppas jag att du tar chansen att delta. Fortsatt trevlig höst! V

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=