Morgonbris_3-22

6 morgonbr i s I juni beslutade regeringen om ett nationellt våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor. I programmet ingår bland annat inrättandet av ett nytt statsbidrag för förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, och prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Kommuner, regioner och ideella organisationer kan ansöka om bidraget. Regeringen ger även Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att översätta och anpassa de två amerikanska våldsförebyggande programmen ”Safe dates” och ”Dating Matters”. De riktas till skolungdomar men innehåller även kommunala insatser och stöd till föräldrar. Även Kriminalvården ges i uppdrag att ta fram förslag på hur behandlingsprogrammet Predov kan spridas till kommuner och regioner. Programmet syftar till att förhindra att personer som använt våld i nära relationer gör det igen. – Det är de som utsätter närstående för våld som måste ändra sitt beteende, inte de som drabbas, sa jämställdhetsminister Eva Nordmark vid pressträffen då programmet presenterades. Programmet är en av åtgärderna i det 99punktsprogram som regeringen presenterade i december 2021 för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Spännande bok omförskolans historia Det började med barnkrubbor för arbetarklassens utsatta barn och barnträdgårdar för barn till de mer välbärgade. Den moderna svenska förskolan har gått igenom många steg i sin utveckling. S-kvinnan och tidigare statsrådet Maj-Inger Klingvall har tillsammans med Ingrid Pramling Samuelsson, professor i förskolepedagogik, skrivit en bok om detta, ”Den svenska förskolan – från en kvinnofråga till en samhällsfråga”. – S-kvinnors program Familjen i framtiden från 1972 är väldigt avgörande för den moderna familjepolitiken. Att kvinnoförbundet då hade kuraget och modet att ta fram ett väldigt modernt programmed ett så modernt synsätt på hur familjen skulle kunna se ut och utvecklas i framtiden med fokus på barnen, det är revolutionerande faktiskt, säger Maj-Inger Klingvall. Boken ger en intressant bakgrund till framväxten av Sveriges fantastiska förskola och de många beslut som kämpats fram för att den skulle hitta sin nuvarande form. Den ger insikt om att dagens förskola långt ifrån är någon självklarhet och visar hur det fortfarande finns politiska beslut som behöver tas. Detta för att varje barn ska få ett liv som är jämlikt, jämställt och med lika värde. Bristande välfärd stärker hedersnormer Inkluderande välfärdssystem kan vara avgörande för att motverka hedersnormer, konstaterar Örebroforskaren Rúna Baianstovu efter en fördjupad analys av intervjuer med drygt 200 personer. Hennes forskning visar att det är det interna beroendet i gruppen som stärker hedersnormer. Arbete utanför kretsen av släkt och minoritetsgrupp har betydelse för att skapa en självständig tillvaro. – Ett samhälle som vill skydda människor från våld inom familjer och som vill försvaga starka släktskapsband kan bara göra det om det finns ett välfärdssystem som inkluderar alla, säger Rúna Baianstovu. Nytt våldsföre- byggande program 118650000 TUSEN Antal euro som den patriarkala kulturen i Frankrike kostar, enligt beräkningar av ett nytt franskt institut för genus och statistik. Siffran är den sammanlagda kostnaden för våld i hemmet, ekonomisk ojämlikhet på arbetet och i sjukvården. källa: fempers

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=