Morgonbris_03-23

Unnur Tryggvadóttir Nordell, S-kvinnor Örebro län Det viktigaste för mig var beslutet att bifalla motionen kring det suicidpreventiva arbetet. Att uppdra till våra riksdagsledamöter att bevaka och aktivt driva frågan om att organisationer som arbetar med suicidprevention ges ett ökat ekonomiskt bidrag. Med nuvarande regering är detta en extra viktig fråga att driva, då risken för minskat stöd är stor. Så jag är oerhört glad att kongressen tog detta beslut.” Agna Beslija, S-kvinnor Kronobergs län Det bästa beslutet som bifölls var Kronobergs kvinnodistrikts motion om att S-kvinnor verkar för att ett nationellt standardiserat vårdförlopp för personer som misshandlats i nära relationer arbetas fram.” Julia Ekedahl, S-kvinnor Stockholms län Enligt mig var beslutet om tvångsumgänge viktigast. Barns rätt till säkerhet måste alltid stå över föräldrars rätt till umgänge. Inför Lex Tintin!” Malin Berglund, S-kvinnor Västerbotten Oj, svår fråga. Beslutet att S-kvinnor ska synliggöra att hot och våld inom omsorgsyrken utgör ett arbetsmiljöproblem oavsett vem våldsutövaren är, är ett viktigt beslut för ett bättre, tryggare och hälsosammare arbetsliv för många kvinnor - och beslutet att S-kvinnor aktivt ska arbeta för att bilda opinion i frågan om att säkerställa AI som utmanar patriarkatet genom att lyfta fram frågor om etik och normer inom AI-utvecklingen.” Mimmi Pirttilä , S-kvinnor Skaraborg För mig är det viktigaste att vi hade vår demokratiska process i form av kongressen, men annars så känner jag att de uttalanden som vi tog är viktiga. Att vi syns och för fram våra feministiska frågor i olika sammanhang och möten.” Catrin Alfredsson, S-kvinnor Kalmar län Två beslut jag tänker på då. Det första är att avskaffa betyget F i skolan, och det andra är att menssäkra alla skolor.” Melisa Nilsson, S-kvinnor Göteborgsområdet Jag tycker att det viktigt att driva frågan om hot och våld i vårdyrken eftersom det är en utbredd problematik med begränsad forskning, och där internationella konventioner som syftar till att motverka detta ännu inte har ratificerats. Vi ser att olika yrkesgrupper och branscher har olika uppfattningar om vad som utgör hot och våld och därför varierar anmälningsbenägenheten, vilket i sin tur leder till en snedvriden bild av problemets omfattning.” Ombuden bestämmer 10 morgonbr i s ● Återinför investeringsstödet till byggande av hyresrätter. ● Menssäkra Sveriges alla skolor – kostnadsfriamensskydd ska tillhandahållas. ● Ökat stöd till organisationer som arbetar med suicidprevention. ● Avskaffa betyget F. ● Nationellt standardiserat vårdförlopp för personer som misshandlats i nära relationer. ● Satsa på forskning på kvinno- och kvinnodominerade sjukdomar. ● Barn till sexköpande föräldrar ska orosanmälas till socialtjänsten. ● Barns rättigheter ska gå före föräldrars rätt till umgänge när det är risk för barnets hälsa. ● Krav på att de AI-tjänster som utvecklas och som offentliga aktörer upphandlar ska vara jämställda, inkluderande och icke-diskriminerande. ● Inför tidsgräns vid bodelning. 10 VIKTIGA KRAV SOM FICK STÖD AV KONGRESSEN: ➥ Kongressprotokollet finns att läsa på S-kvinnors hemsida. Där kan du se alla beslut. Vilket beslut på kongressen var viktigast enligt dig?

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=