Morgonbris_03-23

Morgonbris – tidning utgiven av S-kvinnor S-män för jämställdhet Kongressuttalanden S-kvinnor Östergötland Nummer 3 2023. Årgång: 119. 40 kr Jämställda pensioner långt bort Tidöregeringens första år En dagmed Evin Incir i EU H Nya förbundsstyrelsen H Besluten H Minglet KONGRESSEXTRA

Stiftelsen Fistulasjukhuset är en gemensam organisation mellan S-kvinnor, Moderatkvinnorna, KD-Kvinnorna, Liberala kvinnor, Centerkvinnorna, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Miljöpartiet och Fredrika Bremer-förbundet. Dess främsta uppdrag är att samla in pengar till Fistulasjukhuset och dess verksamhet för att stödja förlossningsskadade kvinnor i Etiopien. I ETIOPIEN bor 124 miljoner invånare, i huvudstaden Addis Abeba 5,2 miljoner. De flesta etiopier lever på landsbygden under mycket knappa villkor med dålig skolgång. Kvinnorna sliter hårt från morgon till kväll för att bära vatten, skaffa mat och se till att barnen klarar sig. Spädbarnsdödligheten är hög och bara häften av Etiopiens invånare har tillgång till rent vatten. Landet drabbas ofta av hungersnöd och är i stort behov av hjälp. Fattigdomen är extrem och klyftorna i samhället är enorm. Nyligen deltog Fistulastiftelsens ordförande Monica Green och kassören Elisabet Abrahamsson i en konferens i Addis Abeba. Där diskuterades verksamhetsplaner, målsättningar och projekt Zero, en uppsökande verksamhet i byarna runt om i landet för att kartlägga och förebygga obstetrisk fistula och andra förlossningsskador. – Vi har blivit alltmer övertygade om hur viktigt det är att ställa upp för den viktiga verksamheten som bedrivs på Fistulasjukhuset och dess avdelningar i Etiopien, säger Monica Green. Vid Fistulasjukhuset förbereds kvinnor inför operationen och får uppföljande rehabilitering. På området finns en skola för de flickor/kvinnor som stannar länge på sjukhusområdet. – Det bästa med hela resan när vi fick träffa kvinnorna på sjukhuset. Det kändes i hela kroppen att våra insamlade medel gör stor nytta, säger Elisabet Abrahamsson. Stötta Fistulasjukhusets verksamhet i Etiopien Läs mer på https://fistulasjukhuset.org Hamlin Fistula Etiopien består av Fistulasjukhuset i Addis Abeba, fem regionala kliniker, collegeutbildning för blivande barnmorskor och ett 90-tal barnmorskemottagningar (motsvarande våra MVC/BVC) runt om i landet, som jobbar med förebyggande och uppsökande arbete i syfte att stödja flickor och kvinnor för att motverka olika typer av förlossningsskador.

morgonbr i s 3 4. Ledare: Tillsammans visar vi att ett annat samhälle är möjligt 5. Spaning: Feministisk utrikespolitik gav resultat 8–21 TEMA: KONGRESSEN 8. Annika Strandhäll: Det finns kraft i förbundet 10. Ombuden bestämmer 10. 10 viktiga krav 11. Uttalanden 11. Förstagångsombuden 12. Bildextra: Festligt, feministiskt, fullsatt 14. Möt den nya förbundsstyrelsen 18. Att-satser sombifölls – vad tycker de som berörs? 22. ”Livsinkomstprincipen i pensionssystemet håller inte” 24. En dagmed: Evin Incir i Europaparlamentet 27. Ett år med Tidöregeringen 28. Svikna vallöften och profiler som lämnat Tidöpartierna 30. Krisen slår hårt mot ensamståendemammor 32. Korsord 33. Förbundssidor 35. Nästa nummer avMorgonbris INNEHÅLL Morgonbris/3/2023 Morgonbris, Box 70458, 107 26 Stockholm www.s-kvinnor.se Telefon: 08-700 26 00 E-mail: morgonbris@s-kvinnor.se Ansvarig utgivare: Nina Unesi Redaktör: Ylva Säfvelin Produktion och grafisk form: Kerstin Stickler Tryck: Exakta Printing Övriga medarbetare: Lina Stenberg, Amanda Schulin, Nina Unesi För icke beställt material ansvaras ej. Morgonbris nr 4-2023 kommer ut 8 december 24 22 Morgonbris – tidning utgiven av S-kvinnor S-män för jämställdhet Kongressuttalanden S-kvinnor Östergötland Nummer 3 2023. Årgång: 119. 40 kr Jämställda pensioner långt bort Tidöregeringens första år En dagmed Evin Incir i EU H Nya förbundsstyrelsen H Besluten H Minglet KONGRESSEXTRA Omslag: Niklas Landstedt KONGRESSEN 8 tema En dag med europa- parlamentar- ikern Evin Incir ”Livsinkomst- principen i pensionssystemet håller inte"

Det har nu gått ett år sedan valet. Ett år som präglats av kriget i Ukraina, en förnedrande Natoprocess och en ekonomisk kris som slagit hårt inte minst mot ensamstående mammor och ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Under året har vi också fått veta vad en högernationalistisk regeringspolitik går ut på: Nedskärningar i välfärden, angiverilagar, strypt bistånd, stängda kulturinstitutioner, kraftigt ökade utsläpp av växthusgaser och en lång rad brutna vallöften. På jämställdhetsområdet har vi sett en slakt av den framgångsrika feministiska utrikespolitiken, nedprioritering av arbetet mot mäns våld mot kvinnor och uteblivna stöd till utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. I slutet av augusti höll S-kvinnor kongress i Norrköping. Det var fantastiskt att få träffa S-kvinnor från hela landet och känna styrkan i vår rörelse. Under kongressen kunde vi ta nya positioner i viktiga frågor som rör välfärd och kvinnors arbetsvillkor, åtgärder mot mäns våld mot kvinnor och mycket annat som du kan läsa om i detta nummer av Morgonbris. Att få ett förnyat förtroende att leda Sveriges största politiska kvinnoförbund är hedrande, men det är ett uppdrag som förpliktigar. Sverige leds av en högernationalistisk regering där Sverigedemokraterna dikterar villkoren. Antifeministiska och antidemokratiska vindar blåser över vårt land och vår omvärld och jag kan inte minnas när S-kvinnors röst var viktigare. Med kraft från kongressen går vi in i ett nytt politiskt år. Och vi gör det som opposition mot en regering som lägger förslag på förslag som gynnar höginkomsttagare, som ökar utsattheten för ekonomiskt sköra grupper, försämrar arbetsmiljön för kvinnorna i välfärden och handfallet ser på när välfärden eroderar under inflationstrycket. Tillsammans visar vi att ett annat samhälle är möjligt, ett samhälle som bygger på rättvisa och jämlikhet, som inte ställer människor mot varandra eller gynnar de som har det bäst ställt. Ett samhälle som håller ihop och som arbetar för att minska klyftor och förbättra kvinnors och barns livsvillkor. Nu laddar vi för en intensiv höst. Hoppas att du är lika taggad som jag! ● 4 morgonbr i s ledare ann i ka strandhäl l Tillsammans visar vi att ett annat samhälle är möjligt » Antifeministiska och antidemokratiska vindar blåser över vårt land och vår omvärld och jag kan inte minnas när S-kvinnors röst var viktigare«

Feministisk utrikes- politik har gett resultat Forskare i statsvetenskap har gjort en omfattande studie av den feministiska utrikespolitiken från 2014 när den infördes på initiativ av Margot Wallström fram till dess den avskaffades av den högerkonservativa regeringen. Studien visar att den feministiska utrikespolitiken ledde till en kraftsamling, med fler jämställdhetsinitiativ och en rad nya insatser inom utrikespolitikens alla områden: utrikeshandel, internationellt utvecklingssamarbete och säkerhetspolitik. Några av de framgångsrika exempel som forskarna lyfter är att Sverige bidragit till att Kenyas statistiska centralbyrå tagit fram nationell könsdisaggregerad statistik, initiativ som tillgodoser mäns och kvinnors olika behov efter fredsavtalet i Colombia och tagit fram banbrytande analyser av handelns påverkan på (o)jämställdhet, och mycket mer. källa: dn morgonbr i s 5 spaning Antalet födda barn i Sverige i år är det lägsta sedan 2003. När det första halvåret summeras har barnafödandet minskat i 193 kommuner jämfört med första halvåret 2022. källa: scb Omenmanlig vd har en dotter ökar jämställdheten i företag, enligt en studie från Jönköpings universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Men effekten kommer först när dottern har börjat skolan och det är tydligt vilka utmaningar tjejer ställs inför. Dottereffekten innebär att fler kvinnor anställs i företag och att antalet kvinnor i styrelsen ökar. Den så kallade dottereffekten har tidigare dokumenterats bland annat hos konservativa domare i USA. Skattereformer gynnar män mest Skattesystemet bevarar inkomstskillnader mellan kvinnor och män, enligt en rapport från Jämställdhetsmyndigheten. – Lägre skatt på näringsinkomster och kapital, plattare skatter och ökad moms har bidragit till att gruppen män har fått större skattesänkningar än gruppen kvinnor, säger Peter Vikström, analyschef på Jämställdhetsmyndigheten. Jämställdhet har enligt Peter Vikström sällan tagits med i beräkningen när Sverige genomfört skattereformer. Eftersom män har högre kapitalinkomster och inkomster från näringsverksamhet jämfört med kvinnor har de gynnats av förändringar som skett. – Skattesystemet behöver gå igenom en reform där effekterna på jämställdheten också tas med i utformningen. Barnafödandet i Sverige det lägsta på 20 år foto: ylva säfvelin timmar mindre i veckan lägger pappor på sina barn, enligt SCB. I omsorg om egna barn ingår tillsyn och hjälp till barn, hjälp med läxläsning, lek med barn, samtal med barn, högläsning för barn, föräldramöten med mera, närvaro vid barns aktiviteter samt annan omsorg om barn. DÖTTRARÖKAR JÄMSTÄLLDHETEN Margot Wallström.

av den hundradel av Sveriges befolkning som hade högst inkomst 2021 var män, enligt SCB. Den typiske höginkomsttagaren var en 48-årig högutbildad gift man, född i Sverige, bosatt i Stockholm och med jobb som verkställande direktör. av flickorna i årskurs tre till sex har utsatts för nätkränkningar, vilket är en ökning från 21 procent för sju år sedan. Det visar en analys gjord av organisationen Friends. Friends konstaterar att flickor är utsatta för kränkningar av andra barn och unga i större omfattning än pojkar. Det handlar till exempel om nätkränkningar och om sexuella trakasserier från andra elever. Flickor utsätts också i större utsträckning för psykiska eller relationella kränkningar, vilka ofta är dolda för de vuxna. 6 morgonbr i s 29% 77% Malmö har fått sin första staty av en namngiven, historisk kvinna: Elma Danielsson (1865–1936). ElmaDanielsson var lärare, journalist och agitator. Hon var född Sundqvist i Falun men hennes relation med Axel Danielsson (1863–1899) gjorde att hon flyttade till Skåne. Där var hon med och startade Malmö Kvinnliga Arbetarförbund 1888, den första politiska kvinnoföreningen inom arbetarrörelsen, och blev 1901 den första kvinnan i Malmö arbetarekommuns styrelse. Samtidigt tyckte hon att kvinnofrågan alltid var underställd klassfrågan och blev med åren allt mer kritisk mot särorganisering. Statyn invigdes 14 maj och står i Rörsjöparken eftersom Elma Danielsson höll många av sina tal på Rörsjöslätten som då låg utanför staden. Den är gjord av Malmö-konstnären Linnéa Carlsson. ElmaDanielssons agitation förevigad foto: helene toresdotter SVERIGE – BÅDE ETTHOT OCHENFÖREBILD Sverige används av amerikanska högerextremister som omväxlande slagpåse och en förebild, enligt Tina Askanius, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet, som har studerat Sverigebilden hos den amerikanska extremhögern. Sverige framställs ofta som en totalitär stat där en progressiv politik gör att landet är på väg in i en samhällskollaps. Men när det passar agendan, som den svenska hanteringen av coronapandemin, lyfts Sverige i stället fram som en positiv förebild. européer har skrivit under en namninsamling med krav på samtyckeslag i hela EU. European Womens Lobby lämnade över namnen inför att EU-parlamentet och medlemsländerna ska förhandla om unionens nya direktiv om att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 800 000

miljoner dollar drog filmen Barbie, regisserad av Greta Gerwig, in under premiärhelgen världen över. Det är den hittills högsta siffran för i år och Barbie är nu den film regisserad av en kvinna som haft den starkaste premiärhelgen någonsin. Filmen har förbjudits från att visas i Algeriet, Libanon och Kuwait för att den anses "skada moralen". morgonbr i s 7 Stort ansvar på pappans nya partner De traditionella könsrollerna lever kvar i bonusfamiljer där bonusmammor förväntas ta hand om hemmet, laga mat och köpa presenter. Däremot riskerar de att ses som ”den elaka styvmamman” om de sätter gränser eller fattar beslut. Det säger Hanna Samzelius, som skrivit en doktorsavhandling i sociologi vid Örebro universitet. Över 200 000 barn bor i dag med en bonusförälder och växelvis boende är den vanligaste boendeformen i Sverige för barn vars föräldrar har separerat. – Mina studier visar en stor del av omsorgen om barnen snarare delas mellan barnens mamma och pappans nya partner, säger Hanna Samzelius. 356 Kvinnormest engagerade för klimatet Kvinnor är mer engagerade i klimatfrågan än män och har oftast mindre negativ klimatpåverkan. Det visar en rapport från Göteborgs universitet som på uppdrag av Nordiska ministerrådet har gått igenom olika studier. Studierna visar att män oftare engagerar sig kring teknik, som att byta glödlampor och installera solceller, medan kvinnor i större utsträckning handlar kläder i andra hand och sopsorterar. Män äter mer kött än kvinnor och är oftare klimatförnekare medan kvinnor oftare är klimataktivister. Skillnaderna i hur engagemanget tar sig uttryck riskerar att spä på ojämställdheten. Det säger Jimmy Sand, rapportförfattare och utredare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, till Dagens Nyheter. – Kvinnors engagemang innebär ofta mer hushållsarbete i längden. Och den gruppen tar redan den största delen av det obetalda arbetet hemma. foto: nasa Den belarusiska oppositionsledaren och tidigare presidentkandidaten Sviatlana Tsikhanouskaya är årets Anna Lindh-pristagare. – Sviatlana Tsikhanouskaya tog ett ojämförligt stort ansvar när hon, med fara för sin egen säkerhet, efter det förfuskade presidentvalet i Belarus 2020, ledde de folkliga protesterna för demokrati efter att hennes man fängslats, säger Lena Hjelm-Wallén, ordförande i Anna Lindhs Minnesfond som delar ut priset. BELARUSISK OPPOSITIONSLEDARE FÅRÅRETS ANNALINDH-PRIS Jämställdhet en global bristvara Mindre än en procent av världens kvinnor och flickor lever med hög grad av jämställdhet, enligt en rapport från FN-organen UN Women och UNDP. Inget land har heller uppnått full jämställdhet. Rapporten kombinerar två olika index, Women's Empowerment Index (WEI) och Global Gender Parity Index (GGPI). Greta Gerwig.

8 morgonbr i s nvesteringsstöd och särskilda barndomstolar, sexuellt våld i konflikter och färgval. Det var stor variation på de ämnen som diskuterades på S-kvinnors kongress i Norrköping 26–27 augusti. Ombuden fick också lyssna på tal av bland andra partiordförande Magdalena Andersson, Kommunals ordförande Malin Ragnegård samt Europaparlamentarikern och tidigare S-kvinnoordförande Carina Ohlsson. – Vi hade ett kompetent gäng S-kvinnor som lämnade styrelsen men vi får också in många nya fantastiska ledamöter som jag ser fram emot att arbeta tillsammans med, säger Annika Strandhäll, som tillsammans med förbundssekreterare Nina Unesi fick fortsatt förtroende av kongressen. Vi måste synas Hon konstaterar att den nya styrelsen kommer att kastas rakt in i den politiska hetluften. – Vi har en högerkonservativ regering som lutar sig mot Sverigedemokraterna som faktiskt bedriver en antifeministisk politik. Då är inte minst S-kvinnors opinionsbildande roll extremt viktig. Det är viktigt att vi är aktuella, att vi är synliga och att vi driver opinion och bygger nätverk med andra kvinnoorganisationer, såväl politiska som icke-politiska, för att samla styrkan i kvinnorörelsen mot det som sker. Det är en allvarlig tid för socialdemokratin, för civilsamhällets organisationer i Sverige och för kvinnorörelsen. Norrköping var på allas läppar lagom till kongressen på grund av det lokala Tidö-styrets nedskärningar på kulturen, och att kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) bland annat talat om en "bortskämd kulturelit". Debatten letade sig fler gånger in i kongressalen och ett av de uttalanden som kongressen antog handlade om "Norrköping förtjänar kultur!" – De ställer en så kalllad bortskämd kulturelit mot vanligt folk. Som om musik, film, teater, konst inte var någonting som var till för socialsekreteraren, undersköterskan eller barnskötaren. Som om kulturen inte till stor del bärs upp av frivilliga, av föreningsaktiva, av hårt arbetande eldsjälar, sa Teresa Carvalho, partidistriktets ordförande, när hon talade till kongressen. Råd till Sophia Jarl Maria Sayeler Behnam, S-kommunalråd i opposition, var kongressombud och pratade med Morgonbris i en paus: – Det Sophia Jarl borde göra i ett sådant här läge är att vända sig till sin partiledning och flagga för att vi har bristande resurser, inte försvåra för kulturutövare i Norrköping. Många av de motioner som kommit handlade om Annika Strandhäll: ”Det finns kraft och positivism i kongressen och förbundet” – Det har varit en kongressmedmycket stort engagemang från ombuden. Det känns att det finns både kraft och positivism, i kongressen och i hela förbundet. Folk är stolta vilket är en viktig känsla att hamed sig från en kongress, sa förbundsordförande Annika Strandhäll när S-kvinnors kongress nyss avslutas. TEXT: YLVA SÄFVELIN FÖRBUNDS- KONGRESS 2023 I » Jag hör att S-kvinnor växer, och det betyder ju att musklerna för att driva feministisk socialdemokratisk politik växer. Och det gör mig verkligen både glad och hoppfull! « Malin Ragnegård, Kommunals ordförande

morgonbr i s 9 jordnära frågor – välfärden, jämställda villkor i arbetslivet, kvinnors hälsa och sjukvård, mäns våld mot kvinnor. – I det här gänget finns ett väldigt starkt engagemang för till exempel vården och att på olika sätt förbättra vården för kvinnor och för äldre, och att se till att övergången mellan barn- och vuxenvården fungerar bättre, säger Annika Strandhäll. Förbundsstyrelsen led sitt enda nederlag i motionshanteringen på en motion från Jönköpings län om menssäkra skolor – att det borde vara lika självklart att det finns tillgängliga mensskydd som att det finns toalettpapper. Förbundsstyrelsen ville se motionen besvarad med hänvisning till att det i förbundets politiska program står att menstruationsskydd ska vara kostnadsfria. Men under debatten tog förbundsstyrelsens föredragande, Malin Lauber från Växjö, det hotande nederlaget med ro. – Ska vi förlora i någon fråga ska det vara den här. En het potatis var en motion från S-kvinnor Stockholms stad om att ”S-kvinnor ska verka för att en person ska kunna ändra sitt juridiska kön genom en ansökan, helt på egen hand”. I dag krävs medicinska utredningar för att få ändra juridiskt kön. – Det är inte en sjukdom att vara transperson, argumenterade Novalie Lilja från Västerbotten till stöd för att sjukvården inte skulle vara inblandad. Men enligt förbundsstyrelsen skulle ett bifall innebära en stor förändring genom att omdefiniera kön från att bygga på biologi till att vara självupplevt, och en majoritet av kongressen gick på den linjen. Fasa in det röda Ingalill Bjartén, mångårig S-kvinna från Skåne, talade för en motion om att S-kvinnor ska återta rött som signum för S-kvinnor i stället för rosa. – Jag begär inte att vi ska slänga alla rosa saker, men fasa in den röda färgen som vårt signum igen, sa Ingalill Bjartén. Förbundsstyrelsen ville besvara motionen, eftersom rött redan är en del av S-kvinnors formspråk tillsammans med rosa och orange (den internationella färgen för att uppmärksamma arbetet mot mäns våld mot kvinnor) och lila (den internationella färgen för jämställdhet), och fick stöd av kongressen. ● » För första gången på länge har vi en statsminister sommedvetet har valt att inte bilda en jämställd regering – och då är det inte kvinnorna som är överrepresenterade. Det här är Sverige år 2023 – man trodde ju att vi hade kommit längre och att till och med Moderaterna skulle se behovet och poängerna med jämställdhet« Magdalena Andersson, S-ordförande Annika Strandhäll och Nina Unesi.

Unnur Tryggvadóttir Nordell, S-kvinnor Örebro län Det viktigaste för mig var beslutet att bifalla motionen kring det suicidpreventiva arbetet. Att uppdra till våra riksdagsledamöter att bevaka och aktivt driva frågan om att organisationer som arbetar med suicidprevention ges ett ökat ekonomiskt bidrag. Med nuvarande regering är detta en extra viktig fråga att driva, då risken för minskat stöd är stor. Så jag är oerhört glad att kongressen tog detta beslut.” Agna Beslija, S-kvinnor Kronobergs län Det bästa beslutet som bifölls var Kronobergs kvinnodistrikts motion om att S-kvinnor verkar för att ett nationellt standardiserat vårdförlopp för personer som misshandlats i nära relationer arbetas fram.” Julia Ekedahl, S-kvinnor Stockholms län Enligt mig var beslutet om tvångsumgänge viktigast. Barns rätt till säkerhet måste alltid stå över föräldrars rätt till umgänge. Inför Lex Tintin!” Malin Berglund, S-kvinnor Västerbotten Oj, svår fråga. Beslutet att S-kvinnor ska synliggöra att hot och våld inom omsorgsyrken utgör ett arbetsmiljöproblem oavsett vem våldsutövaren är, är ett viktigt beslut för ett bättre, tryggare och hälsosammare arbetsliv för många kvinnor - och beslutet att S-kvinnor aktivt ska arbeta för att bilda opinion i frågan om att säkerställa AI som utmanar patriarkatet genom att lyfta fram frågor om etik och normer inom AI-utvecklingen.” Mimmi Pirttilä , S-kvinnor Skaraborg För mig är det viktigaste att vi hade vår demokratiska process i form av kongressen, men annars så känner jag att de uttalanden som vi tog är viktiga. Att vi syns och för fram våra feministiska frågor i olika sammanhang och möten.” Catrin Alfredsson, S-kvinnor Kalmar län Två beslut jag tänker på då. Det första är att avskaffa betyget F i skolan, och det andra är att menssäkra alla skolor.” Melisa Nilsson, S-kvinnor Göteborgsområdet Jag tycker att det viktigt att driva frågan om hot och våld i vårdyrken eftersom det är en utbredd problematik med begränsad forskning, och där internationella konventioner som syftar till att motverka detta ännu inte har ratificerats. Vi ser att olika yrkesgrupper och branscher har olika uppfattningar om vad som utgör hot och våld och därför varierar anmälningsbenägenheten, vilket i sin tur leder till en snedvriden bild av problemets omfattning.” Ombuden bestämmer 10 morgonbr i s ● Återinför investeringsstödet till byggande av hyresrätter. ● Menssäkra Sveriges alla skolor – kostnadsfriamensskydd ska tillhandahållas. ● Ökat stöd till organisationer som arbetar med suicidprevention. ● Avskaffa betyget F. ● Nationellt standardiserat vårdförlopp för personer som misshandlats i nära relationer. ● Satsa på forskning på kvinno- och kvinnodominerade sjukdomar. ● Barn till sexköpande föräldrar ska orosanmälas till socialtjänsten. ● Barns rättigheter ska gå före föräldrars rätt till umgänge när det är risk för barnets hälsa. ● Krav på att de AI-tjänster som utvecklas och som offentliga aktörer upphandlar ska vara jämställda, inkluderande och icke-diskriminerande. ● Inför tidsgräns vid bodelning. 10 VIKTIGA KRAV SOM FICK STÖD AV KONGRESSEN: ➥ Kongressprotokollet finns att läsa på S-kvinnors hemsida. Där kan du se alla beslut. Vilket beslut på kongressen var viktigast enligt dig?

”Jag var väldigt nervös i början” Siv Sandvik, Göteborgs S-kvinnodistrikt Det har varit väldigt inspirationsrikt och roligt. Det känns "wow" att vara här med så många som har samma värderingar och tankar som jag själv, säger Siv Sandvik från Göteborgs S-kvinnodistrikt. Hon var en av kongressens förstagångsombud och hon var uppe i talarstolen för att prata för ett par av distriktets motioner. – Jag sov inte natten innan, alla argument snurrade i mitt huvudet. Det var en sådan stämning i lokalen så jag lugnade ner mig men jag var väldigt nervös i början, säger hon. Ingen av Göteborgs motioner gick igenom, till stor del av rent formella skäl – att-satserna var riktade till riksdagsgruppen och inte till S-kvinnor. – Jag kan tycka att det hade varit förtjänstfullt om de hade kontaktat oss och sagt att kongressen inte kan bifalla de här att-satserna så att man fick en chans att skriva om dem, säger Siv Sandvik som ett medskick till förbundsstyrelsen. Men i debatten om det bör skapas särskilda barndomstolar tyckte hon ändå att det kändes positivt. – Det var många som var uppe och tackade för en bra motion och ville prata om barns rättigheter i domstolar. Till framtida förstagångsombud har hon ett enkelt råd: – Sätt dig ner och läs igenom alla motioner och diskutera med dem hemma hur ni tänker och tänk ut argument inför debatterna. Vi hade ett möte där en person redogjorde för alla bifallsyrkanden och en annan alla avslagsyrkanden och vi diskuterade det noga. Det ska vara förankrat därhemma. KONGRESSEN ANTOG FYRA UTTALANDEN: 1Fler feminister behövs i Europaparlamentet, till stöd för S-kvinnor somkandiderar i Europaparlamentsvalet 2024. 2Satsa 30miljarder på välfärden, en uppmaning till regeringen och stöd till LO:s krav om 30miljarder till kommuner och landsting. 3Norrköping förtjänar kultur! En uppmaning till Norrköpings kommunalråd Sophia Jarl (M) att begäramer pengar till välfärden från sin regering i stället för att sälja ut och skära ned på kulturlivet. 4Stoppa sexuellt våld som vapen i konflikter, med krav på att Sverige ska använda sin röst i internationella sammanhang för att världssamfundet ska göra allt somstår i dessmakt för att stoppa sexuellt våld i krig och konflikt. morgonbr i s 1 1 För många av de 96 kongressombuden på plats var det första gången på en S-kvinnokongress. Morgonbris talade med två av dem. Roligt men nervöst – ombud på sin första kongress ”Det är go’ känsla på kongressen” Junie Ek, Blekinge S-kvinnodistrikt Det har varit väldigt roligt. Jag är bara van vid SSU-kongresser och här är det lite mer go' känsla skulle jag säga. På SSU-kongresser är vi lite mer rättshaverister och ropar ordningsfråga hela tiden, skrattar Junie Ek från Blekinge. Hon fick hoppa in som ersättare i sista stund. Med sina 21 år var hon kongressens yngsta ombud, och hon hoppas att S-kvinnor ska fortsätta jobba för att fler unga människor ska bli aktiva. – Ha ett öppet sinne, det är helt andra frågor som behandlas här än vad man kanske är van vid. Man tänker att det är som i partiet men S-kvinnor är ju en fristående organisation, råder hon framtida förstagångsombud. FÖRBUNDS- KONGRESS 2023 Läs tre av uttalandena på sida 34

12 morgonbr i s Uppsnack inför kongressen på fredagskvällen med skribenten Anne-Marie Lindgren, författaren och tidigare S-politikern Veronica Palm och förbundsordförande Annika Strandhäll. De två gästerna kunde enas om ett medskick till kongressen: ”Våga vara klassmedvetna feminister”. Partiordförande Magdalena Andersson talade på kongressen. Volontärer från Östergötlands S-kvinnodistrikt såg till att allt det praktiska fungerade runt kongressen. Under middagen avslöjades vilka tre S -kvinnodistrikt som hade värvat flest nya medlemmar under sommaren. Göteborgs kvinnodistrikt kom på först a plats (de ökade med 3,5 procent), Västmanland på andra (en ökning på 2,21 procent) och Jämtland på tredje (1 ,67 procent). På bilden andrapristagarna Malin Kauran en, Sheraz Al Hasan och Anki Lugnér. Festligt Femi

morgonbr i s 13 Ombud, förbundsstyrelse, gäster och funktionärer samlades till S-kvinnors kongress i Norrköping för att staka ut förbundets kurs de närmaste åren, men också för att umgås, ha trevligt och samtala. FOTO: YLVA SÄFVELIN OCH NIKLAS LANDSTEDT På fredagskvällen fanns förbunds- styrelsens ledamöter tillgängliga kring dialogbord för att ombuden skulle ha möjlighet att diskutera den kommande motionsbehandlingen. Stämningen var hög på kongressmiddagen i lokalen Bankiren. De avgående styrelseledamöterna, bland andra Vivianne Macdisi från Uppsala, avtackades och fick smycket Alva tillverkat av Feministsmeden (Nathalie A Wåhlin). Textilindustrin gjorde att Norrköping var känt som Sveriges Manchester. Kongressen inleddes med ett kulturinslag om de kvinnliga textilarbetarnas historia. Ombudet Anna Collins-Falk från Skåne. FÖRBUNDS- KONGRESS 2023 inistiskt Fullsatt!

14 morgonbr i s Annika Strandhäll Distrikt: Stockholms stad Omvald ordförande Fråga 1. Vi har en viktig uppgift i att dels vara en granskande opposition gentemot SD-regeringen, dels få genomslag för vår jämställdhetspolitik i partiet och i samhället. Vi har en tuff tid framför oss ända fram till nästa val. Fråga 2. Jag är glad för alla lärdomar som mina fackliga och politiska förtroendeuppdrag genom åren har gett mig. Det är värdefulla erfarenheter som jag också har nytta av i uppdraget som S-kvinnors ordförande. Sara Andersson Distrikt: Sjuhärad Nyvald ersättare Fråga 1. Att öka den ekonomiska jämställdheten. Vi kan inte ha ett samhälle där kvinnor som arbetat i hela sitt liv inte kan leva ett drägligt liv på sin pension, och att driva på satsningar på välfärden för att undvika nedskärningar, så att inte välfärdens kvinnor får betala priset i form av ökad stress, färre kollegor och högre sjuktal. Politiska förebilder: Margot Wallström som visade i handling att man kan förbättra för kvinnor i världen genom en feministisk utrikespolitik. Sanne Lennström Distrikt: Uppsala län Nyvald ersättare Fråga 1. Jämställda löner, vilket hänger ihop med en jämställd föräldraförsäkring. Familjeekonomi, för vi kan aldrig acceptera att familjer inte har råd med vinterstövlar och mat. Fråga 2. Jag är lärare i grunden och har många idéer om hur vi kan skapa en jämlik skola. Jag är just nu riksdagsledamot med ansvar för barnbidrag och föräldraförsäkring och där hoppas jag på många kloka kunskapsutbyten för att politikutvecklingen blir så bra som möjligt. Tre är riksdagsledamöter, tre är kommunalråd och flera arbetar i välfärden som lärare, läkare och socionomer. Vad vet du omS-kvinnors nya förbundsstyrelse?Morgonbris har frågat förbundsstyrelsen omde viktigaste politiska frågorna, vad de kan bidramed i styrelsen och deras politiska förebilder. FOTO: NIKLAS LANDSTEDT Här är S-kvinnors förbundsstyrelse nya 2. Vilka erfarenheter kan just du bidra med i förbundsstyrelsen? 1. Vilka två frågor är viktigast för S-kvinnor att driva de kommande två åren? FÖRBUNDS- KONGRESS 2023

Nina Unesi Distrikt: Stockholms län Omvald förbundssekreterare Fråga 1. S-kvinnor står på två ben; organisation och politik. Båda är väldigt viktiga, men som förbundssekreterare ömmar jag särskilt för de organisatoriska frågorna. Politiska förebilder: Magdalena Andersson för att hon krossade glastaket och för att vi som är aktiva i S-kvinnor fått vara med om denna historiska milstolpe. Malin Lauber Distrikt: Kronoberg Omvald ledamot Fråga 1. Finansieringen av och att stärka välfärden. Arbetet med solidaritet med kvinnor i övriga världen. Fråga 2. Jag har under flera år mött kvinnor i utsatthet via mina yrken. Jag är kommunpolitiker och kan komma med de perspektiven. Jag har också olika uppdrag inom Sveriges kommuner och regioner vilket såväl S-kvinnor som SKR kan ha nytta av. Janette Olsson Distrikt: Göteborgsområdet Omvald ledamot Fråga 1. Välfärdsfrågor generellt. Dagens ekonomiska situation slår hårt mot kvinnor och kvinnors ohälsa, och ger till följd att vi oftare är sjukskrivna och får en lägre livsinkomst. Våld mot kvinnor. Vi behöver ständigt arbeta med frågor som rör våld i nära relationer, förebyggande åtgärder, boende och samhällets prioriteringar. Politiska förebilder: Birgitta Dahl som var miljöminister när jag blev medlem, men framför allt tänker jag på hennes kamp för barnomsorg för alla, delad föräldraförsäkring, kriminalisering av våldtäkt inom äktenskapet och förbud mot barnaga. En riktig förebild! Jag vill också nämna Carola Granell i Skvinnor i Stenungsund som alltid funnits där för mig. Anna Fernebro Distrikt: Skåne Omvald ersättare Fråga 1. 1. Klyftorna måste minska. 2. Kvinnors rätt till sina egna kroppar. Fråga 2. Erfarenheter och kunskaper gällande LO och industrin samt arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. Tara Twana Distrikt: Stockholm stad Omvald ersättare Fråga 1. Rekrytering av nya medlemmar, framför allt unga och välutbildade kvinnor i stora städer, samt medlemmar inom LO. Det är nödvändigt att tydligare förklara varför det är viktigt att engagera sig politiskt. Välfärdsfrågor, såsom ojämlikhet i hälsa, kvinnors arbetsvillkor och löner. Politiska förebilder: Anna Lindh, Olof Palme och Jan Eliasson. Alla tre har värdesatt jämlikhet, solidaritet samt alla människors lika rättigheter och skyldigheter väldigt högt. Jag beundrar politiker som har vilja, nyfikenhet och förmåga att analysera samhället utifrån socialdemokratins ideologi. Novalie Lilja Distrikt: Västerbotten Nyvald ersättare Fråga 1. 1. Att jämställdhet också behöver drivas av män, för både män och kvinnors skull. Vi ser hur stora grupper män idag drivit allt längre mot höger, mot det konservativa och till SD. Det går inte för sig att jämställdhet endast ska gälla vissa. Männen måste också med på tåget! 2. Kvinnans rätt till sin kropp. Objektifiering, exploatering och våld mot kvinnor är den yttersta makthandlingen mot kvinnors frihet. Vi S-kvinnor måste fortsätta påminna och driva på i dessa frågor som så fort prioriteras bort. Fråga 2. Jag arbetar som specialistläkare i psykiatri och hoppas kunna bidra med både erfarenheter och kunskaper om psykisk hälsa, kvinnors kroppar och sjukdomar, organisatoriska sjukvårdsfrågor och bidra med tankar om hur vi politiker kan arbeta för bättre kvinnohälsa. morgonbr i s 15

Camilla Egberth Distrikt: Östergötland Nyvald ledamot Fråga 1. Jämställdhet, kvinnors rätt till frihet, utjämna de ekonomiska skillnaderna och kvinnors rätt till halva makten. Nollvision av mäns våld mot kvinnor. Stoppa det systematiska och strukturella våldet mot kvinnor. Kvinnor och barn som lever under förtryck ska få den hjälp de behöver för att kunna leva som fria människor. Politiska förebilder: Det finns många kvinnor som jag ser upp till men ska jag välja någon så väljer jag Kata Dahlström. Hon var en duktig agitator, en duktig talare som kämpade för allmän och lika rösträtt och var den första kvinnan i ett svenskt partis ledning. Kata Dahlström är för mig en förebild och påminnelse om att det går att krossa glastak och att det lönar sig att aktivt kämpa för halva makten och ett jämställt samhälle. Eva Mörk Månsson Distrikt: Västernorrland Nyvald ersättare Fråga 1. Mäns våld mot kvinnor och att bemöta hotet mot den allmänna välfärden med alla förslag som nu kommer från sittande regering. Fråga 2. Bor i glesbygd med andra problem än vad staden har. Sen brinner jag för organisations- och ledningsfrågor där systematik är en väg till framgång. Många upplever det som tråkigt, men där är jag en nörd och kan kanske bidra. Elin Engdahl Distrikt: Skåne Omvald vice ordförande Fråga 1. 1. Mer resurser till välfärden och stoppa vinsterna. Välfärden måste garanteras jämlikt åt alla efter behov i hela landet. 2. Ekonomisk jämställdhet genom bland annat höjda pensioner, ett tryggt arbetsliv och individualiserad föräldraförsäkring. Politiska förebilder: Min morfars mamma Ebba som var Skvinna och kokerska. Hon var en envis och stark kvinna som är en av alla kvinnokämpar som gått före och banat väg. Soraya Zarza Lundberg Distrikt: Göteborg Nyvald ersättare Fråga 1. 1. Ensamstående mammors situation. Inflationen och de ökade kostnaderna har slagit väldigt hårt mot många men framför allt mot ensamstående mammor. En konsekvens av detta är att barnfattigdomen ökar. 2. Mäns våld mot kvinnor, trots en ökad medvetenhet om detta samhällsproblem ökar mäns våld mot kvinnor. I snitt dör 16 kvinnor varje år i Sverige på grund av det våld kvinnorna utsätts för av en man som de har eller har haft en relation med. Fråga 2. Jag kom till Sverige 1990 som kvotflykting med min dåvarande man och 3-åriga son. Innan dess levde jag 1,5 år som flykting i Turkiet. Jag har stor livserfarenhet och har förförståelse för människor som lämnar allt och börjar om på nytt. Jag kommer från Iran, ett land där kvinnor lever i förtryck. Jag har lång erfarenhet av mitt arbete som förskollärare och lärare, för det mesta från socioekonomiskt utsatta områden. I arbetet möter jag många föräldrar, ensamstående mammor och barn som bli omhändertagna. Katarina Eiderbrant Distrikt: Halland Nyvald ersättare Fråga 1. Jag tycker är viktigast att jobba med är kvinnors 16 morgonbr i s HÄR ÄR S-KVINNORS FÖRBUNDSSTYRELSE nya 2. Vilka erfarenheter kan just du bidra med i förbundsstyrelsen? 1. Vilka två frågor är viktigast för S-kvinnor att driva de kommande två åren?

rättigheter och hälsa samt ett jämställt och tryggt arbetsliv. Jag tror att det är inom dessa områden vi finner de frågor som ligger många kvinnor närmast just nu. Politiska förebilder: Margot Wallström är en förebild, hon är en intelligent kvinna med stor pondus som har skapat förändring och alltid visat god hänsyn och fått respekt både i vår egen organisation såväl som i världen. Ida Ekeroth Clausson Distrikt: Skaraborg Omvald ledamot Fråga 1. Att motverka den orättvisa ekonomiska politiken mot kvinnor. Jobba för jämställdhet och ett jämlikt samhälle. Sverige går just nu åt fel håll, där vi ser en ökad ojämlikhet i samhället. Viktigt med en politik som fungerar både i storstad och på landsbygd. Vi behöver även fortsätta kämpa för att Sverige ska vara en demokrati som står upp för rättsstatens principer där alla människor är lika mycket värda. Fråga 2. Jag är just nu ledamot i riksdagen och skatteutskottet. Jag har magisterexamen i statsvetenskap där rättskunskap och nationalekonomi ingår. Stor kunskap inom offentlig förvaltning och internationella relationer. Erfarenhet från statlig verksamhet. Stor kunskap om kommunal verksamhet då jag varit oppositionsråd i sex år. Susanne Pettersson-Graff Distrikt: Jämtland Nyvald ledamot Fråga 1. Förbättra arbetsmiljön för kvinnor som arbetar i välfärdsyrken, och mäns våld mot kvinnor måste bekämpas. Extra stöd till kvinnor som finns i gängkriminalitetens närhet. Fråga 2. Mina erfarenheter från långvarigt fackligt arbete, politiskt engagemang och yrkeserfarenhet från Arbetsförmedlingen där jag arbetat med människor som står längst från arbetsmarknaden. Sandra Bizzozero Distrikt: Blekinge Nyvald ledamot Fråga 1. Först tänker jag på valet till Europaparlamentet. Det är ett mycket viktigt val för en mer jämställd och feministisk framtid. Jag tror att våra paradfrågor om fred, frihet och feminism är viktigare nu än någonsin. Den andra frågan jag vill att vi i S-kvinnor ska fokusera på är hushållens ekonomi. I det ekonomiska läge vi befinner oss nu är det alltid kvinnor och barn som drabbas hårdast. Jag hoppas att vi som sidoorganisation kan trycka på Socialdemokraterna att tillsammans lägga förslag på hur vi stöttar och hjälper de som har det allra tuffast under den ekonomiska krisen. Politiska förebilder: Margot Wallström eftersom hon lyfte den feministiska utrikespolitiken och höll i sin linje trots att hela världen är full av kritiska män som hela tiden förlöjligade och förminskade vikten av en mer jämställd värld. Matilda Sundquist Boox Distrikt: Gävleborg Nyvald ledamot Fråga 1. Miljö- och klimat, samt välfärden. Politiska förebilder: Carina Blank, tidigare KSO i Gävle. Hon är en skicklig ledare, god människokännare, skarp i sina analyser, visionär och en politiker som har förmåga att göra mycket verkstad av politiska idéer. Johanna Kvist Distrikt: Stockholms län Omvald ersättare Fråga 1. Övergripande handlar det om att se till att jämställdheten och jämlikheten inte backar, såväl i Sverige som internationellt. Jag ser fram emot att S-kvinnor kämpar för satsningar för alla de kvinnor som bär välfärden på sina axlar varje dag. Detta samtidigt som vi är med och leder den rättvisa klimatomställningen. Politiska förebilder: Jag har många! Men svaret är enkelt, min mamma. Hon är anledningen till att jag engagerade mig politiskt. Om vi driver en politik som är bra för min mamma som till yrket är undersköterska, då driver vi en politik som är bra för oss alla. Elisabeth Lindberg Distrikt: Norrbotten Nyvald ledamot Fråga 1. 1. Frågor som lyfter fram kvinnors vardag och visar på brister i jämställdheten i landet, Europa och världen. Frågor med ett feministiskt perspektiv. 2. Internt är det viktigt att vi S-kvinnor arbetar med att ta fram utbildningar, seminarier etcetera för att fortbilda medlemmar ute i landet. Kunskap är ju faktiskt makt. Fråga 2. Jag tänker att jag kan bidra med mig själv och mitt perspektiv. Jag är en 59-årig kvinna från Norrbotten, akademiker idag men född i arbetarklass, med lång erfarenhet av politik på kommunal- och regionalpolitik samt inom partiet - i själen en hippie. Förutom detta kanske en förmåga att lyssna och diskutera olika lösningar, en lagspelare. morgonbr i s 17

S-kvinnors kongress ställde sig bakom kravet på att återinföra investeringsstöd. Det tidigare stödet ledde av allt att döma till att fler hyresrätter byggdes och var enligt Boverket ett effektivt sätt att få ner hyrorna i nyproduktion. – Vi är positivt inställda till investeringsstödet och vill se det återinföras, säger Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen. 60 procent av alla de bostäder som byggdes med investeringsstöd hade inte byggts om stödet inte fanns, enligt en rapport från Hyresgästföreningen. Resterande 40 procent hade byggts men fick med stödet en lägre hyra. Det gamla stödet på cirka fyra miljarder kronor om året är dock inte tillräckligt för att råda bot på byggkrisen, enligt Hyresgästföreningen. Det behövs 60 000 nya bostäder om året och prognoserna säger att det kommer byggstartas cirka 15 000. – För det krävs en kombination av förmånliga bygglån och ett investeringsstöd, säger Martin Hofverberg. – Investeringsstödet har varit ett effektivt sätt att få ned hyrorna i nyproduktion. Övriga styrmedel för att få människor att få råd att bo skulle kunna vara översyn av bostadsbidraget eller startlån för förstagångsköpare av bostadsrätter, säger Per Lindkvist, enhetschef på Boverket. Enligt Boverket kommer flertalet av de projekt som planerades för innan stödet avvecklades inte att genomföras. Inbromsningen av byggandet som sker på grund av högre ränteläge och allmän osäkerhet förstärks delvis när stödet inte finns kvar. – Investeringsstödet har haft positiv effekt på byggandet och en del hyresbostäder hade inte byggts utan stödet. Framför allt kommer kalkylerna för många byggherrar nu bli tuffa, såtillvida att det blir svårare att bygga bostäder med relativt lägre hyror, säger Per Lindkvist, Boverket. ● 18 morgonbr i s Bifallen a BIFALLENATT-SATS: S-kvinnor ska verka för att investeringsstödet ska återinföras och säkerställa så att familjer och individer inte tvingas till väldigt desperata beslut och därmed står på gatan utan ett boende. Chefekonom: Investeringsstödet behövs foto: fi li ppa ländi n » Investeringsstödet har varit ett effektivt sätt att få ned hyrorna i nyproduktion« Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen S-kvinnor har fattat en rad beslut om sin politik. Men vad tycker de organisationer som berörs av förslagen? TEXT: YLVA SÄFVELIN

– Det är jättebra, säger Karin Schenck-Gustafsson, ordförande och grundare av Centrum för genusmedicin på Karolinska Institutet, om kongressbeslutet att studier av genusmedicin ska vara obligatoriskt på läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. 2002 var Karolinska Institutet först i Sverige med att inrätta ett Centrum för genusmedicin, för att jobba med forskning om manligt och kvinnligt i sjukdomar, vård och medicin. Dess första chef var Karin Schenck-Gustafsson, som också varit pådrivande för att centret skulle grundas. – Jag är professor i hjärtsjukdomar. Jag märkte tidigt att trots att insjuknandet och dödligheten i hjärt-kärlsjukdom var lika så fanns kvinnor inte med i studierna. Det var så det hela började, säger hon. I synnerhet de biologiska könskillnaderna var länge förbisedda inom medicinen. – Alla utgick från att det skulle vara samma för män och kvinnor men vi har olika kroppar och organ som hjärtat. Man måste förstås undersöka båda könen. Utveckling åt fel håll Men nu verkar det enligt henne gå åt fel håll. Karolinska Institutet har fått en ny läroplan för läkare och sjuksköterskor där kön och genus inte finns med. Karin Schenck-Gustafsson uppmanar därför S-kvinnor att inte stanna vid att bifalla motionen utan vara aktiva genom att ställa frågor till dem som är ansvariga för utbildningarna. – Det är absolut något för politikerna. Även Vårdförbundet välkomnar S-kvinnors krav. – Det passar väl ihop med att vi driver personcentrerad vård och jämlik hälsa; att man tittar på vilka förutsättningar, behov och resurser den individ som man möter har, säger Annika Wåhlin, vårdstrateg på Vårdförbundet, som dock inte har någon ståndpunkt kring exakt hur genusmedicin ska tas upp i utbildningar. Hur utbildningar läggs upp är nu ingenting som politikerna kan påverka – läkar- och sjuksköterskeexamen regleras genom högskoleförordningens examensmål som normalt är allmänt hålla, berättar Marie Dahlin, docent och överläkare vid Karolinska Institutet. Hon tror personligen inte på att gå vägen via lagstiftning och detaljstyrning för att lyfta könsskillnader och ojämlikhet. – Genom debatt och påverkan genom prioriteringar av sjukvårdsekonomin kan politiken arbeta för förändring på detta område på ett mycket mer effektivt sätt. ● morgonbr i s 19 att-sats: BIFALLENATT-SATS: S-kvinnor ska verka för införandet av obligatoriska studier av genusmedicin på läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. Forskare välkomnar S-kvinnors krav om genusmedicin » Man måste förstås undersöka båda könen« Karin Schenck- Gustafsson, ordförande och grundare av Centrum för genusmedicin på Karolinska Institutet

Bifallen att-sats: 20 morgonbr i s BIFALLENATT-SATS: S-kvinnor verkar för att mer forskning bedrivs kring diagnosen Lipödem. Risk att få vill forska om lipödem Lipödem är en smärtsam kronisk sjukdom i fettvävnad som i stort sett endast drabbar kvinnor och Svenska Ödemförbundet välkomnar S-kvinnors beslut. I dag kan kvinnor gå länge utan att få diagnos och många gånger leder det till att de bantar utan resultat, mår dåligt och har ont. – Det är bra om lipödem beforskas men tyvärr saknas kunskapen i de medicinska och vårdprofessionerna och vi befarar att ytterst få känner sig intresserade att forska om lipödem, säger Margareta Haag, förbundsordförande för Svenska Ödemförbundet. Förbundet efterlyser mer undervisning i vårdprogram kring lymfsystemets sjukdomar och att forskning sker parallellt i vården. – I dag erbjuds inte vård för kvinnor med lipödem i någon region i Sverige. BIFALLENATT-SATS: S-kvinnor verkar för att driva frågan om avskaffande av betyget F i grundskolan nationellt. Sveriges Lärare vill se över hela betygssystemet Fackförbundet Sveriges Lärare ställer sig avvaktande till att avskaffa F i betygsskalan. Lärarfacket är inte övertygat om vilket betygssystem som vore det bästa, ett mål- och kriterierelaterat eller ett relativt, och vill se en bred och förutsättningslös utredning av betygssystemet. BIFALLENATT-SATS: Att en lagändring gällande barns rättigheter alltid ska komma först framför förälderns rätt till umgänge där det kan finnas risk för barnets psykiska eller fysiska hälsa. Unizon driver fyra krav: • En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närstående till barnet ska förlora vårdnaden om barnet. • Umgänge ska aldrig ske då en förälder är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet. • Umgänge ska aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället. • Domstolar ska ha meddelandeplikt och själva behöva tala om för barnet att de dömer till tvångsumgänge. Riksförbunden Unizon och Roks välkomnar att S-kvinnor lyfter frågan. – Unizon vill se en ny praxis i rättsväsendet där barns rätt att skyddas från våld alltid går före föräldrars umgängesrätt. Barn ska aldrig tvingas till umgänge med förövare. Det säger Olga Persson, ordförande för Unizon, som bland annat driver att en förälder som är dömd för upprepat våld mot barn eller närstående till barnet ska förlora vårdnaden och att umgänge aldrig ska ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende. – När en pappa slår en mamma vet vi också att han ofta även utövar våld mot barnet. Genom motionens förslag ändras en skevhet som länge har präglat samhällets förhållningssätt, till att avspegla övertygelsen om barns rätt till liv utan våld och kvinnors rätt att lämna våldsamma män som de har barn med, säger Jenny Westerstrand, ordförande för Roks. »När en pappa slår en mamma vet vi också att han ofta även utövar våld mot barnet « Olga Persson, ordförande för Unizon Jourer välkomnar att barns rätt ska gå först

morgonbr i s 21 Det finns många aspekter på att förverkliga en nollvision mot hot och våld i arbetslivet, konstaterar Carola Löfstrand, utredare på LO med inriktning på arbetsmiljö. Hot och våld i arbetslivet är ett brett begrepp. Det kan handla om rånrisk för den som hanterar kontanter, upprörda klienter, hotfulla anhöriga eller hatkampanjer på sociala medier. Och hot och våld ökar, även i nya branscher. – I dag förekommer det i princip alla jobb där man möter medmänniskor, säger Carola Löfstrand. Det krävs alltså ett brett arbete för att förebygga och hantera hot och våld. Såväl samhället i stort som enskilda arbetsgivare måste göra sitt. – Vi vet att när människor hamnar i affekt handlar det ofta om att de känner sig orättvist behandlade eller känner sig i underläge. En ökad ojämlikhet i samhället ökar även sådana situationer. Det är ett samhällsansvar att ta ner riskerna för hot och våld allmänt, att ha ett mer jämlikt samhälle och ett samhälle som kan fånga upp människor som har det svårt. Myndighetspersonen tar smällen Vad gäller lagstiftning anser hon att Sverige måste ratificera och implementera ILO-konvention 190 (om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet), och överväga att bredda brottet hot eller våld mot tjänsteman. – Lagen omfattar dem som fattar myndighetsbeslut men de som utför besluten och möter medborgarna vid tillämpning av beslutet skyddas inte av den lagen. Det är ofta de som utför det som en myndighetsperson beslutat som får ta smällen. På de enskilda arbetsplatserna är det arbetsgivaren som ansvarar för den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön och för att personalen har rätt kompetens och en rimlig arbetsbelastning. Vad gäller den fysiska miljön handlar det till exempel om skalskydd, belysning, larm och att det finns en bakdörr så att en hotfull person inte kan blockera den enda utgången. Men också om att skapa en miljö som inte stressar upp människor. – De som jobbar i socialtjänsten och vården möter ofta människor som farit illa och är i ett desperat läge. Den fysiska miljön har då jättestor betydelse för om människor går i affekt eller inte. Det finns en anledning till att det ofta finns akvarier på tandläkarmottagningar för att lugna – det är sådant som också kan behöva tänkas in i andra miljöer för att människor ska känna sig lite lugnare trygga. Bra instruktioner hjälper Arbetsgivare måste också se till att personal får den introduktion som behövs och att de får lära sig rutinerna för hotfulla situationer. På samma sätt som man övar brandutrymning bör man enligt henne öva hot- och våldssituationer – det är också en del i det förebyggande arbetet. Den som vet hur man hanterar en situation blir lugnare och säkrare och har större chans att de-eskalera. Även arbetsbelastning spelar roll. – Om man är stressad är det lättare att missa signaler om att något är på väg att hända. Det är viktigt att människor som kommer in och är stressade och känner sig i underläge får en återkoppling direkt. En god balans i arbetsbelastningen och att undvika ensamarbete så långt som möjligt är en mycket viktig del i att förebygga hot och våld. BIFALLENATT-SATS: S-kvinnor verkar för en nollvisionmot hot och våld i arbetslivet. Många aspekter på hot och våld i arbetslivet »Det är ett samhällsansvar att ta ner riskerna för hot och våld allmänt « Carola Löfstrand, utredare på LO med inriktning på arbetsmiljö

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=