Morgonbris_03-23

et svenska pensionssystemet som trädde i kraft 1999 består av tre delar, som alla på olika sätt är kopplade till inkomster. Den allmänna pensionen, som består av inkomstpension och premiepension, är inkomstgrundad. De flesta får en tjänstepension från sin arbetsgivare tack vare kollektivavtal. Och hur mycket du kan sätta av i privat sparande beror förstås på vilka ekonomiska marginaler du hade under arbetslivet. Så länge som arbetsmarknaden är ojämställd, där kvinnor generellt har lägre inkomster, kommer det att speglas i pensionerna. Men även långt efter det. – Även om arbetslivet blir jämställt i morgon tar det 40–50 år innan nybeviljade pensioner blir jämställda, sa Stefan Oscarsson från Pensionsmyndigheten, när S-kvinnor på försommaren arrangerade ett seminarium om jämställda pensioner. S-kvinnor och andra kvinnoorganisationer varnade redan när det nuvarande pensionssystemet infördes för att det skulle leda till ojämställda pensioner, enligt S-kvinnors ordförande Annika Strandhäll. – Då sa man nej, det skulle i stället driva på så man fick upp kvinnolönerna. Faktum är att Sverige har det största pensionsgapet bland de nordiska länderna, trots att till exempel sysselsättningsgraden för kvinnor är ungefär lika hög. I Sverige är pensionsgapet mellan kvinnor och män 28 procent. I Island och Danmark är pensionerna betydligt mer jämställda, med en skillnad på fem respektive åtta procent. Anledningen är att medan de svenska pensionerna är inkomstbaserade så har Island och Danmark system med en statlig grundpension som är lika för alla, oavsett vad du tjänat; den inkomstrelaterade pensionen utgör en mindre del. Den del av pensionen som verkligen spär på könsskillnaderna är tjänstepensionen. Där är pensionsgapet hela 48 procent, jämfört med 18 procent på den allmänna pensionen. Det kan skilja tusenlappar i tjänstepension för personer som haft samma lön men i ett kvinno- respektive mansdominerat yrke. Dessutom är avsättningen till pension procentuellt högre för den som kommit upp i lön. Stora skillnader Även om många svenska pensionärer har det gott finns det också de som har väldigt låg pension. Det har politikerna försökt åtgärda med flera olika 22 morgonbr i s D Så länge som livsinkomstprincipen, inte grundtrygghet för alla, styr det svenska pensionssystemet ligger jämställda pensioner långt bort i framtiden. – Vi måste få prata omden här heliga kon, varför livsinkomstprincipen inte håller, säger S-kvinnors ordförande Annika Strandhäll. TEXT: YLVA SÄFVELIN » Även om arbetslivet blir jämställt i morgon tar det 40–50 år innan nybeviljade pensioner blir jämställda « "Livsinkomstprincipen i pensionssystemet håller inte" Danmark Finland Island Norge Sverige % 8 24 5 23 28 källa: gender-equal pensions in the nordics. temanord 2023:506 Pensionsgap mellan kvinnor ochmän över 65 år

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=