TIFF nr1 2022

Kriget i Ukraina skapar en helt ny och mycket allvarlig situation. Samtidigt skall vi kunna hantera den situation som nu är ett faktum för Ukraina. För oss inom den tekniska tjänsten innebär omvärldsutvecklingen egentligen ingenting nytt, men det aktualiserar onekligen behovet av en Trovärdig och Tillgänglig Teknisk tjänst. Jag menar att vi inom det området är på helt rätt väg och att det nya nu är att vi behöver öka ambitionen, och framförallt tempot, i vår utveckling. Som jag nämnde i min förra ledare så står vi inför tre huvudområden där det finns behov av utveckling, nämligen arbetsmetoder, ökad tillgänglighet på reservdelar och utbytesenheter samt en ökad kapacitet. Den losskastning, med ökad delegering till Materielområdesansvarig chef (MOAC) avseende vidmakthåll av materielsystem som jag nämnt tidigare, fortgår. Utvecklingsarbetet leds nu av oss på RPE LOG, med min chef Claes Isoz som ansvarig i rollen som C RPE LOG. I närtid ligger fokus på att tydliggöra MOAC ansvar och befogenheter i styrande dokument samt på att komma från ord till handling avseende ett delegerat arbetssätt. MOAC utvecklar löpande sina arbetsmetoder och skapar forum och arbetssätt i samverkan med FMV och övriga leverantörer inom respektive materielområde. Ett annat område där det sker utveckling avseende arbetsmetoder är inom den interna produktionen. För att skapa ett mer effektivt arbetssätt så kommer det att bli aktuellt att justera ansvarsfördelningen inom markproduktionen mellan Tekniskt Kundmottagning (TKM), Besiktningsenheten (BesE), Markverkstadsenheten (MvE) och FMTIS. Tillgången på reservdelar är som bekant en viktig del av den tekniska tjänsten och inom det området har nu respektive MOAC i uppgift att ta fram underlag på vilka reservdelar som bör anskaffas. Parallellt med detta genomför FMLOG Försörjning analyser utifrån beställningsdata och kan på det sättet få fram behov av anskaffning. För att sedan möjliggöra en mer omfattande anskaffning så har vi säkerställt ett kraftigt ökat ekonomiskt utrymme. Ett tydligt område där det sker utveckling avseende kapacitet är inom MvE, som sannolikt kommer att kunna öka sin personalstyrka med drygt 5% under 2022, för att sedan expandera ytterligare de kommande åren. Ett annat område där vi kommer att växa är inom Teknik- och vidmakthållandekontoren (TVK), som genom sina respektive MOAC har fått möjlighet att utöka personalstyrkan i syfte att MOAC skall kunna ta sitt materiel- och design-ansvar. Detta nummer bjuder som vanligt på en god bredd. I TIFF träffar kan du göra bekantskap med Victor Lundqvist som nyligen tillträtt som kvalitetschef på Saab Kockums AB. Jag tycker att Victor, som representant för industrin, på ett tydligt sätt visar hur industrin utgör en väsentlig kugge för att åstadkomma materiell tillgänglighet, såväl här och nu, som på sikt. Victor betonar också vikten av samarbete och förståelse för olika parters behov, något som jag ser att vi behöver ta hänsyn till när vi utvecklar avtal med industrin. Som för att påminna oss om den operativa nyttan av att hålla materielen tillgänglig så kan du också i detta nummer stifta bekantskap med Emilie Lindgren som är sonaroperatör på HMS Spårö. Även Emilie nämner vikten av samarbete mellan Försvarsmakten, FMV och industrin. Inom utvecklingsområdet kan du läsa om ett intressant fältförsök med bränsleceller och inom anskaffning kan du avnjuta beskrivningen av ett lyckat anskaffningsprojekt i form av bataljonsartilleri. Som framgångsfaktorer lyfter Lars Taraldsson, FMV:s projektledare, god kommunikation mellan kund och leverantör, kravställning på rätt nivå och inte minst driven och kompetent personal. Det senare mycket tänkvärt kopplat till Victors resonemang om utmaningarna med att kompetensförsörja våra organisationer. Som vanligt finns det också ett antal historiska artiklar för den historieintresserade och någon nöt att knäcka för den som önskar. Möjligen blev det denna gång en övervikt mot marina artiklar, men som sjöofficer tycker jag det kan vara i sin ordning med tanke på att marinen firar 500 år, och vill du vara med och fira så hittar du lämpliga arrangemang i tidningen. Jag vill också passa på att gratulera våra nyutexaminerade specialistofficerare. Ni behövs mer än någonsin och jag är säker på att ni kommer att få en mycket intressant och utvecklande karriär inom Försvarsmakten. Således. Grattis marinen och grattis till nyss utnämnda specialistofficerare! Johan Igert PROD RPE LOG Ansvarig utgivare Ledaren Bäste TIFF-läsare! TIFF nr 1 / 2022 3 Foto: Jimmy Adamsson, Försvarsmakten 03 Ledaren

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=