TIFF nr1 2022

TIFF nr 1 / 2022 7 just nu. Motsvarande kontaktytor finns gentemot Marinstaben men är inte lika definierade. Det finns även möjligheter där att ha en dialog om hur vi ska bedriva kvalitetsarbetet. Vi har ju två spår hos våra kunder som vi ska förvalta, den ena är nyanskaffningen och större moderniseringar hos FMV och så har vi en stor del som rör vidmakthållandet som ligger under Försvarsmakten. Förutom det nationella perspektivet så har Saab Kockums även exportaffärer som vi behöver ha motsvarande skärpa i. Sammantaget är jag mycket nöjd med förutsättningarna som jag anser är bättre än någonsin för att utföra kvalitetsarbetet. Detta med de resurser som finns idag och den tydlighet som nu finns i kvalitetsorganisationen och gränsytorna från denna till övriga organisationen i stort. Kan du ge exempel på där kvalitetsarbetet verkligen har gjort skillnad när det gäller leveranserna till Försvarsmakten och FMV? Här gäller det att inse att de produkter vi producerar har otroligt långa ledtider. Det är inte ett arbete där man bara kommer in för ett halvår sedan och lite snabbt fixar till allting. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att ta lite tid innan det går att se effekterna av det. Vi bearbetar emellertid olika saker successivt. Exempel på det kan vara att få en större tydlighet och ordning på agendorna och uppdragen för de lokala kvalitetsorganisationerna inom Saab Kockums. De ska öka sin förmåga att exempelvis hantera avvikelser som omsätts till lokala korrigerande åtgärder. De ska minska antalet återkommande problem av liknande art. Finns motsvarande kvalitetschefs- befattningar inom Saab Groups övriga affärsområden? Samtliga affärsområden har en motsvarande kvalitetschef men kvalitetsorganisationen ser lite olika ut beroende på verksamhetens karaktärer. Vi är fyra kvalitetschefer för de olika affärsområdena och ovanför oss finns en kvalitetschef på koncern- nivå som håller ihop vårt arbete. Vi har en löpande dialog om både gemensamma och lokala kvalitetsfrågor och har ett fint och värdefullt samarbete. Vilka tycker du är skillnaderna och även likheterna i arbetssätten mellan att arbeta inom Försvarsmakten och FMV jämfört med att arbeta inom ”industrin”? Det är inte så stora skillnader och det tror jag beror på att alla de tre aktörerna jobbar så mycket tillsammans. Det som är viktigt att trycka på är att vi har skilda roller men samtidigt måste vi gemensamt driva hela verksamheten i samma riktning. Det gäller att hitta de rätta samarbetsformerna samtidigt som vi balanserar våra olika roller. En avgörande faktor för att lyckas i materielprojekten är just samarbete mellan huvudaktörerna. När vi har mogna samarbeten så upplever inte jag att vi är särskilt olika, det finns i stället betydligt fler likheter mellan oss. Försvarsmakten, FMV och Saab Kockums står inför en stor gemensam utmaning som handlar om kompetensförsörjning. Hur skall denna utmaning hanteras? Vi på Saab Kockums, liksom FMV och Försvarsmakten, rekryterar så mycket vi bara orkar och förmår. Men vid sidan av det så utbildar vi också våra medarbetare. Vi pratar ofta om en ökad numerär medan jag tycker att vi borde sätta kompetensen i centrum. Att anställa fler innebär inte per automatik att vi direkt får den kompetens som vi verkligen behöver. Men ännu viktigare är att hämta den kompetens som i många fall Vi har skilda roller men samtidigt måste vi gemensamt driva hela verksamheten i samma riktning” Säger Victor Lundqvist HMS Uppland på väg till ship lift. Underhåll av HMS Härnösand i Kockums varvshall i Karlskrona. >>>

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=