TIFF nr2 2022

TIFF nr 2 / 2022 5 >>> Tekniska chefer ansvarar för design och utövar stöd gällande kravställning och systemsäkerhet. TVK Mark leder vidmakthållandet och fördelar och beställer underhåll som är förutsägbart. Vi beställer till exempel 650 000 underhållstimmar av våra markverkstäder och besiktningsenheter på cirka 30 olika platser i Sverige. Det är en oerhörd produktionskapacitet som vi skapar ekonomi och inriktning för hur den produktionen ska se ut. – Vi har också gränsytan mot markverkstäderna som leds från FMTS i Halmstad, fortsätter han. Där finns cheferna med respektive ledning för Markverkstadsenheten och Besiktningsenheten som tillsammans via sin koordineringsfunktion på FMTS stab (J5/J8) omsätter TVK Mark produktionsplan till nedbrutna verkstadsuppdrag som de senare styr ut i verksamheten efter att de gjort en realiserbarhetsprövning på TVK Mark underlag. De följer sedan upp verksamheten kontinuerligt och under året strävar vi tillsammans för att flytta fokus från upparbetad ekonomi mot genomförda objekt i syfte att konkretisera militär logik. Materielunderhållet fördelas till de olika verkstäderna utifrån prioriteringar, närhetsprinciper, tillgängliga kompetenser och resurser samt andra påverkande behov. På en mer handgriplig nivå ska behov och resurser förenas och balanseras varje vecka och det arbetet sysselsätter TKM:er (Teknisk kundmottagning vid förband) runt om i landet dagligen. Sammantaget är det ett komplext tänkande och långsiktigt planerande som krävs. Styrningsändringar Tidigare har TVK Mark haft styrningar som har inneburit att detta ska ske med en mycket stark ekonomisk återhållsamhet och effektivitet. Ekonomin är naturligtvis fortfarande viktig och ett styrmedel, men den militära logiken är det som ska råda idag. Mattias förklarar att det är viktigt att man framöver till exempel inte låter olika TKM först göra en beställning till verkstaden som sedan kommer tillbaka till TKM och sedan måste en ny beställning göras mot FMTIS ifall vissa sambandsdelar måste åtgärdas. Efter att de har gjort sitt arbete så har den gått till besiktningen. Därpå kommer det restpunkter och en ny beställning ska läggas till verkstaden. Det är den affärsmodell som har gällt mellan 2014 och 2019. Den processen ska nu ändras och den militära logiken ska få styra i stället. Detta innebär att man ska tänka lite annorlunda än tidigare hur beställningar görs och hur uppföljningen hanteras. I rätt riktning – Det pågår mycket verksamhet nu som jag tycker är i precis rätt riktning, anser Mattias. Jag vill nämna ett par saker som jag tycker är viktiga. Dels har överste Claes Isoz som Chef RPE (ResursProduktionsEnhet) LOG en viktig roll som samordnare av olika uppdrag. Det genomförs nu flera utredningsuppdrag åt C Prod som kallas CPUX Enligt Mattias Bramstång är det ingen annan inom Arméstaben som jobbar så nära materielsystemen somTVK Mark gör.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=