TIFF nr2 2022

TIFF nr 2 / 2022 4 TIFF TRÄFFAR TIFF TRÄFFAR Mattias Bramstång är utbildad husbyggnadsingenjör i grunden. Han har haft flera olika befattningar inom Försvarsmakten. En viktig erfarenhet som Mattias trycker på är att han har arbetat på materielsystemnivå i den tidigare organisationen av TVK Mark. Mattias vet vilka utmaningar som fanns i hans dåvarande befattning. – Nu verkar jag inom Arméstaben och jag räckte upp handen så högt jag kunde för att få komma till TVK Mark, berättar han. Jag brinner för de frågor som finns i organisationen och det är med så mycket vördnad som jag möter den djupa kompetens som finns hos mina kollegor. Jag har en väldigt rolig arbetsuppgift nu, samtidigt som det finns stora krav och förväntningar. Jag gör mitt bästa och jag har en fantastisk personalstyrka som hjälper mig. Rolig utmaning Mattias menar att det är både roligt och utmanande att arbeta i en utvecklingsprocess som man ännu inte riktigt vet var den landar. Allt förändringsarbete handlar om att våga tro på det man vill åstadkomma, anser han. – Systematiken från Högkvarteret som har etablerats är bra med RPE LOG och de olika försvarsgrensstaberna med de fem TVK/TVA som jobbar under olika ledningar, säger Mattias. Vi har också ett väldigt bra funktionsgemensamt arbete där vi hjälper varandra och har en dialog om innebörden av olika uppgifter och hur man ska tolka vad sammanhållet vidmakthållande innebär. Hur ska det se ut i den förändringsprocess som vi genomgår? Vi är inte riktigt klara med att ta alla mandat än så länge. Vi har till exempel inte full kompetens när det gäller avtal och upphandlingar och där behöver vi ha hjälp eller resurser. Just nu finns det dock goda förutsättningar att vi tillsammans med FMV kan klara av och lyckas med detta. Ändringar på gång Mattias Bramstång påpekar att man måste ändra sitt sätt att samarbeta och beställa materiel och tjänster och det behöver utvecklas längre än vad som har gjorts sedan 2019. – Viktigt är att vi har en gemensam målbild och att vi vet hur den nya spelplanen ser ut. Nu ska vi bara ta oss dit och ett sätt är att vidare systematisera och konkretisera det som inte alltid harmonierar fullt ut. Alla inblandade vill naturligtvis skapa de sammanhängande processerna och att allt ska hänga ihop. I förändringsarbetet sker inte det hela tiden så snabbt och så bra som vore önskvärt men det är en iterativ utvecklingsprocess. Det är på det övergripande planet och mot den målsättningen som vi är på väg. TVK Mark är en organisation under stark tillväxt. Knappt 65 personer är anställda idag och sektionen ska växa till att bli 114 personer i den nya organisationen. – Vi ska alltså bli fler som jobbar med materielsystemen och vi ska ha ett närmare samarbete med de tekniska cheferna inom armé som har designansvaret för typkonfigurationerna av materielsystemen. Där har TVK Mark en viktig roll att spela och den kunskapen måste så att säga ut verksamhetsnära för att användarna ska kunna förstå den och att styrningar på designnivå förenas med förståelse för den konkreta materielen. Det måste förenas och det sker troligtvis ute på TVK:s olika verksamhetsområden. Systemnära Det är ingen annan inom Arméstaben som jobbar så materielsystemnära som TVK Mark gör, enligt Mattias Bramstång. – Till största delen är det stödavdelningen som är den del som omsätter MOAC:s (Materiel Områdes Ansvarig Chef) ansvar, säger Mattias. Den består av Materielsektionen där olika MOA finns som planerar och leder materielsystemen. Militär logik är den nya styrningen I samband med att Sveriges försvarsinvesteringar ska öka till en anslagsnivå motsvarande två procent av BNP uppstår frågeställningar om hur det ska omsättas i militär verksamhet. Mattias Bramstång, Chef TVK (Teknik- och vidmakthållandekontor) Mark, menar att det är både mycket stimulerande och samtidigt en ordentlig utmaning att gå från en planering som tidigare styrdes av strikta krav på ekonomisk effektivitet till en som nu i huvudsak ska styras av militär logik. Text & foto: Martin Neander 04 Stimulerande utmaning att gå in i den militära logiken

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=