Tidslinje

1917 1965 1958 1966 1967 1949 Lag om adoption införs som reglerar möjligheten att adoptera någon annans barn. Avtal sluts mellan Socialstyrelsen och Child Placement Service, Sydkorea. Sverige ratificierar en Europakonvention om adoption av barn. I samband med beslutet om att tillåta registrerade partners att adoptera, säger dock regeringen upp denna konvention. Statlig utredning Adoption av utländska barn SOU 1967:57 genomförs. En genomgripande reform av adoptionsbestämmelserna genomförs. De nya reglerna innebär att innebörden av ett svenskt adoptionsbeslut alltid blir en s.k. stark adoption. Möjligheten att häva adoptionen kvarstår dock. En adoption kan till exempel hävas om adoptivbarnet grovt förgått sig mot adoptivföräldrarna eller deras närmaste släktingar eller om barnet fört ett lastbart eller brottsligt liv. Dessutom kan adoptionen hävas om adoptivföräldrarna och adoptivbarnet är överens om det. Avtal sluts mellan Socialstyrelsen och Metera, Grekland. Föräldrabalken kommer till. I lagen regleras bland annat frågor om adoption. Adoptionscentrums syfte med tidslinjen är att beskriva utvecklingen inom internationell adoption genom åren. Vi börjar 1917 då den första lagen kom som reglerade möjligheterna att adoptera någon annans barn. Vi vill med hjälp av tidslinjen på ett överskådligt sätt beskriva det arbete som både Adoptionscentrum och andra aktörer gjort för att utveckla rättssäkerheten inom internationell adoption. Detta är ett arbete som hela tiden fortgår, både i Sverige och internationellt. Ambitionen har inte varit att tidslinjen skall omfatta allt som gjorts inom området, utan den ska mer ses som ett axplock av de förbättringar som genomförts. Omvärlden

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=