Tidslinje

1970 1971 1972 1972 1971 1973 1969 1970 Adoptionscentrums utställning ”Vi adopterar” har 35.000 besökare. Devisen ”Barn behöver föräldrar behöver barn” myntas. Adoptionscentrum söker förmedlingstillstånd enligt dåvarande lagen, före dess bedömdes verksamheten som ”information till adoptionssökande”. Adoptionscentrum representerar med tre deltagare på en adoptionskonferns i Milano. ”Miljoner barn väntar på en familj” är titeln på denna världskongress om adoption och fosterbarnsvård. Närvarande är 700 representanter från 116 organisationer och institutioner fördelade på 34 länder. Konferensen antar enhälligt en resolution till FN med syfte att få FN att organisera en internationell konferens, för att skapa ett enhetligare system för adoptionslagstiftningen i världen. En arbetsgrupp bildas, med syfte att hålla samman information och gemensamt initiera och förbereda den kommande konferensen. Sverige är genom Adoptionscentrums representerat i arbetsgruppen. Adoptionscentrum och Indisk-Svenska Föreningen uppgår i en ny förening som får namnet Adoptionscentrum. Sommarkurs för adoptivföräldrar anordnas vilket är starten på Adoptionscentrums omfattande föräldrautbildning och studieverksamhet. Adoptionscentrum och Indisk-Svenska Föreningen bildas av adoptivfamiljer som vill hjälpa andra att adoptera. Adoptionerna får alla de rättsverkningar som de har idag. Möjligheten att häva en adoption upphör. Regeringen utser en rådgivande nämnd för frågor rörande adoption av utländska barn. Lag om internationella rättförhållanden rörande adoption införs. Nämnden för Internationella Adoptioner (NIA) inrättas. NIAs uppgifter är att på lämpligt sätt underlätta adoption i Sverige av utländskt barn. NIA ska i detta syfte bl a följa den internationella utvecklingen på adoptionsområdet, förmedla ansökningar om adoption av utländska barn samt bedriva informationsverksamhet och lämna myndigheter, organisationer och enskilda upplysningar och biträde. NIA ska vidare handlägga alla ansökningar om adoption från Sydkorea. Som en följd av organisationsförslaget sluter NIA och Adoptionscentrum ett samarbetsavtal. Detta avtal innebär bl.a. att Adoptionscentrum svarar för de informella adoptionskontakterna i olika länder och mottar intresseanmälningar avseende adoptioner via nämnda kontakter samt lämnar information och assistans åt adoptionssökande. Det formella ansvaret för den direkta förmedlingen av adoptivbarn från utlandet flyttas successivt över till NIA och sköts av ett speciellt arbetsutskott - det s.k. förmedlingsutskottet. Förmedlingsutskottet rekommenderar Adoptionscentrum vilka ansökningar ur Adoptionscentrums adoptionsregister, som vid varje aktuellt tillfälle, ska vidarebefordras till utlandet. Adoptionscentrum har två representanter i förmedlingsutskottet. Socialstyrelsen/NIA hade en representant, som adjungerad, i Adoptionscentrums styrelse. Omvärlden

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=