Avfall och Miljö nr 5 2020

26 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 5 2020 BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL 2028. Nu under hösten och i vår skickas OnJDNWLYW PHWDOODYIDOO WLOO &\FOLIH L Studsvik för behandling. – Troligtvis kan en viss del inte fri- klassas och återvinnas, utan återbördas till oss för lagring, säger Maria Taranger, kommunikationsansvarig på Barsebäck Kraft AB. Vi har också påbörjat eget arbete med friklassning. Sedan skickas avfallet till godkända mottagare för res- SHNWLYH DYIDOOVW\S 6WRUVNDOLJD ULYQLQJ - ar av kärnkraftverk har inte tidigare JHQRPI|UWV L 6YHULJH GHW LQQHElU P\FNHW Q\WW I|U KHOD EUDQVFKHQ RFK LQQHIDWWDU avancerad logistik. Mycket kan återvinnas Barsebäcksverket kommer att generera 419 000 ton rivningsavfall, varav 382 000 ton är konventionellt avfall – cirka 90 procent är betong och resten metallskrot. Merparten ska återanvän- das eller återvinnas. Cirka 37 000 ton är radioaktivt, av det hoppas man kunna friklassa uppemot 14 000 ton som bara innehåller försumbara stråldoser, 8 600 ton väntar på slutförvar och cirka som bara innehåller försumbara stråldoser WRQ P\FNHW OnJDNWLYW DYIDOO VND läggas på deponi. – Vi undersöker möjligheten att de- ponera avfall på markförvar, men har i dagsläget inget tillstånd eller avtal med Första rivningen av ett svenskt kärnkraftverk har inletts i skånska Barsebäck. Vi har varit där, men också granskat miljödomen som reglerar avfallshanteringen. Hundratusentals ton rivningsmassor ska återanvändas eller återvinnas. En del är kontaminerade av radioaktivitet och kemiska föroreningar. TEXT OCH FOTO LILL ERIKSSON, FRILANSJOURNALIST D et är ett avfallsprojekt i mångmiljardklassen. Riv- ningsbudgeten uppgår till 4,7 miljarder kronor, plus en miljard för osäkerheter. Reaktortanken i Barsebäck 1 har tömts och skurits upp, men döljs av en duk som ska begränsa spridningen av asbest, radioaktivitet och sot. I Barsebäck 2 tas turbin, generator och andra stora komponenter bort. Den invändiga rivningen beräknas pågå till Rivningen av Barsebäcksverket genererar över 400 000 ton avfallsmassor, berättar Maria Taranger, kommunikationsansvarig på Barsebäck Kraft AB. återvinnas Nu ska verken

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=