Page 35

Österlen 360

Det finns en seglivad fördom om kreativa områden, att dess utövare är individer som genererar idéer ur sina egna huvuden och sedan omedel- bart realiserar dem till allmänhetens beskådan. Österlenskolan avslutar terminen med en kurs där studenter från både årskurs ett och två, delas in i grupper om fyra. Varje grupp väljer en plats i Simrishamns hamnområde för att registrera och karaktärsbestämma. Kursen heter ”Plats och kontext”. Det registrerade materialet från platsen stuvas om av gruppen och tar sig nya uttryck i en två veckor lång kreativ process. Kursen avslutas med att studenterna redovisar sin process både visuellt och verbalt för varandra. Processen gestaltas med hjälp av modell, film, fotografi, teckning, text, performance, rumsgestaltning och på det vis som studenterna väljer att kommunicera. Österlenskolan för konst och design i Simrishamn är en två årig CSN berättigad eftergymnasial utbildning för elever som tänker sig en framtid inom en bred variation av bild och formyrken. Alla som arbetar på skolan är professionellt verksamma konstnärer och formgivare. Under två intensiva och händelserika år på skolan får eleverna prova på en rad uttryckssätt och övningar i konstnärliga pro- cesser. Förutom en bred konstnärlig bas och vidgade horisonter får eleverna också vänner för livet. www.osterlenskolan.se osterlenskolan.blogspot.com Foto: Freja Wilhelmsson, Marie Andersson Österlen 360° 35


Österlen 360
To see the actual publication please follow the link above