Page 12

Österlen 360

Att just fröså det mesta är ett medvetet val, för att öka kunskaperna kring odlandets hela aspekt. Ett av målen för Dyrk Nørrebro är att förkorta vägen från odlingställe till tallriken genom att använda stadsutrymmet till odling. För dem är att odla grönsaker i staden, ett aktivt sätt att ta del och sätta fokus på de långa diskussionerna kring odling och klimat globalt och dessutom uppmuntra andra människor att göra detsamma. - Men just odling i staden är inte något som alla har tagit till sig, en del anser att odling ska ske utanför staden, berättar Anders som guidar oss med otrolig formuleringsförmåga och glädje. Det är en vidunderlig syn att se ängsblommorna vaja i vinden i höjd med kyrktornet i närheten. Blåklinten lyser i kapp med de vita prästkragarna. Ängsblommorna är planterade för bina, för på taket huserar även en bioodlare. Vi får provsmaka ho- nungen från dem tillsammans med en fransk kille på besök med kameran i högsta hugg, han studerar “Agriculture”, och Pernille som studerar biologi och arbetar i trädgården flera gånger i veckan sedan ett halvår tillbaka. Allt arbete sker ideellt. Anders är själv i trädgården ca 4 dagar i veckan. Varje år den 5 oktober hyllas frivilliga på Köpenhams Rådhus i anledning av Frivillighetens dag. 2012 blev Dyrk Nørrebro nominerade till priset för Årets Innovativa Projekt, med motiveringen; ”De frivilliga i Dyrk Nørrebro har i loppet av ett och ett halvt år skapat Köpenhamns första ”födevareproducerende” takträdgård. Efter devisen, socialt, lokalt, globalt och genialt har föreningen sedan trädgårdens öppnande inspirerat till en större medvetenhet om vårt klimat, förbrukningsvanor, vad vi äter, var det kommer från, och hur ”nemt” (lätt) och ”sjovt”(kul) det är att ”dyrka” (odla) sunda friska råvaror i sällskap med våra närboende.” När vi återigen landar på breda trottoarer och gator går vi vägen tillbaka mot stationen passerar vi en stor gräskulle, ca 25 meter hög med glasdörrar. Mitt inne på gatorna i Norrebro. Den höga gräskullen med gräs och ängsblommor föder en association till städer på 30-talet. Och till barns lek i staden innan bilismen tog över helt. Där uppe på gräskullen ser man ut över alla fina bakgårdar och hus. Glasdörrarna leder in till en hypermodern sporthall som gömmer sig inne i gräskullen. Arkitekt: Dorte Mandrup. I all hast njuter vi av att bli överraskade, upprymda och förundrade. Igen. gVWHUOHQƒ 0HURPVWDGVRGOLQJL.ŌSHQKDPQ ZZZHFRVLVWHPDXUEDQRRUJHQJOLVKG\UNQďUUHEURDQXUEDQ DJULFXOWXUDOLQLWLDWLYHLQFRSHQKDJHQGHQPDUN ZZZXUEDQDJULFXOWXUHGN ZZZKDYHEDFNVWDJHGNIULYLOOLJHK\OGHVPHG SULVXGGHOLQJ KWWSZZZQRHUUHEUREDVHQGNGLVSOD\DVS",' ;PWZWrO\YK\ZQpSN€YTVZZNYHMÄP! ZZZVORMGVHSURMHFWVJRUPRVVJUDIðWL 3`ZZUHWrLUYPRPNÄUPULYQ\TLKHYRPLRLU+VYL4HU KY\WVTOrSSIHYOLVJOHYRPLR\YOW!^^^`V\\ILJVT ^HJO&$3);<0W1P0 +VYL4HUKY\WOHYYPH02,(:RVUVYVJOOVLSSP4HST€Wr :rNLYVYW+LM€YZHZWHKHNLUpYYLKHUHNUH =pYSKZSLKHUKLWrOrSSIHYZHKZWSHULYPUN.LOS(YJOPLJOZ ZZZZZZJHKODUFKLWHFWVFRP


Österlen 360
To see the actual publication please follow the link above