TIFF nr 2 2024

TIFF nr 2 / 2024 10 Ulf Jonsson Jan-Erik Lövgren Torgny Henryson, som kallat till mötet, hälsade välkommen till det för dagen stora åhörarantalet. Sex olika programpunkter med föredrag hölls under eftermiddagen och förutom uppdateringar och nyheter kring teknisk tjänst så märktes det nya säkerhetsläget i Europa av i föredragens innehåll. Dagens program inleddes av Ulf Jonsson som tidigare varit Försvarsattaché vid Sveriges ambassad i Warszawa mellan 2019 och 2023. Hans föredragstema var Polen – ett land på väg att bli regional militär stormakt. Ulf Jonsson började med att upplysa om att Polen är ett modernare samhälle än vad eventuella svenska fördomar kan ge vid handen, även om det är ett land med starka katolska traditioner som avspeglar sig i stängda affärer på söndagar och många kyrkobesökare, så är det även ett påfallande etniskt homogent land. – Polen har lyckats bäst i sin modernisering och demokratisering av de gamla öststaterna berättade Ulf. En sak som genomsyrar hela samhället är att historien är ständigt närvarande. De beslut som tas har ofta en relation till de tidigare historiska förhållandena. Polen har ju styckats flera gånger och har genom historien drabbats hårt. Den mycket starka försvarsviljan som finns grundar sig i erfarenheterna av 1900-talets katastrofer med härjande nazister och sovjetkommunister och det ska inte kunna få upprepas. Östlig front – Polen menar att om Nato ser den östliga gränsen som en flank, så är den att betrakta som en front för polackerna. Man anser sig ha skilda perspektiv på det sättet och man betraktar sig också som ”guardians of Europe”, sa Ulf. Med historien i ryggen är den polska mentaliteten att de i första hand måste klara sig själva och det finns även en EU-skepticism. Dock har man så här långt skapat ett starkt strategiskt partnerskap med USA. Försvaret i stort är synonymt med armén. Orsaken till det är främst att angriparna från förr oftast har kommit via markplanet. Det finns en lagstadgad budget för den polska försvarsmakten som hade tre procent av BNP under 2023 och det är en siffra som eventuellt kan trappas upp till hela fem procent. Armén består till största delen av yrkessoldater. Fortfarande finns det ett stort sovjetiskt arv när det gäller utrustning. Samtidigt har man köpt stora volymer från USA och även Sydkorea när det exempelvis gäller stridsvagnar, artilleri, flygplan och helikoptrar. – En utmaning nu och framöver är att Polen har skänkt och skänker extremt mycket materiel till Ukraina och de konsekvenser som det innebär, menade Ulf Jonsson. Pakistansk vardag Om hur en vapeninspektörs vardag kan se ut i Pakistan berättade JanErik Lövgren, före detta ställföreträdande generaldirektör vid Inspektionen för strategiska produkter (ISP). I november 2014 var han där med uppdraget att göra efterkontroll av svensk krigsmateriel som till exempel eldledningsutrustning. Under föredraget tog han bland annat upp aktuella regler för efterkontroll. – Det var en veckas program som började i Islamabad och som sedan följdes av besök i gränstrakterna till Afghanistan. Före avresan var det en grundlig besöksplanering och anskaffande av bakgrundunderlag gällande luftvärnssystem, berättade Jan-Erik. Ett antal möten med verifikationsteam följde i Gujranwala, Mangla och Multan. – Det var nästan som en safari och att titta på giraffer, skämtade Jan-Erik. Det var dock väl underhållna stationer och vissa av dem var från 1980-talet. Sammantaget var det många intressanta träffar och diskussioner med cheferna på garnisonerna samt med Pakistans motsvarighet till chefen för FMV och även möten med Saabs representanter i Islamabad. Epokskifte med Nato Brigadgeneral Stig-Olof Krohné ställföreträdande chef på stödenheten Nya säkerhetsläget präglade Mälardalsmöte I mitten av februari hade Kamratföreningen försvarets tekniska officerare (KamraToff) sitt årliga Mälardalsmöte på Tre Vapen i Stockholm. Text & foto: Martin Neander. Ändrat omvärldsläge i fokus på Mälardalsmöte

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=