TIFF nr 2 2024

TIFF nr 2 / 2024 19 = De allra vanligaste rollerna som har ansvar att följa reglerna. Identifiera vilken roll eller vilka roller ni har. Det är fler än de roller som anges i bilden som berörs av reglerna. Skyddsombud alternativt arbetsmiljöombud har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivare samverkar med skyddsombud och arbetstagare i arbetsmiljöarbetet. Grundläggande regler talar om vilka grundläggande skyldigheter som gäller för arbetsgivare eller motsvarande oavsett verksamhet och för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Övriga regler gäller för olika verksamheter beroende på vilka arbeten och risker som finns där. Identifiera era risker och använd de regler som gäller för er. Produktregler innehåller krav på produkter. AFS = Arbetsmiljöverkets författningssamling. De 15 AFS:arna består av regler i form av föreskrifter och allmänna råd. Reglerna grundar sig i huvudsak på EU direktiv, arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. De bidrar till att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. • Tagit bort eventuella dubbelregleringar. I nuvarande föreskrifter finns krav på ögonspolningsanordning i föreskriften Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) och i Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7). I de nya föreskrifterna kommer krav på ögonspolningsanordning endast finnas i föreskriften om arbetsplatsens utformning (AFS 2023:2) och i kapitlet om första hjälpen görs endast en hänvisning till föreskriften om arbetsplatsens utformning. • Förtydligat kopplingen mellan systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och andra föreskrifter. • Gjort reglerna sökbara (både i det globala sökfönstret direkt på Arbetsmiljöverkets hemsida och ett eget sökfönster till respektive förskrift). • Anpassat föreskrifterna till olika skärmstorlekar till exempel mobil, läsplatta och dator. • Gjort det möjligt att länka direkt till olika avsnitt i föreskrifterna. I samband med sammanslagningen av föreskrifterna har Arbetsmiljöverket tagit fram presentationsmaterial om regelförnyelsen i form av: • Webbtexter • Presentationer om regelförnyelsen • Poddavsnitt • Filmer • Remissrapporten • Filmer från webbinarier hösten 2023 • Paragrafnyckel I paragrafnyckel kan du söka på en nuvarande föreskrift för att se var den hamnat i den nya strukturen. Exempelvis har stora delar av Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) hamnat i föreskriften Risker i arbetsmiljön (AFS2023:10) men även i Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning (AFS 2023:11). Tanken med dessa förändringar tillsammans med digitala söksystem och vägledande material är att det ska bli lättare att förstå arbetsmiljölagstiftningen. Detta kan i sin tur leda till att ge ökade förutsättningar för en bra arbetsmiljö. De nya reglerna kommer finnas i följande format: PDF, digitaliserat och i tryckt format. Om det finns skillnader i texterna är det den tryckta versionen som gäller. Målet med föreskrifterna är att arbetstagare inte ska bli skadade, sjuka eller dö av arbetet. n Källa: Arbetsmiljöverket Paragrafnyckel (bild från Arbetsmiljöverkets hemsida).

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=