TIFF nr 2 2024

TIFF nr 2 / 2024 18 De nya föreskrifterna kommer att gälla från och med den 1 januari 2025, samtidigt som de nuvarande föreskrifterna slutar att gälla. Redan nu kan man bekanta sig med de nya föreskrifterna på Arbetsmiljöverkets hemsida. Bakgrunden till regelförnyelsen är att regelverket ska bli mer överblickbart, lättare att förstå, lättare att hitta i och ett förtydligande om vilka regler som gäller för den egna verksamheten. Regelverket har även Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd – regler i en ny struktur Vilken roll eller vilka roller har du? Du är arbetsgivare eller motsvarande Du är byggherre, projektör eller byggarbetsmiljösamordnare Du tillverkar, importerar eller distribuerar vissa produkter Grundläggande regler AFS 2023:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar AFS 2023:2 Planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar AFS 2023:3 Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter Övriga regler AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljön AFS 2023:11 Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning AFS 2023:12 Utformning av arbetsplatser AFS 2023:13 Risker vid vissa typer av arbeten AFS 2023:14 Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön AFS 2023:15 Medicinska kontroller i arbetslivet Produktregler AFS 2023:4 Produkter – maskiner AFS 2023:5 Produkter – tryckbärande anordningar AFS 2023:6 Produkter – enkla tryckkärl AFS 2023:7 Produkter – utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer AFS 2023:8 Produkter – förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara handhållna röjsågar AFS 2023:9 Produkter – stegar, ställningar, och viss annan utrustning för arbete på höjd, samt vissa trycksatta anordningar Arbetsmiljöverket förnyar sina föreskrifter I dagsläget finns det 67 föreskrifter från Arbetsmiljöverket som beskriver vilka krav som ställs på arbetsgivare och arbetsplatser när det gäller arbetsmiljöfrågor, till exempel vad gäller vid arbete i bullriga miljöer. Ett arbete har nu utförts för att slå samman de nuvarande 67 föreskrifterna och allmänna råden till 15 nya föreskrifter. Grundregeln vid arbetet har varit att kravnivån och skyddsnivån ska bli den samma som tidigare. Det finns dock ett undantag och det gäller för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Där har nya regler införts som förtydligar krav på ansvar och uppgifter i ett tidigare skede i byggprocessen. Text: Christina Johansson. Arbetsmiljöverkets nya struktur (bild från Arbetsmiljöverkets hemsida). tydliggjort vem som har ansvaret att föreskrifterna efterlevs. Strukturförnyelsen är ett led i Arbetsmiljöverkets digitaliseringsarbete, samt att ha ett modernt regelverk som möter både dagens och morgondagens arbetsliv. Idag påverkas cirka fem miljoner människor i Sverige av arbetsmiljölagstiftningen och därav behöver den vara lättillgänglig för alla. Målet med regelförnyelsen är därför att föreskrifterna ska vara lätta att hitta, förstå och använda, men även kunna vara ett stöd i arbetsmiljöarbetet som hela tiden förändras. För att nå detta mål har Arbetsmiljöverket gjort följande: • Arbetat igenom texterna språkligt för att de ska bli mer lättbegripliga, till exempel genom att byta ut ålderdomliga verb och krångliga ord. • Gått igenom de allmänna råden, det vill säga de allmänna råden står direkt efter respektive paragraf. I nuvarande föreskrifter återfinns de på lite olika ställen. Arbetsmiljöverkets förnyar sina föreskrifter

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=