TIFF nr 2 2024

Ledaren 3 Vidmakthållandet fundamentalare än på mycket länge 4 Resurskontrollen tar omtag 7 Ändrat omvärldsläge i fokus på Mälardalsmöte 10 Pansarterrängbil 300 stärker trupptransporterna 12 Från stridsvagn 122 till stridsvagn 123A14 Kontaktpersoner 15 Rikets säkerhet lockar studenter 16 Arbetsmiljöverkets förnyar sina föreskrifter 18 Båtverkstaden på Muskö 20 Stridsvagn T-26E – den engelsk-finsk-ryska stridsvagnen 23 Gissa bilden 26 Nöten 27 2 TIFF nr 2 / 2024 Årgång 58 UTKOMMER med fyra nummer per år. Utges av Försvarets materielverk på uppdrag av Försvarsmakten. Distribueras till försvarets instanser, teknisk personal och berörda industrier med flera. ANSVARIG UTGIVARE Johan Igert, Försvarsmakten Tf. Lars Axelsson REDAKTION Kontaktuppgifter finns längst bak i tidskriften, se sidan 15. REDAKTÖR Oscar Edling Mobil: 070-873 93 93 E-post: oscar.edling@fmv.se WEBBREDAKTÖR Bengt-Göran Lahti Tel: 010-217 09 86 E-post: bengt-goran.lahti@saabgroup.com MANUSKRIPT Mejlas till tiff.info@fmv.se SKRIVHJÄLP Vår ambition är att fylla TIFF med intressanta och läsvärda reportage från vår verksamhet. För att lyckas behöver vi din hjälp! Dela gärna med dig av dina erfarenheter och upplevelser från din roll inom verksamheten. Önskar du hjälp med skrivandet så kontakta redaktören. E-post: tiff.info@fmv.se PRENUMERATION Ny kostnadsfri prenumeration, adressändring eller prenumerationens upphörande meddelas snarast på hemsidan via http://tiff.mil.se/ eller till Björn Axelson, Saab AB, Nobymalmsvägen 1, 586 63 Linköping. Telefon 013-23 12 08 E-post: bjorn.axelson@saabgroup.com MANUSSTOPP 2024-08-12 för nummer 2/2024. För insänt ej beställt material ansvaras inte. COPYRIGHT Återgivande av textinnehållet medges. Källan önskas då tydligt angiven. GDPR När det gäller hantering av personuppgifter enligt GDPR se hemsidan, http://tiff.mil.se/ NÄSTA NUMMER Nr 3/2024 beräknas utges i oktober 2024. GRAFISK FORM OCH TRYCK Grafisk form: Exakta Creative, Malmö 2024. Tryck och bokbinderi: Exakta Print AB, Malmö 2024. Omslag Framsidan: Niclas Berger är chef för Teknik- och vidamakthållandeavdelningen (TVA) och har en bakgrund inom flyget som flygtekniker på F 7. Foto: Martin Neander. Baksidan: Båtverkstaden på Muskö. Foto: Maja Hansson, Försvarsmakten. ISSN 0347-0601 Trycksak 3041 0417 SVANENMÄRKT Teknisk tjänst i fokus – för framtiden 03 04 Vidmakthållandet fundamentalare än på mycket länge Klarar vi inte att vidmakthålla vår materiel ser jag inte varför vi ens ska ha den, säger överste Niclas Berger, chef för Flygvapnets Teknik- och vidmakthållandeavdelning, TVA. 07 När Resursproduktionsenheten (RPE) skapades 2019 fick Materiel- inspektionen (MI) ett större arbetsområde vid sina kontroller runt om i landet. 10 Ändrat omvärldsläge i fokus på Mälardalsmöte Kamratföreningen försvarets tekniska officerare (KamraToff) har haft sitt årliga Mälardalsmöte på Tre Vapen i Stockholm. 12 FMV har tecknat avtal med Patria Land Oy om en beställning av pansarterrängbilar med tillhörande vapenstationer för leverans till Försvarsmakten. 14 Från stridsvagn 122 till stridsvagn 123A Stridsvagn 122 renoveras och modifieras och kommer att benämnas stridsvagn 123A. Uppdraget beräknas vara avslutat nästa år. 15 16 En årlig studentundersökning visar att nationell säkerhet blir allt viktigare för landets studenter. 18 Arbetsmiljöverkets förnyar sina föreskrifter I dagsläget finns det 67 föreskrifter från Arbetsmiljöverket som beskriver vilka krav som ställs på arbetsgivare och arbetsplatser när det gäller arbetsmiljöfrågor, till exempel vad gäller vid arbete i bullriga miljöer. 20 Den 7 november 2022 invigdes den nya båtverkstaden i Risdal på Muskö örlogsbas 23 Under det självständiga Finlands första årtionde fick den finska armén i stort sett hålla till godo med den materiel man lyckats erövra från de ryska trupperna och de röda finländska förbanden under inbördeskriget 1918. 26 Gissa bilden Vårbildens lösning samt en ny bild att fundera på. 27 Nöten Vårnötens lösning och en ny nöt att knäcka.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=