TIFF nr 2 2024

TIFF nr 2 / 2024 3 Efter Sveriges beslut om Natoanslutning och därpå följande rapport från försvarsberedningen benämnd ”stärkt försvarsförmåga” har verksamheten inom Högkvarteret varit intensiv. Parallellt med förberedelser för den första större insatsen som fullvärdig Natomedlem i Baltikum har det genomförts utarbetande av en ny budget för perioden från 2025 och framåt. Ett viktigt underlag som kommer att ligga som grund för det försvarsbeslut som ska fattas av riksdagen under senhösten och som kommer att inrikta Försvarsmakten de kommande åren. Inom ram för Natoarbetet är logistik ett fokusområde. Kopplat till logistik finns ett stort antal områden där Nato ställer krav på försvarsmaktens förmågor (”capability targets”) och det är nu ett pågående arbete att omhänderta dessa krav samt att genomföra åtgärder för att möta dem. Ett arbete som pågår och som kommer att fortsätta under lång tid framöver. Tekniska tjänsten, som är en delmängd inom begreppet logistik, är varje lands eget ansvar att lösa ut i samband med Natoinsatser. Olika insatser kommer att ställa varierande krav på behovet av att medföra egen förmåga till teknisk tjänst. Framför allt är det den planerade insatsens tidsomfång som kommer att styra behovet av att medföra till exempel verkstadskapacitet. Är insatstiden kort ska det mesta av underhållet kunna utföras av förbandet på främre nivå med verkstadsstödet på hemmaplan. För längre insatstider behöver förmåga byggas upp för att kunna flytta fram verkstadsstödet till insatsen. Kopplat till försvarsmaktens tillväxt kommer det de närmaste åren att ställas stora krav på materielens tillgänglighet för krigsförbandsproduktion, beredskap och insatser. Regeringen har observerat detta och ställt krav på Försvarsmakten att senast den första juli inkomma med ett underlag som beskriver vilka åtgärder som Försvarsmakten genomför för att kunna höja tillgången på materiel. Beredning av detta underlag pågår och utan att gå händelserna i förväg så kan det konstateras att det just nu satsas stort på den tekniska tjänsten för att höja vår förmåga att hålla igång materielen. Vi bygger nya verkstäder, ser över organisation, utökar med mekaniker och ser över våra processer för hur verksamheten kan bedrivas mer effektivt. Ett tydligt exempel på omedelbara åtgärder är de förhyrningar av nya lokaler som genomförts senaste tiden där nya verkstäder har etablerats i Östersund och Falun. Även i Eksjö, Skövde och Karlsborg har nya lokaler inrättats. Men trots allt, utan individerna i den tekniska tjänsten så blir det ingen produktion gjord alls. Därmed är det av största vikt att omhänderta oss som dagligen utför arbetet samt säkra en kommande rekrytering, detta så att personerna inte tappas bort i ivern att nå nya mål. Jag hoppas att du kommer att hitta något som du finner intressant i detta nummer av TIFF. En artikel som berör rekrytering påvisar tydligt att fler studenter nu vill jobba inom säkerhetsområdet, vilket en rykande färsk undersökning påvisar. Vad gäller modifieringar samt materielanskaffning finns en artikel om de åtgärder som införs för att höja tillgängligheten i Leopardsystemet (modifiering från 122 till 123) men även en intressant artikel om anskaffningen av nya pansarterrängbilar. Du som läsare! Glöm inte bort att tillvarata den kommande semestern eller ledigheten samt att passa på att vila ut. Koppla av i hängmattan en stund om du har en sådan, gärna med TIFF som tidskrift eller något annat intressant att vila ögonen på. Trevlig sommar! Lars Axelsson Blivande ansvarig utgivare Kära läsare! Ledaren

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=