TIFF nr 2 2024

TIFF nr 2 / 2024 22 att vi har våra verksamheter och lokaler så nära varandra som grannar. Vilken betydelse kommer båt- verkstaden att ha för leveranserna? Jari: På något sätt kommer vi att bli en slags ”hovleverantör” till båtförarna. Orsaken till det är att vi inledningsvis bara kommer att arbeta med en båttyp. Det gör att vi får en mycket hög kompetens för just den båtmodellen när det kommer till underhåll och reparationer. I och med att vi ska göra allt i egen regi så behöver vi inte vänta på någon utan vi är samspelta redan från början. Lennart: Det blir också robustare i och med att båtverkstaden och robotavdelningen kan använda varandras personal i arbetet när det behövs. För en duktig tekniker så är det inga större problem att jobba med den andras verksamhet bara man får handledning i början. Vad blir det för typ av kapacitet och effektivitet i den nya verkstaden? Magnus: Marinen vill framför allt ha en robust verksamhet. Visst, vi kommer att jobba med en effektiv verkstadsproduktion men robustheten är framför allt viktig nu för Marinen. Man kan inte nödvändigtvis vara både verkstadseffektiv som en industri och robust, utan vi kommer att ha en större personalstyrka för att kunna arbeta dygnet runt om så behövs i såväl fred som i kris och krig. Det är viktigare för Marinen att veta att man kan leverera och då är robustheten en nödvändig faktor. Fler personer innebär att vi kan leverera tidigare och jobba hela dygnet vid behov. Det blir viktigare att få leverans mot operativ effekt än att tillämpa produktionsmetoder enligt Lean och just-in-time. Vi måste då vara robusta för att kunna klara av det målet. Till exempel har vi nu stora mängder reservdelar i våra lager i anslutning till verkstaden. Kommer snabbheten i underhålls- processerna att öka i båtverkstaden? Jari: Ja, ett exempel är att båten kommer sjövägen in i verkstaden och då hinner man göra ett visst antal underhållsmoment när båten är på väg in och innan den lyfts upp. Ett exempel är att vi kan belastningsprova nödkraftsaggregatet. Vår målsättning är att kunna genomföra alla moment i egenregi, det gör att vi får ett snabbare och effektivare flöde i serviceprocessen. Vilka vinster för den yttre miljön kommer den nya båtverkstaden att bidra med? Jari: Oljeavskiljaren som vi har installerat i Risdalsslipen är ett sådant exempel. Den kommer att säkerställa så att inget oljeutsläpp kommer ut i havsvattnet. Vi har också köpt ett reningsverk som är fristående med en separat spolplatta. Det finns annars en risk att det kommer kemikalier från bottenfärgerna. Det renade vattnet går sedan tillbaka ut i den yttre miljön så sammantaget blir det en miljövänligare verksamhet som vi kommer att bedriva. n Stolthet, lättnad och glädje över att den nya båtverkstaden är färdig präglade invigningsdagen. Från vänster: Emil Lithander, Per Hove, Jari Westberg, Fredrik Ringblom och Magnus Nell. Nya verkstaden har redan från början kravställts för att leva upp till dagens regler gällande arbetsmiljö och maskinstandard.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=