TIFF nr 2 2024

TIFF nr 2 / 2024 4 TIFF TRÄFFAR TIFF TRÄFFAR – Med rådande omvärldsläge är vidmakthållandet fundamentalt. Klarar vi inte att vidmakthålla vår materiel så ser jag inte varför vi ens ska ha den, menar överste Niclas Berger när TIFF träffar honom på Skaraborgs flygflottilj (F 7) i Såtenäs Niclas Berger, som idag är chef för Teknik- och vidamakthållandeavdelningen (TVA), har en bakgrund inom flyget som flygtekniker på F 7. – Jag jobbade tidigt med införandet av JAS 39 Gripen A/B 1993. I början av millenniet blev Niclas ledarskapslärare på Militärskolan i Halmstad. 2009 till 2012 var han chef för supportgruppen för Gripen i Ungern. – Där och då fick jag en mycket bra inblick i bland annat avtalshantering. Mellan 2014 och 2016 var Niclas flygunderhållschef på F 7, för att därefter inneha befattningen som teknisk chef (CT-Flyg) i Flygvapnet till och med 2019. Något som han tyckte var mycket spännande men som samtidigt innebar en hög arbetsbelastning. Efter att ha varit stabschef på F 7 så tillträdde han 2021 sin nuvarande roll som chef TVA. Flygvapnets operativa uppgifter I uppdraget för TVA anges att man ska utgå från Flygvapnets operativa uppgifter. – Över tid ska vi också ansvara för att leda och genomföra vidmakthållandet av Flygvapnets materielsystem, säger Niclas. Det är vår huvuduppgift att säkerställa och möjliggöra att flygvapenchefen får den handlingsfrihet i tid och rum som behövs, för att denne ska kunna lösa sina uppgifter. Samtidigt ska materielen stödja utbyggandet, utbildandet och vidmakthållandet av Flygvapnets krigsförbandsförmågor. TVA:s vision är: Levererad efterfrågad teknisk tillgänglighet på rätt plats, i rätt mängd, med rätt status och i rätt tid. Verksamhetsövergången påverkar fortfarande organisationen. 2019 tillkom det mycket personal från FMV och en hel del arbetsuppgifter överfördes till TVA. – För ett par år sedan fick vi möjlighet att utöka vår ram för att kunna ta hand om alla de uppgifter som tillkommit med det tekniska designansvaret och övriga delar i vidmakthållandet. Det har tagit oss några år att så att säga komma i kapp och dialogen med FMV har vart central, förklarar Niclas. Han påpekar att det nu är tydligt att TVA ansvarar för, leder och genomför vidmakthållandet och att FMV ger ett mycket starkt stöd. Viktigt med tjänstekatalog – Någonting som varit helt avgörande för att vi ska lyckas med förändringsarbetet är den tjänstekatalog som vi gemensamt har utvecklat mellan Försvarsmakten och FMV. Där kan beställningar läggas från oss till FMV, berättar Niclas. Den har vi gjort med en betydligt högre upplösning. Tillsammans med FMV tar vi fram vår beställning utifrån tjänstekatalogen och det har varit en jättestor framgång i den förändringsprocess som verksamhetsövergången inneburit. Tidigare fanns det en viss skepticism bland medarbetarna kring de här frågorna – både inom Försvarsmakten och FMV – men nu ser vi att det har blivit lyckat. Fortfarande finns utmaningar som i användandet av till exempel olika system och ibland brister i kommunikationen mellan myndigheterna, men under de senaste två åren har stora framsteg gjorts. Inte minst omvärldsläget gör att kraven på att bli snabbare i processerna med exempelvis avtal och anskaffning har ökat drastiskt. Försvarsstaben har även lämnat över alltmer ansvar till försvarsgrenarna och det gör också att arbetsbelastningen har ökat. – Även om arbetsbelastningen ökar finns det fortfarande ännu mer att ”kasta loss” från Försvarsstaben. Om vi ska vara tillräckligt agila och möta den hotbild som finns i vårt närområde så måste vi bryta upp de gamla processerna vi har. Det är ju faktiskt den operativa effekten som är helt avgörande och som vi ska leverera. Internationella avtal Många av avtalen är naturligtvis ihop med Saab men det finns ett stort antal avtal med aktörer i många andra länder. – Till stor del är det Gripen som vi underhåller i Sverige men många andra av de flygsystem vi har hanteras utomlands av externa underhållsleverantörer, säger Niclas. På det sättet är vi väldigt internationella när det gäller flygsystemen och deras underhåll. Vi äger avtalen och det måste vi göra ur ett rent luftAtt gasa på och öka takten är det som gäller på TVA Liksom på övriga platser inom Försvarsmakten är det högt tempo som gäller nu för FlygvapnetsTeknik- och vidmakthållandeavdelning, TVA. Text & foto: Martin Neander. Vidmakthållandet fundamentalare än på mycket länge

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=