TIFF nr 2 2024

TIFF nr 2 / 2024 6 emot varandras stridsflygplan, tanka dem, eventuellt hänga på vapensystem och kunna göra visst underhåll. Där jobbar vi mycket intensivt nu med många länder. ACS har Nato hållit på med länge men det har tagit ordentlig fart nu – inte minst i samarbetet mellan de nordiska länderna. ACS är också ett exempel där vi försöker vara drivande som land och på det sättet kunna flytta fram våra positioner på ett positivt sätt inom organisationen. En av utmaningarna med ACS – förutom komplexa regelsystem – är, enligt Niclas Berger, att hitta en balans som gör att flygteknikerna har utbildning och förmåga att genomföra ACS utan att det tar för mycket resurser från övrig verksamhet. – När det gäller ACS samarbetar vi på TVA också tätt ihop med Flyginspektionen (FLYGI) eftersom FLYGI är representerad inom många forum i Nato där sådana här frågor drivs. Där kan vi tillsammans komma framåt och stärka vår operativa förmåga inom Nato. Effektivare organisation Inom TVA finns tre operationella chefer i Niclas Bergers ledningsgrupp. Det är teknisk chef (CTFlyg), som exempelvis ansvarar för luftvärdighet, samt chefer för flygunderhåll (C FU) och flygteknisk utbildning (C Utb FU). – De signaler jag får från de operationella cheferna är att de är väldigt nöjda med den organisatoriska lösningen som vi har på TVA, säger Niclas. Vi har ändrat perspektivet något så att luftvärdigheten är ett fortsatt viktigt ben i vidmakthållandet men att det nu är ett av tre lika viktiga ben. Luftvärdighet, flygunderhåll och flygteknisk utbildning samverkar nu för att skapa största möjliga operativa effekt. Det menar jag också speglas i vår nuvarande ledningsstruktur. Bland annat har det tekniska designansvaret även till stora delar klarats ut och vi har de personella resurserna för att hantera det. Niclas Berger tycker att det är en fördel att TVA blev en egen avdelning i Flygstaben. – Vi är en ganska stor organisation med mycket komplexa materielsystem. I och med att jag sitter med i flygstabens ledningsgrupp och i flygvapenchefens råd har jag en bra insyn och kan vara med och påverka mycket i många forum. Nackdelen är att jag får lägga mycket tid på det också för att skaffa mig den helhetsOm vi ska vara tillräckligt agila och möta den hotbild som finns i vårt närområde så måste vi bryta upp de gamla processerna vi har” Säger Niclas Berger bild som behövs, men det är hanterbart och sammantaget är det många fler plus än minus. Nya roller I den nuvarande ledningsorganisationen inom TVA har det även utsetts en vidmakthållandeledare som tar det ekonomiska ansvaret och avlastar de tekniska cheferna för materielsystem (TCM) som i stället kan jobba med sina huvuduppgifter. Som första försvarsgren har flyget även skapat en roll som kontraktshandläggare. – Den rollen är under utveckling, säger Niclas. Kontraktshandläggaren hjälper TVA att genomföra egna upphandlingar med hjälp av inköpsenheten i Försvarsmakten samt samverkar med FMV när de genomför upphandlingar. Meningen är att vi ska utveckla underhållsavtalen ytterligare för att öka vår förmåga kopplat till våra operativa krav. – Framför allt vill jag dock lyfta fram personalen på avdelningen som är otroligt kompetenta och duktiga. Jag känner en stolthet över det arbete som de lägger ner varje dag för att vi ska skapa den här handlingsfriheten för flygvapenchefen. Vi har växt från det jag började från 100 personer till 160 idag. Både att vi får in så många nya personer och framför allt så många nya system är en stor utmaning eftersom vi samtidigt vidmakthåller befintliga system. Samtidigt är det stimulerande och utvecklande med alla nya förmågor, avslutar Niclas Berger. n Vill du läsa TIFF som E-tidning? Gå in på tiff.mil.se under fliken ”Arkiv” Där hittar du samtliga nummer från 1967! Är du intresserad av att prenumerera? TIFF utkommer med fyra nummer per år och distribueras kostnadsfritt till enskilda prenumeranter, försvarets instanser, teknisk personal och berörda industrier mfl. För mer information gå in på http://tiff.mil.se under fliken ”Prenumeration”.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=