TIFF nr 2 2024

TIFF nr 2 / 2024 7 Nuvarande resurskontroller är chefen för Försvarsstabens stödenhets (C FST STÖD) möjlighet att på plats säkerställa att förband och organisationer har de resurser som krävs för planerad verksamhet, beredskap och förmåga, samt att kunna lösa sina ålagda uppgifter. Det är en kontroll men syftet är framför allt att stödja med utbildning, ge förslag på åtgärder samt identifiera behov till förändring. Resurskontrollen öppnar upp möjligheter för förbanden att lyfta utmaningar som man själva inte har mandat att lösa ut. För den som vill veta mer om historiken kring kontrollverksamheten, kan jag rekommendera en artikel i TIFF nummer 3 2023. Där beskriver Mats Rihne på Materielinspektionen hur kontrollverksamheten utvecklats sedan starten omkring 1943 och hur den har förändrats under åren. Mats gör även en beskrivning av hur en resurskontroll genomförs, så därför lämnar jag över till läsaren att leta reda på tidigare nummer. Nu stundar åter en förändringsprocess och chefen för Försvarsstabens stödenhet har fattat beslut om att inte starta några nya kontroller under 2024. Högkvarteret genomför nu steg två i sin organisationsförändring och modellen är att ytterligare fördela beslut och mandat till respektive försvarsgren och stridskraft. Förändringen påverkar även vem som kommer att ha ansvaret att utföra kontrollverksamheten, därav nödvändigheten att göra ett analysarbete kring vem och hur kontrollverksamheten ska genomföras. Arbetet med pågående resurskontroller fortlöper dock fortsatt helt enligt liggande plan. Under 2023 genomfördes fyra resurskontroller och dessa förband/organisationer kommer att kvartalsvis följas upp ett år efter själva kontrolldagen. En resurskontroll avslutas med att chefen för Försvarsstabens stödenhet gör ett heldagsbesök, vilket är brytpunkten där faktainsamlingen är klar, en rapport kan sammanställas och åtgärder kan påbörjas. Det finns även kontroller utförda under 2022 som inte riktigt är klara med sin slutliga årsuppföljning. C FST STÖD uppmärksammade fyra förband under 2023 De fyra förband som fick chefen för Försvarsstabens stödenhets uppmärksamhet under 2023, startades upp med Mellersta militärregionen (MR M), vilket tog större delen av våren för att sedan avslutas med en kontrolldag strax innan sommaruppehållet. Under andra halvåret 2023 genomfördes resurskontroller på fjärde sjöstridsflottiljen (4.sjöstridsflj), Upplands flygflottilj (F 16) samt Norrbottens regemente (I 19). De slutliga kontrolldagarna genomfördes, trots närheten till varandra i kalendern, under väldigt varierande väderförhållanden. Först ut under hösten var fjärde sjöstridsflottiljen där vi den 25 oktober togs emot på Berga under, om än lite blåsigt, väldigt fina förhållanden. Här togs ställföreträdande chef på Försvarsstabens stödenhet brigadgeneral Stig-Olof Krohné emot av fjärde sjöstridsflottiljens chef – kommendör Anders Bäckström. Efter det ceremoniella mottagandet var det gemensam samling där presentationer och redovisningar genomfördes. Här redovisades delar av de iakttagelser man observerat under höstens besök och därefter fick Försvarsstabens stödenhets avdelningar möjlighet att ge sin syn på kommande aktiviteter. Efter intagen lunch på slottet bordades i tur och ordning fyra av flottiljen fartyg, där Resurskontrollen tar omtag När Resursproduktionsenheten (RPE) skapades 2019 fick Materielinspektionen (MI) ett större arbetsområde vid sina kontroller runt om i landet. Från att tidigare till största delen ha kontrollerat materiel och främst vård och förvaring, växte uppgiften till att nu även göra inspektioner inom Logistik, Ledningssystem, Infra och Kommers. Senare tillkom även Exportkontroll och Generalläkaren i uppdraget som ägs av chefen på Försvarsstabens stödenhet (C HKV FST STÖD) och leds av Försvarsstabens stödenhet (FST STÖD STAB). Kommendör Anders Bäckström tar emot brigadgeneral Stig-Olof Krohné för resurskontroll den 25 oktober 2023. Resurskontrollen tar omtag

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=