Allergia_7-15

14 Professor Agnes Wold och hennes kollegor från Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet presenterade 2013 resultaten från en studie där de undersökte hur nappanvändning och rengöringsmetod påverkade utvecklandet av allergi. 184 barn följdes från födseln och framåt. Det visade sig då att barn vars föräldrar rengjorde nappen genom att suga på den, hade mindre risk att utveckla såväl astma som eksem. Nu är den sista uppföljningen klar och det visar att effekten sitter i även i åttaårsåldern. – Skyddet mot eksem är väldigt kraftfullt även upp i åtta, nio års ålder. Även för astma ser vi en viss effekt, säger Agnes Wold. BRA ÅLDER. Barnen, som är födda mellan 1998 och 2003, har undersökts bland annat med spirometri och metakolintest för att säkerställa diagnos. Docent och överläkare Bill Hesselmar vid Drottnings Silvias barnsjukhus har varit med och utformat studien och är huvudförfattare till det som presenterades 2013. Han är även ansvarig för åttaårsuppföljningen: – Det här är en väldigt bra ålder för att göra uppföljning på, det ger säkra diagnoser. När barnen är yngre finns alltid en viss osäkerhet kring vad diagnoserna står för, särskilt när det gäller astma. Småbarn kan vara snuviga nästan jämnt och infektionsastma, som är något helt annat, är vanligt. MUNNEN ELLER MAGEN. Tidigare har förts fram att mag-tarmbakterier är av störst betydelse för utvecklandet av allergi. Men enligt Agnes Wold bör fokus istället riktas mot de bakterier som finns i munnen. I föräldrarnas saliv finns bakterier som hamnar i barnets mun när de suger på nappen, vilket stimulerar och stärker barnets immunförsvar, och därmed skyddar mot utveckling av allergi. – Jag tror att tarmbakterier sannolikt har en liten betydelse i jämförelse med munbakterier, när det kommer till skydd mot allergi, säger Agnes Wold. KAPACITET I MUNNEN. Bill Hesselmar menar att det kan vara svårt att veta var bakterierna hamnar. Om de stannar kvar i munnen, eller sväljs ner och hamnar någon annanstans och ger effekt. – Vi vet inte riktigt var de tar vägen. Men det finns kapacitet i munnen, immunförsvaret är väl exponerat där och det finns ingen magsyra eller liknande som tar död på bakterierna, säger Bill Hesselmar, som också varit involverad i en studie som jämfört handdisk med maskindisk och som stödjer denna hypotes; handdisk ger bättre skydd mot allergi än maskindisk eftersom den sistnämnda helt enkelt diskar för bra. STICK I STÄV. Både Agnes Wold och Bill Hesselmar pratar om hur viktigt det är att, redan de första månaderna i livet, utsättas för bakterier och allergener för att stimulera immunförsvaret och förhindra allergi. Något som går stick i stäv med de råd nyblivna föräldrar ofta får om att koka och sterilisera nappar och flaskor. – Sett ur den här synvinkeln är det inte särskilt kloka råd, säger Bill HesselAtt göra rent sitt barns napp genom att suga på den har en bevisad allergiskyddande effekt. Nu är den senaste uppföljningen av studien klar och den visar att skyddet sitter i även när barnen uppnått åtta års ålder. TEXT LOUISE CEDERLÖF FOTO COLOURBOX Bra suga på BARNETS NAPP mar. Vi vet att vi behöver stimulera immunförsvaret tidigt, men vi vill inte ha tillbaka svåra infektionssjukdomar som människor dog av på 1900-talet. Det är en balansgång. Men i Sverige idag behöver man inte vara så rädd. FISK SKYDDAR. Teamet har också följt upp och sett att resultaten står sig när det gäller intag av fisk tidigt i livet, och att det verkar allergiskyddande. Liksom att om mamman ätit mycket omättat fett, som margarin, under graviditet och amning, så innebär det i sin tur en ökad risk. – Livsmedelsverket kan ingenting om immunologi, och det kan man förstå, det är svåra grejer, säger Agnes Wold. Men vårt sätt att föda upp spädbarn på, sett ur immunologisk synvinkel, är sämst i världen. – Barn ska smaka på allergener från dag ett! Vi ser från en studie om bondgårdsflora som nu håller på att publiceras, att barn i Sverige som växer upp på gårdar med mjölkkor har tio gånger lägre risk att utveckla allergi än övriga barn i samma område. Det är enorma siffror. Då är vi nere på samma låga nivå som utvecklingsländerna. n Det är viktigt att små barn utsätts för bakterier och allergen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=