Byggettan_2-23

TEMA: Nya tag Föräldrarledig - en självklarhet ”Om jag inte gått med hade jag fått sitta ute och äta” BYGGETTAN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND NR 2| 2023 Avtalenklara - nu får duhögre lön Vägen till ett nytt jobb

2 | BYGGETTAN NR 2 2023 INNEHÅLL ÄVEN I DETTA NUMMER 04. Madelene Eskola startade en MB-grupp 05. Att vara föräldrarledig - en självklarhet 06. Jobb, löner, arbetstid och arbetsmiljö 12. Vägen till ett nytt jobb 16. Har du planer på att bygga om? 18. Jesper Ahstedt är ny FFV-ansvarig 10Richard är stolt över sitt uppdrag som skyddsombud. REDAKTION Tf redaktör, text, foto, layout Carolin Samuelsson Carolin.Samuelsson@byggnads.se Ansvarig utgivare Tomas Kullberg tomas.kullberg@byggnads.se Foto omslag Anna Holmberg Tryck Exakta Print AB, Malmö ADRESSER Besöksadress Skytteholmsvägen 2, Solna Box 1288, 171 25 Solna Telefon 010-601 10 08 E-post stockholm-gotland@byggnads.se Webb Byggnads.se/stockholm-gotland Instagram @byggnads_stockholmgotland Facebook Byggnad Stockholm-Gotland Byggnads Medlemscenter Telefon 010-601 10 00 Byggnads a-kassa Telefon 010-601 18 00 Lokalkontor Gotland Arbetarrörelsens Hus, Stenhuggarvägen 6, 621 65 Visby Telefon 010-601 10 08 MEDLEMSKRETSAR Gotland, Handen, Huddinge, Johanneshov, Nacka, Nordost, Nordväst, Stockholm, Södertälje BYGGETTAN MEDLEMSTIDNING BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND BLI MEDLEM Öppna kameran i din mobil och rikta den mot QR-koden. 14 Lasse har arbetat i byggbranschen i hela sitt liv. Korvgrillingen under Påfarten på Himmerfjärdsverket blev en succé! 08

BYGGETTAN NR 2 2023 | 3 ORDFÖRANDE HAR ORDET HUR SKA VI KUNNA KONTROLLERA ALLA SKITFÖRETAG som finns därute så att de inte kommer innanför staketet? Vi i branschen har länge varit överens om viljan att stänga ute alla kriminella företag men från motparten har det alltid varit för lite verkstad. Byggbranschens framtid är vårt gemensamma ansvar och nu, när alla avtalen är underskrivna och överenskomna, kräver vi att även motparten tar sitt ansvar. DET HAR VARIT HÅRDA förhandlingar men till slut fick vi till mycket av det vi ville. Nu är det dags att börja jobba med avtalen och analysera vad vi faktiskt skrivit på, vad vi får ut och hur vi får ut det mesta av det. Det handlar ommer än bara pengar. SVENSK BYGGKONTROLL BLIR vårt gemensamma verktyg för att få bort de kriminella företagen som hjälper oss att kontrollera företag och underentreprenörer på facklig tid. Det gynnar oss alla. Och nu när inflationen är hög och beställare vill betala så lite sommöjligt, är Svensk Byggkontroll viktigare än någonsin. VÅRT GEMENSAMMAMÅL framåt måste vara en bra och stabil marknad, med mycket arbetstillfällen för byggnadsarbetare. Vi måste se till att jobben stannar kvar i företagen och inte säljs bort till oseriösa underentreprenörer. Vi ska aldrig acceptera en osund konkurrens mellan företag, där arbetare utnyttjas. Och du sommedlem ska ha en trygg anställning, i ett seriöst företag, där avtalsenliga förutsättningar är en självklarhet. MEN VI FÅR INTE GLÖMMA vikten av att fylla på med nya yrkesarbetare. Bara hälften av eleverna på VVS-programmet har jobb efter examen. Varför? Jo, företagen vill inte lära upp en lärling från grunden. I stället har de satt i system att bara plocka färdigutbildade arbetare från andra företag. Du borde vara lika oroad som jag, för deras metod är usel! Dessutom är de själva med och skapar och göder den redan stora brist av arbetare vi har inom vissa yrken i branschen. n ” Kriminella företag ska bort Kullbergs ”Rent krasst” 1 2 ”Nu kräver vi att även motparten tar sitt ansvar för att stänga ute kriminella företag” TOMAS KULLBERG, ORDFÖRANDE BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND När fan ska de stora byggföretagen börja ta ansvar för verksamheten ute i produktion? Bygg är ingen lågstatusbransch. Vi är stolta hantverkare och kommer alltid vara det! Bara hälften av de som gått VVS-programmet har fått jobb efter examen. Men vad ska den andra hälften göra, lämna yrket eller? Det är skamligt att företagen inte tar sitt ansvar! 3

4 | BYGGETTAN NR 2 2023 MB-GRUPP DET FANNS INGEN struktur i hur de skulle samarbeta på företaget. Mycket var hierarkiskt. Det var anledningen till att Madelene Eskola och kollegorna på Byggpartner i Dalarna AB förra året tog kontakt med Byggnads för att starta en MB-grupp. Det kom en ombudsman på besök och arbetskamraterna valde henne och en till. DE ARBETAR PÅ ett trähusprojekt i Hagastaden. Mitt i den enorma byggarbetsplatsen där en helt ny stadsdel uppförs reser sig fyra hus där fasaderna är täckta av sedelspån, och all inredning ovanför grunden är i trä. – Det är ett spännande jobb för en snickare att vara med om säger hon. Madelene Eskola valde bygglinjen, sedan hon varit på ett studiebesök och fått sätta upp spånplattor med spikpistol. – ”Pang, pang, pang, jag bestämde mig direkt”, säger hon och skrattar. HON ANSER ATT MB-uppdraget bygger på förtroende. Arbetskamraterna ska kunna lita på henne. – Vi ska vara medarbetarnas röst. Vi ska tala för alla snickare. Hon har gått Byggnads grundläggande MB-utbildning och tycker att den var mycket lärorik. Uppdraget kräver att man är påläst och känner till branschen. FÖR EN TID sedan hade MB-gruppen ett första möte med ledningen. Strax efteråt varslade dock Byggpartner om uppsägningar på grund av arbetsbrist. Både Madelene Eskola och hennes kollega i MB-gruppen tillhörde som sent anställda de varslade. – Det kändes förstås surt. Vi hade knappt hunnit komma igång. Men jag ska fortsätta i byggbranschen, och kommer att få nytta av det jag har lärt mig. n När Madelene Eskola och hennes kollegor inte fick till ett bra samarbeta med företaget de jobbade på, tog de saken i egna händer. De startade en medbestämmandegrupp (MB). ”Pang, pang, pang, jag bestämde mig direkt” ”Det kändes förstås surt. Vi hade knappt hunnit komma igång” MB står för medbestämmande u MB-uppdraget är viktigt för att de anställda ska kunna använda sin rätt till inflytande. u MB har förhandlingsmandat när det gäller allt som innebär förändringar på jobbet. Det är egentligen bara löneförhandlingar som MB inte ska arbeta med. u Det är de anställda som röstar fram en MB-grupp. Det sker lämpligast på ett UVA-möte (fackligt möte på arbetstid). Därefter tecknas en Medbestämmandeöverenskommelse mellan företaget och Byggnads, som reglerar hur det lokala arbetet ska gå till. Madelene Eskola u Ålder: 26 år. u Bor: Botkyrka. u Yrke: Snickare. u Fackliga uppdrag: MB-ledamot. u Intressen: Dans och träning. Textoch foto: Jonas Fogelqvist Trots att Madelene Eskola blev varslad straxt efter att de dragit igång MB-gruppen tror att hon kommer ha nytta av det hon lärde sig.

BYGGETTAN NR 2 2023 | 5 Text: Lotta Engelbrektson DET SER UT som en plan, men det är det inte. Snarare en lycklig slump att två av Byggettans ombudsmän och en vikarierande ombudsman har fått barn inom loppet av en månad. Manfred, Hjördis och Stina har kommit till världen och rör om i Gotlandsfamiljernas vardagliga lunk. För Kent Lind, träarbetare och kranförare, är papparollen en helt ny erfarenhet. – Hon låter mer än jag hade föreställt mig. Nu är det tydligt att någon annan än jag själv står i centrum, konstaterar han. FÖR FELIX JONSSON och Marcus Johanssonär bebistillvaron en favorit i repris eftersom de har storasyskon i hemmen. De båda ombudsmännen har också varit föräldralediga tidigare med sina äldre barn. – När min sjuåriga dotter Vera föddes arbetade jag som rörmokare och hade fasta arbetstider. Nu äger jag min arbetstid på ett annat sätt, säger Felix Jonsson. De delar inte helt lika med mammorna. Men närapå. För de nyblivna papporna Felix Jonsson, Marcus Johansson och Kent Lind är det självklart att vara hemma länge med sina barn. FÖRÄLDRASKAP säga till när jag vill vara ledig, säger han. Han tycker även att klimatet har förändrats ”ute i bodarna”. När han har berättat om sin förestående pappaledighet för medlemmarna har han mötts av både förståelse och lite avundsjuka. – Många ångrar att de inte själva var hemma längre när deras barn var små. De säger att de missade den möjligheten, säger han. KENT LIND, SOM vikarierade för Marcus senast han var föräldraledig, kommer inte vara tillgänglig nästa gång. Då kommer även han att vara pappaledig med dottern Stina. Intentionen var att dela ledigheten demokratiskt med sin sambo men den ekonomiska verkligheten kom ikapp, berättar han. – Nu har vi bestämt att jag är hemma i femmånader. Tanken är att jag ska ta ett större ansvar när hon blir äldre, säger han. n Kanske finns det också en skillnad i inställning, mellan hans nuvarande arbetsplats och den förra, funderar han. Byggbranschen är ofta genomsyrad av en machokultur med en viss typ av jargong. – Det finns ett visst tugg omatt mammorna ska vara hemmamed barnen, även om det är på en skämtsamnivå. Därför är det extra viktigt att facket föregår med gott exempel, tycker han. Efter årsskiftet är det hans tur. Då packar han ihop sina grejer på jobbet och tar pappaledigt i ett, än så länge obestämt, antal månader. Tanken är att sonenManfred ska börja förskolan efter nästa sommar. MARCUS JOHANSSONS PLAN ser ungefär likadan ut. Hjördis mamma ska vara föräldraledig i ett år, innan det är hans tur att ta över nästa vår. – Jag har enbart fått positiv respons på min arbetsplats. Det är bara att ”Nu är det tydligt att någon annan än jag själv är i centrum.” Felix Jonsson, Marcus Johansson och Kent Lind har alla nyligen blivit pappor. För dem är det en självklarhet att vara hemma och föräldrarledig med barnen. Att vara föräldraledig – en självklarhet

6 | BYGGETTAN NR 2 2023 AVTALSRÖRELSEN ARBETSGIVARNA HAR GÅTT med på Byggnads krav om en radikal ökning av kontrollen av företagen i byggbranschen. SvenskByggkontroll heter det nya verktyget. En rejäl sopkvast. Seriösa företag, förtroendevalda och förbund ska gemensamt se till att sopa bort de oseriösa företagen. Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och fem till myndigheter kommer att delta aktivt. – Nu finns det förutsättningar under de närmaste två åren att städa upp i vår bransch lite bättre än hittills, säger Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm- Gotland. PÅ BYGGENA RÖR SIG en mängd underleverantörer, enmansföretag och bemanningsföretag med oklara villkor. Hittills har Byggnads inte fått se deras lönespecifikationer och anställningsavtal. – Med de nya avtalen kan vi i Byggnads hävda att vi har rätt att se alla handlingar. Vi äger frågan, säger Tomas Kullberg. IDAG ÄR ALLA FEM avtalen i hamn med löneökningar på 7,4 procent under två år. Det gäller Byggavtalet, Plåt- och ventilationsavtalet, Glasmästeriavtalet, Teknikinstallationsavtalet, och Entreprenadmasknavtalet. – Det är en bra avtalshöjning i den rådande situationen, säger Tomas Kullberg. Arbetstiderna var en het fråga i förhandlingarna. Arbetsgivarna ville ha rätt att beordra arbetstider dygnet runt. De fick bara igenom en mindre ökning av ramen för arbets- tiderna: 06.00 till 18.00 i stället för som nu från 06.30 till 17.00. – Det kan vara bra för en del barnfamiljer att ha en flexibilitet. Och vi har lagt ut mandat till arbetsplatserna att besluta om tiderna. TOMAS ÄR INTE NÖJD med upplägget av avtalsrörelsen. Han anser att LO-förbunden kom i släptåg efter uppgörelsen mellan industrin och dess förbund. – Det blir olyckligt när en organisation får så mycket makt och kraft att styra värdena i alla andra organisationer. – Vi i Byggnads vill att LO ska bli starkare så vi får makt mot politiken och mot Svenskt Näringsliv. n Samtliga Byggnads kollektivavtal är klara. Byggnadsmedlemmar har gjort klart att deras allra viktigaste krav är att sätta stopp för fusk, oreda och kriminalitet i byggbranschen. Allt är under hot - jobb, löner, arbetstid och arbetsmiljö. ”Det är en bra avtalshöjning i den rådande situationen” Tomas Kullberg u Aktuell som: Ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland. u Yrke: Snickare. u Fackliga uppdrag: Tidigare lagbas, skyddsombud, MB-ledamot. u Familj: Två vuxna barn. u Gör gärna på fritiden: Tar hand om djuren. Äger fyra hästar, en hund, en katt, två dvärggetter och en diamantpytonorm. Nu finns lite bättre förutsättningar att städa upp i vår bransch, säger Tomas Kullberg, ordförande Byggnads Stockholm-Gotland. Jobb, löner, - allt är allvarligt

BYGGETTAN NR 2 2023 | 7 , arbetstid, arbetsmiljö hotat Jonatan Sundelin tyckte att det var kul att delta i delegationen som förhandlade Byggavtalet gentemot Byggföretagen i 2023 års avtalsrörelse. Parterna var oeniga in i det sista. Efter varsel om konflikt och medling lyckades Byggnads och installatörsföretagen. enas om ett nytt TIA-avtal. DET ÄR VIKTIGT FÖR våra medlemmar att de nu kan få en seriös bransch där det finns riktlinjer som alla kan luta sig mot, säger Conny Tegnerud, ombudsman på Byggnads Stockholm-Gotland. – Med Svensk Byggkontroll kan vi vara med och städa bort oseriösa företag i branschen som konkurrerar med låga löner och dåliga villkor, säger han. I DET NYA TIA-AVTALET ingår även starkare regler redan när man anlitar underentreprenörer. – Nu har Byggnads bättre möjlighet att stoppa de oseriösa fuskarna innan de kommer in på våra arbetsplatser, säger Conny Tegnerud. Löneökningarna blev desamma som i Byggnads övriga avtal 2023. Från 1 maj i år blir det 4,1 procent mer i lön och 3,3 procent ytterligare från 1 maj nästa år, totalt 7,4 procent, eller drygt 2 900 kr. Parterna var också överens om höjda pensionsavsättningar och tillsatte arbetsgrupper för skyddsombudens roll, arbetsresor och flexibla röda dagar. n Jonatan Sundelin u Aktuell som: Vice ordförande i Byggnads Stockholm-Gotland. u Yrke: Betongarbetare. u Fackliga uppdrag: Sammankallande MB-ledamot och huvudskyddsombud på JM. u Familj: Fru och tre vuxna döttrar. u Gör gärna på fritiden: Lagar mat, tränar, myser med livet. Conny Tegnerud u Aktuell som: Var med i stora förhandlingsdelegationen för TIA-avtalet. u Yrke: VVS-montör i 30 år. u Arbetar som: Ombudsman med rättstvister om löner och uppsägningar. u Familj: Fyra barn. u Gör gärna på fritiden: Kör motorcykel och spelar golf. Gillar spontanjäst öl. Text och foto: Anna Holmgren SOMUNG HADE HAN hört pappa betongaren, morfar muraren och farfar snickaren berätta om Byggnads. – För mig var det en stor ära att få sitta mitt i lejonkulan i en avtalsrörelse, säger Jonatan. En nyhet var att det satt med tre förtroendevalda i stora delegationen. De var från JM, Peab och Veidekke. Med förenade krafter kunde förhandlarna spika ihop Byggavtalet utan medling och utan varsel. – Det är stort! Vi slog nog rätt många med häpnad. Det brukar alltid komma inmedlare. Men då är det kanske inte alla som står upp för avtalet när medlare varit inblandade. Nu har vi tagit varandra i hand på att hålla avtalet, säger Jonatan. DEN NYA REGELN OM Svensk Byggkontroll ger facket rätt att granska anställningsavtal, löner, arbetstider, ersättningar och ID06-legitimationer på alla som rör sig på arbetsplatserna i branschen. – Det var ingen lätt match. Men nu är vi också överens om att de förtroendevalda på företagen ska få utbildning att utföra kontrollen. Nu har vi kommit en bit på väg. Det är så jäkla kul! n ”Vi slog rätt många med häpnad”

8 | BYGGETTAN NR 2 2023 PÅFARTEN HÄR VID HIMMERFJÄRDEN bygger Veidekke ett reningsverk för kommunala avlopp. Medbestämmandegruppen på företaget har förhandlat fram en facklig kurs på arbetstid mot att facket ordnar en trevlig grillstund för alla. På kursen Påfarten är det en lättsam stämning. Många känner varandra. Flera på kursen bor här under arbetsveckan. Thomas Svedberg veckopendlar från Sundsvall. Under veckan bor han i en barack på arbetsplatsen. Han visar sitt sovrum. Med nio andra delar han ett rymligt vardagsrum, kök och tvättstuga. Måndag till onsdag gör han långa arbetspass. På torsdagar slutar han halv tre. – Då tar jag med mig mat att äta på vägen och kör fem timmar hem till familjen i Sundsvall. Det är jobbigt, man är ensam om att köra hela vägen, säger han. KURSEN BÖRJARMED att deltagarna presenterar sig. Nästan alla blev medlemmar i Byggnads när de gick i gymnasiet. Det fanns ett tryck att man skulle gå med. –Om jag inte gått med hade jag fått sitta utanför och äta, säger Jocke. –Jag var tvungen att gå med, men det är bra försäkringar, säger Lasse. –Man gick med i skolan, det var så alla gjorde, säger Peter. De flesta tycker att det är bra att vara med i facket. –Facket bevakar våra intressen, säger Magnus. –Det är bra med ett starkt fack, säger Yassir och Krister. Ute vid grillplatsen lyser solen, i fjärran glittrar Östersjön. Alla på bygget har ställt sig i korvkön. Christopher Berglöf och hans kollegor Latif Karimi och Jamal Tighazrati steker och serverar grillkorv, kycklingkorv och bamsekorv för brinnande livet. ”Om jag inte gått med hade jag fått sitta ute och äta” Att korv är gott är sen gammalt, och med Påfarten blir det succé Rickard Becker, kursledare, delar ut stark, stolt, trygg-tröjor till alla kursdeltagare. Korvkön växte i takt med att fler hungriga byggnadsarbetare anslöt sig till grillningen.

BYGGETTAN NR 2 2023 | 9 Text och foto: Anna Holmgren Foto: Byggnads Vägen dit är lång. Först tre år på gymnasiet, sedan tre år som lärling. Då kan hon få yrkesbevis och får söka in på skolan. Idag vill Andrea ha högre lön för att bygga betongformar. –Nu får jag bara 70 procent av vad en yrkesarbetare tjänar. Men jag tycker att mitt arbete redan nu är värt 100 procent, säger hon. Nästan alla som går kursen är medlemmar i Byggnads, men inte Jerzy*. Han är träarbetare från Polen och anställd av Veidekke. Han går på samma avtal som kollegorna på kursen och har tidigare varit medlem i Byggnads. –Jag gick ur när en kollega inte fick hjälp av facket och blev arbetslös. Jag vill inte gå med i igen, det är för dyrt, säger Jerzy. n * Jerzy heter egentligen något annat. –Facket är bra omman behöver hjälp med något i arbetslivet, säger Sammy. EFTER PAUSEN HANDLAR det om fackets historia. Datorerna har satt sig på tvären, så det blir inga filmer eller bilder. I stället ritar kursledaren på tavlan. Deltagarna skojar om hans förmåga att rita och kommer med glada förslag. –Här bodde arbetarna och här bodde patron som ägde fabriken och affären, säger Oscar Lindholm och ritar en herrgård med allé, en fabrik och bostäder. Han berättar omdet första fackliga löftet. –Arbetarna höll förbjudna möten i lador och stall. De lovade varandra att ingen skulle jobba för lägre lön än det de själva hade bestämt. Det fackliga löftet är än idag fackets viktigaste uppgift. –Byggavtalet är den absolut lägsta lön vi arbetar för, förklarar Oscar. KONKURRENSEN I BRANSCHEN har hårdnat och framtiden är osäker. Oron för utländska företag som konkurrerar med usla löner hänger som ett mörkt moln över kursen. Rickard Becker, som också är kursledare frågar hur deltagarna tycker att det fungerar i praktiken med underentreprenörer och bemanningsföretag. –Företaget säljer bort mer och mer jobb. Och språket, det funkar inte alls, säger Kurre. –Engelska eller svenska funkar inte. Man får spela teater för minsta grej, säger Oscar. –Det viktigaste är att de betalar schyssta löner, inte slavlöner, säger Rickard. –Såna tider vi fått, det har hårdnat till mycket. Det är konstiga firmor med utländska arbetare som jobbar på sämre villkor. Och vi förstår inte varandra på arbetsplatsen. Det skapar risk för olyckor, säger Ulf. FLERA DELTAGARE KRITISERAR Trafikverket. De tillåter utländska företagmed lägre löner att konkurrera om offentliga upphandlingar, som betalas med skattepengar. –Jag är rädd att det kommer att bli ännu sämre i framtiden, säger Ulf Jansson. Andrea Gehrman, snickarlärling, 20 år, är kursens yngsta deltagare. Hon vill gå på yrkeshögskola och bli byggnadsingenjör eller projektledare. Har du gått Påfarten? Vill du veta vad facket gör och varför det är viktigt att vara medlem? Gå Byggnads medlemsutbildning Påfarten. Skanna QR-koden för att hitta höstens kurser. Välkommen! ”Facket är bra omman behöver hjälp med något i arbetslivet” Påfarten gav deltagarna kunskap om facket då och nu. Det fackliga löftet är än idag fackets viktigaste uppgift. SKANNA MIG g

10 | BYGGETTAN NR 2 2023 DET VAR NÄR EN KAMRAT till Richard Mergi dog som han bestämde sig för att bli skyddsombud. Kamraten arbetade också på bygge. Han avled efter ett fall. Det var något fel på fallskyddet. – Och det tog mig hårt. Jag kollade upp hur många som egentligen dör i olyckor på byggen och såg hur många det är, och sedan bestämde jag mig rätt snart för att jag måste göra något. Jag vill inte att fler dör. Jag vill hjälpa till. När vi träffas är det en av årets första varma sommardagar, och det är varmt innanför den uppspända plasten uppe på taket där han arbetar med att riva översta delarna av ett trapphus. Längs sidorna ligger travar av borttagen isolering. Rödmålade stålbjälkar reser sig och det är dem han och kollegan nu ska såga ner. VI BEFINNEROSS uppe på ett av Astra Zenecas hus i Södertälje. Det ska byggas nya fläktrumpå taket och trapphus ska bytas ut. Firman RichardMergi arbetar för – Rivners AB – sköter rivningsarbetena. Han säger att det här är ett ovanligt bra jobb. – Astra tar säkerheten på allvar. Reglerna är skarpa. Annars är rivningsarbete hårt och riskerna är många. Han arbetar ofta på höjd och fallskyddsutrustningen måste vara i ordning. När han som nu är uppe på tak måste detta stöttas underifrån så att det inte ger vika. När de använder lastmaskiner som bobcats måste den som kör hela tiden ha ögonkontakt med andra som befinner sig i närheten – föraren ser inget bakom sig och risken för klämskador är stor. – Sedan sker det olyckor när betong rasar. Bullret är högt och vi arbetar mycket med vibrerande maskiner. Byggdammet måste hela tiden hållas efter. Kvartsdammet förkortar livet för tusentals byggnadsarbetare. Vid rivning ska kraftfulla damfällor finnas på plats och golven ska dammsugas ofta. ”Jag vill inte att fler dör” Efter att en kamrat förolyckats vet rivaren och skyddsombudet Richard Mergi hur viktigt det är att arbeta för en säker arbetsmiljö. Hans mål är att arbetskamraterna ska komma hem friska och hela efter arbetsdagens slut. Richard Mergi är stolt över sitt uppdrag som skyddsombud. När han ser någon från ett annat företag som arbetar på ett faligt sätt säger han alltid till personen eller vänder sig till Bas-U. Richard Mergi u Ålder: 42 är. u Familj: Mamma och bror hemma i Ungern. u Bor: Haninge. u Yrke: Rivningsarbetare. u Fackligt uppdrag: Skyddsombud. u Intressen: Fixa med bilen. Fiska och spela dart. SKYDDSOMBUD ”Jag kollade upp hur många som egentligen dör i olyckor”

BYGGETTAN NR 2 2023 | 11 Text och foto: Jonas Fogelqvist – Så sammanfattningsvis är det här ett arbete där man helt enkelt inte får slarva med säkerheten. RICHARDMERGI HAR ARBETAT som rivare i tio år, och de fyra senaste åren på Rivners. När han bestämde sig för att försöka bli skyddsombud var han på ett stort rivningsprojekt inne i Stockholms city. Han kontaktade platschefen och Byggnads om saken. Ett av fackets regionala skyddsombud kom ut till arbetsplatsen och ordnade en omröstning. Rickard Mergi blev vald enhälligt. – Jag är stolt över uppdraget. Själv har jag arbetat tio år utan att råka ut för en enda olycka. Det går att minska riskerna. Det gäller bara att vara säkerhetsmedveten. På arbetet inne i city var skyddsorganisationen utbyggd, och skyddsronder hölls en gång i veckan. Här på Astra Zeneca är de bara två från Rivners som arbetar. Richards uppdrag blir egentligen att hålla uppsikt över att det egna arbetet sköts rätt. Han samarbetar med skyddsombud från det företag som anlitat Rivners och Astra Zenecas regler är som sagt rigorösa. Men andra arbeten väntar, där kraven på ett skyddsombud kan bli tuffare. PÅMÅNGA ARBETSPLATSER är det ett stort antal firmor på en och samma plats. Richard Mergi tycker att det blir besvärligt när han ser någon från ett annat företag arbeta riskabelt. Han kan säga till, men inte stoppa arbetet. – Då ska jag vända mig till Bas-U, byggarbetsmiljösamordnaren på stället. Men innan han hinner ta tag i frågan kan det ju vara för sent. HAN KÄNNER SIG ÄNNU grön i uppdraget, han kan mycket om rivningsarbete men har tidigare inte varit medveten om vilka rättigheter föreskrifter och lagar ger honom. – Jag håller på och lär mig, kan man säga. Jag har gått steg 1 i skyddsombudsutbildningen och går fortsättningen nu. Det har varit en ögonöppnare att se hur mycket jag kan göra som skyddsombud. Han tycker att samarbetet med företaget går bra. Intresset av att undvika skador och olyckor är gemensamt. En del av uppdraget blir att förklara för kollegor hur viktigt det är att tänka på riskerna och vikten av att verkligen använda den skyddsutrustning som finns. – Många yngre tror att ingenting kan hända dem, och att riskerna trots allt är små. Men det här är ett jobb där det räcker med att olyckan är framme en enda gång för att det ska gå riktigt illa. n Så utses ett skyddsombud ”Många yngre tror att ingenting kan hända dem.” Om den som vill bli skyddsombud har sina arbetskamraters stöd, ska de kontakta Byggnads som då åker ut till arbetsplatsen. – Vi informerar om grunduppdraget som fackligt förtroendevald och om att skyddsombudets uppdrag är att övervaka att arbetsgivaren följer lagar och regler. Om det står klart att personen är intresserad av arbetsmiljö och förstår vad det innebär att vara skyddsombudet går vi vidare. Då ordnar vi ett möte på arbetsplatsen där de anställda väljer personen, säger Rikard Mossberg, regionalt skyddsombud. Som skyddsombud ska du inte bara arbeta förebyggande och följa upp arbetsmiljön på din arbetsplats. Du är också en nyckelperson för att uppnå Byggnads Vision om allas trygghet och lika värde. Du som skyddsombud: n ser till att arbetsgivaren följer och uppfyller kraven i arbets- miljölagen. n deltar i planeringen och förebygger dålig arbetsmiljö som kan leda till ohälsa och olycksfall. n samverkar med arbetsgivaren om förändringar i arbetsmiljön. Rollen som skyddsombud Richard Mergi har sina arbetskamraters stöd. Det var de som valde honom till uppdraget som skyddsombud.

12 | BYGGETTAN NR 2 2023 VINJETT PÅ BYGGET De allra flesta hittar nytt jobb inom ett halvår. Men vägen dit kan vara påfrestande. Coachen Kenneth Andersson hjälper friställda byggnadsarbetare att hitta sina styrkor och navigera bland blanketter och formulär. OMSTÄLLNING Vägen till ett nytt jobb HAN ÄR SJÄLV erfarenhet från branschen. Kenneth Andersson jobbade som byggnadsarbete innan han tvingades lämna yrket på grund av en skada. Därför vet han också hur det är att leta efter en ny väg framåt när mattan under fötterna rycks bort. – Ett av coachens bästa verktyg är att kunna spegla sig i sin klient. Mina insikter i branschen är avgörande för att jag ska göra ett bra jobb, säger han. DEN SOMBLIR uppsagd eller avslutar en tidsbegränsad anställning har alltid rätt till en jobbcoach. från något av de omställningsföretag som TSL har upphandlat tjänster av. Kenneth Andersson är anställd av Aventus i Solna, som i sin tur ägs av Folkuniversitetet i Göteborg. – Vi är ett renodlat omställningsföretag med ett ben i rekrytering och ett i outplacement, plus att vi har uppdrag från arbetsförmedlingen, säger han. Många av dem Kenneth träffar på Aventus har aldrig varit arbetslösa tidigare, eller så är det så pass längesen att de inte har hängt med i digitaliseringen av arbetsförmedlingen. En del har varken smartphone eller bank-id. – Ibland tar jag dem bokstavligen i handen och följer med i processen med myndigheterna. Jag går igenom hur man skriver in sig på arbetsförmedlingen, hur man aktivitetsrapporterar och hur man ”stämplar” hos a-kassan, berättar han. NÄR BYRÅKRATIN ÄR avklarad kan Kenneth Andersson ägna sig åt det han gillar mest. Att hjälpa personen på andra sidan bordet att hitta sina styrkor. Tillsammans går de igenom klientens arbetslivserfarenhet, framtidsdrömmar och kontaktnät. – Jag kallar det en isbergscheck, vad som finns under det som syns på ytan. Det är där vi kan hitta frön till bra strategier, säger han. DET FINNSKLIENTER somvet precis vad de vill, men behöver hjälp att forcera vissa hinder. Andra har ingen aning omhur nästa dag ska se ut. Men om det finns en gemensam faktor, är det att alla vill veta hur lång tid det tar? Gärna ett datum för när arbetslösheten ska vara slut. – Vi gör mätningar varje halvår. 85 procent av de som blir av med jobbet har en ny sysselsättning, arbete eller studier, inom ett halvår, säger Kenneth Andersson. n ”Många jag träffar har aldrig varit arbetslösa tidigare.” Text och foto: Lotta Engelbrektson Trygghetsfonden u Trygghetsfonden, TSL, är en stiftelse som ägs av LO och Svenskt Näringsliv, erbjuder omställningsstöd till den som blir arbetslös. Alla som arbetar på ett företag som har ett kollektivavtal eller ett hängavtal omfattas av stödet. De behöver inte vara medlemmar i facket. Kenneth Andersson ör coach på omställningsföretaget Aventus.

BYGGETTAN NR 2 2023 | 13 VINJETT Omdu blir arbetslös u Anmäl dig till arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Det görs digitalt på AF.s webbsida. Be om ett arbetsgivarintyg. Din arbetsgivare. är skyldig enligt lag att skriva ut ett. Du behöver det för att söka a-kassa. Skapa ett konto hos din a-kassa. Är du inte medlem i någon kan du få en viss ersättning från Alfa-kassan. Källa: Arbetsförmedlingen Omställningsstöd u Du har rätt till omställningsstöd via Tryggghetsfonden TSL eller Trygghetsrådet TRR (för tjänstemän) om företaget du arbetar på har ett kollektivavtal eller ett hängavtal med Svenskt näringsliv eller LO. Du har rätt till en jobbcoach som kan hjälpa dig i ditt jobbsökande med att skriva cv och personligt brev. Du kan också få tips på vidareutbildningar som kan öka din möjlighet till anställning. AGB u Avgångsbidrag från Trygghetsfonden som endast ges till den som har kollektivavtal. Kan betala ut. till den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Gäller för demmellan 40 och 64 år som har jobbat minst 50 månader under fem år på ett eller flera företag som har kollektivavtalade försäkringar för arbetare inom privat sektor. Källa: TSL Omställningsstudiestöd u Ett nytt stöd som infördes 2022 och som förmedlas av CSN, centrala studiestödsnämnden. Riktar sig till demmellan 27 och 62 år som har arbetat minst 8 år under de senaste 14 åren och 12 månader de senaste 24 månaderna. Bidraget motsvarar 80 procent av inkomsten upp till ett maxbelopp. I år är det 5 143 kronor per vecka. Utbildningen ska vara inriktad mot ett bristyrke och stödet ges under max 44 veckor. Källa: CSN Text: Lotta Engelbrektson Tips till dig som är uppsagd Att förlora jobbet kan vara oerhört stressande. Det är omöjligt att veta hur lång tid det tar att hitta ny sysselsättning. Samtidigt måste räkningarna betalas varjemånad. Snickaren Jonas blev arbetslös efter många år i yrket, men fick hjälp och stöd att komma igen i en ny roll. Så här kan du höja din kompetens vid uppsägning SNICKAREN JONAS FÅR vara exempel på en klient som Kenneth Andersson, coach på Aventus, möter från byggbranschen. Trots att Jonas har en lång anställningstid bakom sig på samma företag har han nu sagts upp på grund av arbetsbrist. Situationen är stressande, både ekonomiskt och mentalt, och han oroar sig för framtiden. SOM TUR ÄR finns det ett trygghetsnät omkring honom. Jonas är medlem i Byggnads och har rätt till stöd från Trygghetsfonden, TSL. Redan under uppsägningstiden tar coachen Kenneth Andersson en första kontakt. När Jonas har avslutat sin sista arbetsdag får han hjälpmed att skriva in sig på arbetsförmedlingen, förstå hur aktivitetsrapportering går till och göra en ansökan till a-kassan. Tillsammans kan de därefter sondera terrängen. Jonas har har gått bygg- och anläggningsprogrammet och har sitt yrkesbevis. Han har jobbat över tjugo år i branschen och har erfarenhet från såväl renovering somnyproduktion. Och han gillar sitt jobb. Att skola om sig till något annat är inget alternativ. Under samtalenmed coachenminns han ett bra företag somhan vet har ständig brist på arbetsledare. Det skulle han kanske kunna tänka sig. KENNETH FÖRESLÅR ATT de tillsammans ska leta efter möjligheter till kompetenshöjning. Jonas funderar särskilt på Bas P/U, som är en utbildning till arbetsmiljösamordnare. Kursen är kompatibel med a-kassans regler för studier och han har möjlighet att studera med bibehållen ersättning. Därefter kan han söka anställning som arbetsledare på företaget han vill jobba på. DET TAR ETT par veckor för beslutet att mogna. Det var länge sen Jonas satt på skolbänken och han tvekar. Under tiden träffar han Kenneth Andersson kontinuerligt och de gör upp en plan. Jonas får hjälp att söka till utbildningen och får en plats. När han har fått ett start- och slutdatum på kursen kan han göra en ansökan till a-kassan. Efter utbildningen, somhan genomför på distans, söker han arbete på företaget han redan har varit i kontakt med. Han är tillbaka i branschen, nu i en ny roll. n ”Som tur är finns ett trygghetsnät.” u Hur ser dinamest realistiska framtidsscenarier ut? u Vilka kontakter har du i byggindustrin? u Kan du komma på någon som efterfrågar din kompetens? u Eller funderar du på att helt byta bransch?

14 | BYGGETTAN NR 2 2023 FÖREBILD LASSE VÄXTE UPP i ett torp, nära Härnösand, mitt ute i skogen vid en sjö. En kostig ledde till torpet som saknade el, rinnande vatten och avlopp. Lasses mamma var hemmafru. Pappan jobbade inte, han var sjukpensionär. – Det var kargt, men vi hade alltid mat på bordet, säger Lasse. Familjen odlade potatis och korn. De hade ett stort grönsaksland och slaktade en kalv varje år och konserverade köttet. – Vi hade en ko och vi levererade mjölk till mejeriet. Med motorbåt körde pappa mjölken över sjön till mjölkpallen. Varje år sålde man potatis i stora säckar. Torpet hade rätt att ta ved i skogen för husbehov. En jägmästare kom och markerade träden de fick ta. – Vi sågade och travade upp dem i skogen. På vintern fick jag köra hem veden med grannens häst, det var kul, säger Lasse. Han var ett ensamt barn. Enda lekkamrat var katten som tog mössen. Till skolan var det långt. – Vår och höst skjutsade pappa mig till skolan med motorbåten. På vintern fick han köra sparkstötting över isen, ensam. – I skolan fick jag en kompis. Vi fiskade mycket tillsammans, en mil ut i skogen. Mest fick vi abborre och gädda på vintern, säger Lasse. EFTER SJU ÅR i folkskolan började Lasse på Sandö yrkesskola och blev byggnadssnickare. Där fick han en ny kompis. När skolans skorsten murades om byggde de en ställning till muraren. Ett annat jobb han fick sommycket ung var att klä in en hel konsumbutik med eternitplattor. – På tal om asbest, säger Lasse. Egentligen borde jag varit död för länge sedan! Han jobbade med asbest i flera år under miljonprogrammet i Tensta och Rinkeby. Alla soprum skulle kläs med eternitplattor. På sommaren när det var fint väder sågade de Egentligen borde jag ha varit död för länge sedan säger Lasse Wiklund. Han är 86 år och har varit byggnadssnickare sedan ungdomen. ”Vi blev vita av asbestdamm från topp till tå. Men jag har klarat mig hittils” Mycket förändras när man jobbar i samma bransch ett helt arbetsliv Kamratskapet i Lasse Wiklund lag har alltid varit bra och det har varit roligt att jobba tillsammans. Lasse Wiklund u Ålder: 86 år u Familj: Singel med två vuxna barn. u Bor: Bostadsrätt i Nynäshamn u Yrke: Byggnadssnickare sedan 18-årsåldern u Intressen: Naturen med fiske och svamp plockning, inte sport. Har byggt en motor- seglare, ”Ifoema”, som är 8,75 meter lång .

BYGGETTAN NR 2 2023 | 15 XXX MADELEINE ENVALL, armerare – Arbetar på reningsverket i Sickla och bor i Tyresö. Jag önskar en bättre stämning på jobbet och att vi får en bättre kommunikation med kontoret. De har en helt egen plan för bygget. Men de måste också fråga oss arbetare om hur jobbet ska göras. Vi har ett annat tänkande än beställare och byggföretag. LARS PERSSON, armerare – Jobbar i Hagastaden och bygger Bellmangaraget där. Lars bor i Bålsta utanför Stockholm, familjen bor i Hudiksvall. Jag pendlar både till jobbet och till Hudiksvall. Jag önskar av framtiden att livet rullar på utan krångel och att jag inte behöver bo på husvagnsplatser. WILLIAMÖRTQVIST WULF, snickarlärling – Jobbar med Bellmansgaraget och bor i Östertälje utanför Stockholm. Jag önskar stigande löner och bättre villkor för hela byggbranschen. Det blir bättre för mig när avtalen ökar. Och jag hoppas att den sociala biten blir kvar med trevliga kollegor. Vi har otroligt fint samarbete. Men när utländska företag kommer in kan de försämra de avtal som vi haft i alla år. Text och foto: Anna Holmgren TRE SVARAR Vad önskar du dig inför framtiden? Text och foto: Anna Holmgren plattorna utomhus. På vintern stod man inomhus och sågade. – Vi blev vita av asbestdamm från topp till tå. Men jag har klarat mig hittills, säger Lasse. Tobaksmonopolet i Härnösand var det första riktigt stora bygge Lasse var med på. Där valdes han till lagbas under några år. Som lagbas fick han hålla koll på vad som skulle mätas. Då som nu var lagbasen vald av laget, inte utsedd av företaget. Numera är lagbasen förtroendevald. Sammanhållningen var och är viktig. – Kamratskapet i mina lag har alltid varit bra. Man trivs ihop och det är roligt att jobba tillsammans, säger Lasse. HAN HAR ALLTID varit medlem i facket utom ett par år då han arbetade som pålkontrollant. Skyddsombud var han i många år. Han tycker att facket är väldigt viktigt i alla frågor på jobbet. – Det gäller ju allt, arbetsmiljö, försäkringar, rättigheter, alla förhandlingar. Fackets hjälp behöver man om det uppstår tvist med arbetsgivaren, säger Lasse. En tvist han var med om gällde ett jobb på vattentornet i Uppsala. – Många slutade innan tornet var färdigt. Vi var oeniga med entreprenören om ackordet. I Uppsala började han arbeta på Kvarngärdet. Ett allvarligt tillbud där det slutade lyckligt. Byggnaden hade höga grundmurar och armeringsjärn som pekade rakt upp ur marken. En firma hade tillverkat och monterat takstolarnamed för klena strävor och spik visade det sig sedan. – Påmorgonen började vi med att lyfta alla paket med råspont högst upp vid nocken. Sedan gick vi och åt vår lunch. När de komut efter rasten hade alla takstolarna vikt sig och låg nere i grunden somplockepinn. – Det var rena rama turen att vi inte var kvar där uppe. Och vi hade varit många fler efter rasten. BYGGSVÄNGEN HAR FÖRÄNDRATS under Lasses arbetsliv. – Förr var det mer personligt, friare, sedan blev det mer centralstyrt. När han arbetade med miljonprogrammet byggde lagen allt från grundplattan, skyddsrum, ytterväggar och tak. Lasse monterade mellanväggar och snickerier i lägenheterna. På den tiden var det inte tillval. – Idag kommer beslagen till varje lägenhet inplastade i ett enda stort paket. Det tar mycket längre tid att ta isär de där paketen än att montera innehållet, säger Lasse. Ett av hans bästa jobb var på Östermalm. Där fanns det minsann inga lägenhetspaket. – Det var högre kvalitet med lyxigare material, till exempel ekparkett i alla rum. Lägenheterna blev finare. n ”Förr var det mer personligt, friare, sedan blev det mer centralstyrt” Lasse tycker att fackets frågor är viktiga. Under åren har han själv haft flera fackliga uppdrag.

16 | BYGGETTAN NR 2 2023 Text och foto: Byggnads I sommarhettan är det extra viktigt att tänka på arbetsmiljön. Värme drabbar inte bara somutmattning och obehag. När kroppen blir för varm påverkas även vår prestationsförmåga, reaktionsförmågan och omdömet negativt. Här är sex tips till digsomska arbeta i värmen: Om arbetet tillåter, byt till andra arbetsuppgifter. Prioritera arbete i skugga istället för i stark sol. Ge kroppen tid för åter- hämtning och ta längre pauser. Förskjut om möjligt arbetstiden under dagen Använd så svala kläder som möjligt. Vatten gör susen. Se till att till att dricka mycket när det är varmt. KORT & BLANDAT Dina rättigheter i värmen HAR DU PLANER PÅ ATT BYGGA OM? För det första är viktigt att du vet vad du vill ha byggt – och att du har det bygglov om det krävs. När du ska välja företag behöver du göra en del kontroller innan du bestämmer dig. Här kommer några tips och råd från oss: VAD KUL! Välj ett schyst företag så inte din dröm blir en mardröm. Byggbranschen har många utmärkta hantverkare och bra företag, men det finns en del oseriösa också. Tänk på det här innan du startar ditt projekt! n Kontrollera att företaget har kollektivavtal. Det gör du enkelt på Byggnads.se/kollektivavtalskollen. n Begär försäkringsbevis som visar att företaget har allriskförsäkring för skador, samt ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. n Ska du ha el-, rör- eller våtrumsarbeten utförda, som kakling av badrum, behöver du kontrollera att företaget har behörighet eller är auktoriserad för det arbetet. n Upprätta alltid ett skriftligt avtal. Det minskar risken för oenighet och hjälper dig att kunna kräva ansvar om företaget inte håller vad de lovat. n Kontrollera fakturorna och att de verkligen är utställda på den som ska ha gjort jobbet. n Stäm löpande av jobbet som utförs, våga fråga om du tycker företaget gör något konstigt eller inte verkar hålla tidsramarna ni bestämt i avtalet. Kolla om ett företag har kollektivavtal Byggnads.se/ kollektivavtalskollen Har du släkt eller vänner som ska bygga om? Tipsa vidare om detta!

BYGGETTAN NR 2 2023 | 17 VINJETT A KORT & BLANDA ? Får semestern räknas som uppsägningstid ommin arbetsgivare säger upp mig? ! Nej, semestern får inte utan ditt medgivande räknas som uppsägningstid eller del av uppsägningstid.. ? Får jag helglön även fast jag är bevilja ledighet och är på semester? !Ja, om en helgdag med rätt till helglön infaller under din semester byts semesterdagen ut mot en dag med helglön. ?Jag har semesterdagar sparade. Vad får jag i lön för dem? !För de sparade semesterdagarna får du samma lön som för övriga semesterdagar du tar ut det året. ?Får jaghelglönnär jagär sjukskrivenoch får ersättning frånFörsäkringskassan? !Nej, du kan inte få ersättning från två ställen samtidigt. Om du får du ersättning från Försäkringskassan får du ingen helglön. Vanliga frågor till Byggnads. Vad är det som gäller? Text och foto: Byggnads Vembär ansvaret när ett företag som lägger sig på halva kostnaden i en offentlig upphandling vinner, trots att man tydligt ser att den ekonomiska kalkylen inte går ihop? Sedan i höstas har Emmelie Renlund varit ute och pratat med politiker och tjänstemän som ansvarar för offentlig upphandling om just det. ” BESTÄLLARE BEHÖVER ” FRÅN BÖRJAN STÄLLA RÄTT KRAV ÄR DU PENSIONÄR? n Visste du att det finns en förening för pensionerade byggnadsarbetare? Den heter PRO Byggettan, läs mer om deras aktiviteter på hemsidan Byggnads.se/probyggettan Emmelie Renlund, regionsekreterare Byggnads Stockholm-Gotland. Värva en arbetskamrat få 200 kr! Du får 200 kr varje gång du värvar någon till Byggnads! Prata med dina arbetskamrater. Kanske de inte ens fått frågan? Skriv in en ny medlem och få 200 kr. Byggnads.se Kolla dina uppgifter! Vi behöver rätt mejladress och mobilnummer till dig! Skanna koden Logga in på Mina sidor Skriv in rätt uppgifter. Klart!

18 | BYGGETTAN NR 2 2023 Hallådär Jesper Ahlstedt! Vad innebär uppdraget? – Det är egentligen två uppdrag. Tidigare sköttes de av två personer, men de överlappar varandra så de har sammanförts till en tjänst. Som FFV-ansvarig ska jag ha kontakt med och stötta de fackligt förtroendevalda, lagbasarna, skyddsombuden och medlemmarna i MB-grupper. De ska få den utbildning de behöver och få hjälp med olika problem som kan uppstå. Du har också ett ansvar för organiseringen i regionen. Vad gör du då? – Som organiseringsansvarig ska jag arbeta för att våra resurser används effektivt när det kommer till medlems värvning och medlemsvård. Jag kommer att vara ute så mycket jag kan på arbetsplatserna för att träffa de förtroendevalda. Jag kan driva ärenden och förhandla, men då mest om frågor som rör de förtroendevalda. Det kan gälla studieledighet och annat. Vad kan medlemmarna vänta sig? – De kan förvänta sig en snabb kontakt som de det går att få tag på. Någon de kan vända sig till och kan lita på. Jag ska göra mitt yttersta för att stötta dem i deras uppdrag som förtroendevald. Vad vill du uppnå? – Mitt uppdrag innebär i grunden att organisationen ska flytta ut från kontoret här och bli mer närvarande ute på arbetsplatserna. Då krävs det fler fackligt förtroendevalda och fler medlemmar. Situationen är tuff på regionens byggen. Och 60 anställda här på regionkontoret har svårt att hålla koll på de 33 000 arbetsplatser som är igång. Då krävs det aktiva medlemmar. Är det svårt att få medlemmar att ta på sig fackliga förtroendeuppdrag? –Ja och nej. Vi ser tendensen att en del medlemmar helt enkelt är oroliga för att bli utsatta om de tar på sig ett uppdrag. På en del oseriösa företag har vi tyvärr att göra med rena hot mot fackligt aktiva, och det måste vi arbeta hårt med att motverka. Samtidigt har vi ändå en stadig tillförsel av nya förtroendevalda. Tyvärr är det inte ovanligt att de har flera uppdrag samtidigt, och det är inte så lyckat. Det är svårt att hinna med, helt enkelt. Det är bättre att dela upp uppdragen. Så vi behöver fler förtroendevalda, absolut. n KORT & BLANDAT Text: Anna Holmgren Foto: Byggnads Du har nyligen blivit utsedd till FFV- och organiseringsansvarig i regionen. Jesper Ahlstedt u Ålder: 30 år. u Familj: Fru och ett barn. u Bor: Sundbyberg. u Jobbar med: Tidigare ansvarig för fackliga arbetet på Förbifarten. Nu FFV- och organiseringsansvarig. u Intressen: Laga mat, prova goda ölsorter, spel. Som fackligt förtroendevald, ffv, representerar du dina arbetskamrater och Byggnads på arbetsplatsen. Det är ett viktigt uppdrag som det gäller att förvalta på bästa sätt. Några uppgifter för dig som är ffv: Kontrollera att alla under- entreprenörer har avtal Gå fackliga utbildningar Vara en informationskanal mellan Byggnads och dina arbetskamrater Kontakta Jesper Ahlstedt, FFV och organiseringsansvarig, om du vill veta mer om att ta ett förtroendeuppdrag i Byggnads Stockholm-Gotland. jesper.ahlstedt@byggnads.se 010-601 11 98 Vill du ta ett fackligt uppdrag OBS! Vi behöver din mejladress Mycket av Byggnads information sker via digitala nyhetsbrev, får du inte våra mejl beror det på att vi inte har rätt mejladress till dig. Det är speciellt viktigt när du är förtroendevald att Byggnads information når dig. Du kan själv ändra/lägga till din mejladress på Byggnads.se/mina-sidor

BYGGETTAN NR 2 2023 | 19 VINJETT KORT & BLANDA Text och foto: Byggnads MATS HAMMARLUND DIKTAR OM... Granskning som förr Kontakta Byggnads Medlemscenter Är du medlem och behöver stöd eller rådgivning? Medlemscenter svarar på frågor om löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, försäkringar, semester, arbetsskador och annat. Ring Byggnads medlemscenter på tel 010-601 10 00 Öppettider 26 Juni - 21 augusti Vardagar: 09.00-15.00 Lunchstängt: 11.30-12.30 Become a member of Byggnads! u You can never be fired for joining the union. u You have a legal right to be a union member. u You do not need to tell your boss if you do not want to. The first 3 months cost 100 SEK/ month. After that, you pay a fee based on your wage. Byggnads.se/bli-medlem Other languages Here you can find information about a membership in Byggnads in other languages. Byggnads.se/medlem/other- languages Lagen förr jäkta på med momenten tidboken fylldes med timmarnas antal mättes var form och varenda dörr Solidaritet gav gemensamt ackord alla höll samman och fick sin del av gemensam kaka man lärde sig baka Men var står vi nu i en sargad kår lärlingen frågar hur branschen mår Att styra en bransch i marknadens vildaste ström är ingen dröm ofta rått och tufft granskningen fyllde en roll för koll och kontroll Avtalen speglar ett hopp om förnuft samråd igen för schysstare tag lärlingsplats för nu tar vi sats Tipsa Fair Play Bygg Lämna ditt tips till Fairplaybygg.se om du misstänker brottslighet i byggbranschen. Du kan vara anonym. GOTLAND 19 SEPTEMBER, 24 NOVEMBER HANDEN 21 NOVEMBER HUDDINGE 19 SEPTEMBER, 21 NOVEMBER JOHANNESHOV 24 AUGUSTI, 19 SEPTEMBER, 21 NOVEMBER NACKA 19 SEPTEMBER NORDOST 19 SEPTEMBER, 21 NOVEMBER NORDVÄST 19 SEPTEMBER, 21 NOVEMBER STOCKHOLM, 19 SEPTEMBER, 21 NOVEMBER SÖDERTÄLJE 19 SEPTEMBER, 21 NOVEMBER Medlemsmöten 2023 Vill du engagera dig fackligt? - kom på nästa kretsmöte! I din medlemskrets är du med och bestämmer vilka frågor Byggnads ska jobba med. Det är också en viktig informationskanal mellan dig som medlem och regionen. Välkommen till din krets nästa medlemsmöte! Infomation om tid och plats får du på sms inför varje möte. Krets Nordväst hade familjedag på Skansen i maj.

VINJETT POSTTIDNING B Returadress: Byggnads Stockholm-Gotland Box 1288 171 25 Solna Följ oss i våra socialamedier! Text och foto: Byggnads I våra sociala medier får du inte bara följa vår fackliga kamp, du får också en massa tips och värdefull information. Missa ingenting, följ oss på Instagram och Facebook! Facebook g Instagram g

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=