Morgonbris_03-23

S-kvinnors kongress ställde sig bakom kravet på att återinföra investeringsstöd. Det tidigare stödet ledde av allt att döma till att fler hyresrätter byggdes och var enligt Boverket ett effektivt sätt att få ner hyrorna i nyproduktion. – Vi är positivt inställda till investeringsstödet och vill se det återinföras, säger Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen. 60 procent av alla de bostäder som byggdes med investeringsstöd hade inte byggts om stödet inte fanns, enligt en rapport från Hyresgästföreningen. Resterande 40 procent hade byggts men fick med stödet en lägre hyra. Det gamla stödet på cirka fyra miljarder kronor om året är dock inte tillräckligt för att råda bot på byggkrisen, enligt Hyresgästföreningen. Det behövs 60 000 nya bostäder om året och prognoserna säger att det kommer byggstartas cirka 15 000. – För det krävs en kombination av förmånliga bygglån och ett investeringsstöd, säger Martin Hofverberg. – Investeringsstödet har varit ett effektivt sätt att få ned hyrorna i nyproduktion. Övriga styrmedel för att få människor att få råd att bo skulle kunna vara översyn av bostadsbidraget eller startlån för förstagångsköpare av bostadsrätter, säger Per Lindkvist, enhetschef på Boverket. Enligt Boverket kommer flertalet av de projekt som planerades för innan stödet avvecklades inte att genomföras. Inbromsningen av byggandet som sker på grund av högre ränteläge och allmän osäkerhet förstärks delvis när stödet inte finns kvar. – Investeringsstödet har haft positiv effekt på byggandet och en del hyresbostäder hade inte byggts utan stödet. Framför allt kommer kalkylerna för många byggherrar nu bli tuffa, såtillvida att det blir svårare att bygga bostäder med relativt lägre hyror, säger Per Lindkvist, Boverket. ● 18 morgonbr i s Bifallen a BIFALLENATT-SATS: S-kvinnor ska verka för att investeringsstödet ska återinföras och säkerställa så att familjer och individer inte tvingas till väldigt desperata beslut och därmed står på gatan utan ett boende. Chefekonom: Investeringsstödet behövs foto: fi li ppa ländi n » Investeringsstödet har varit ett effektivt sätt att få ned hyrorna i nyproduktion« Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen S-kvinnor har fattat en rad beslut om sin politik. Men vad tycker de organisationer som berörs av förslagen? TEXT: YLVA SÄFVELIN

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=